Rafal Kruschewski
By: Rafal Kruschewski

July 9, 2020 12:51 pm

456 views

Rafal Kruschewski
By: Rafal Kruschewski

June 25, 2019 8:22 am

819 views

Linux pod aplikacje w kontenerach i tradycyjne – nowy SUSE Linux Enterprise 15 SP1

Wprowadzamy na rynek udoskonaloną wersję pierwszego na świecie multimodalnego systemu operacyjnego - SUSE Linux Enterprise 15 z rozszerzeniem Service Pack 1, który świetnie obsłuży zarówno skonteneryzowane aplikacje natywnie działające w chmurze, jak i tradycyjne, baz danych czy systemy ERP. W ten sposób SUSE Linux Enterprise jest pomostem między tradycyjnymi a chmurowymi rozwiązaniami. ... […]

Read More