SUSE przejmuje StackState! Razem zapewnimy pełną obserwowalność środowisk cloud-native

Share
Share

SUSE nabyła platformę StackState zapewniającą pełną obserwowalność środowisk IT. Technologia StackState zapewnia zespołom IT najszybszy sposób identyfikowania i rozwiązywania problemów w ich skonteneryzowanych środowiskach opartych na chmurze za pośrednictwem jednej platformy do obserwacji. Dzięki StackState SUSE przyspieszy obserwowalność środowisk cloud-native, integrując ją z platformą z Rancher Prime, swoją usługą do zarządzania kontenerami w przedsiębiorstwach.

W miarę jak środowiska IT stają się coraz bardziej złożone, użytkownicy Rancher Prime potrzebują możliwości kompleksowej obserwacji całej infrastruktury. Kompleksowe możliwości StackState w zakresie monitorowania zarówno infrastruktury, jak i aplikacji, a także umiejętności techniczne są doskonałym uzupełnieniem Rancher Prime i umożliwiają optymalne wykorzystanie rozwiązań SUSE do zarządzania kontenerami w procesie modernizacji. “Wiem, że nasi klienci bardzo to docenią, gdy wprowadzimy je na rynek” – powiedział Dirk-Peter van Leeuwen, dyrektor generalny SUSE.

 

Wraz z szybkim upowszechnianiem się chmury i kontenerów, tradycyjne podejście do monitorowania staje się przestarzałe, napędzając wzrost i zapotrzebowanie na obserwowalność natywną dla chmury. Kompleksowa obserwowalność i monitorowanie aplikacji oferowane przez StackState zostaną bezpośrednio włączone do Rancher Prime firmy SUSE, najbardziej rozpowszechnionej w branży platformy do zarządzania kontenerami w przedsiębiorstwach. Pomoże to klientom aktywnie zabezpieczać środowisko użytkowników, wspierać współpracę między zespołami i wdrażanie innowacji, a także zebrać wszystkie aplikacje natywne w chmurze w jednym widoku, od centrum danych, przez Edge, po chmurę. Aby wspierać powszechne wdrażanie obserwowalności natywnej w chmurze, firma SUSE ogłosiła również zamiar udostępnienia w przyszłości StackState w modelu open source.

Ponieważ systemy i urządzenia są coraz częściej podłączane do Internetu, zapotrzebowanie na analitykę danych AI będzie równie rosnące. Technologia StackState umożliwia użytkownikom korelowanie zdarzeń w określonym czasie w celu identyfikacji przyczyn awarii w złożonych systemach rozproszonych i sugerowania działań naprawczych. Możliwości StackState jeszcze bardziej wzbogacą ofertę SUSE i zwiększą innowacyjność, wydajność i wartość dla klientów. Przejęcie to otwiera również szerokie możliwości dla przyszłych funkcjonalności, takich jak zarządzanie kosztami, inteligentne usuwanie usterek, optymalizacja środowiska i obserwowalność przemysłowego IoT.

Andreas Prins, CEO StackState, powiedział: „Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zespół StackState zbudował od czasu powstania firmy. Oferujemy niezrównaną obserwowalność klientom prowadzącym kluczowe operacje w złożonych środowiskach. Rancher Prime firmy SUSE doskonale pasuje do naszej technologii i naszego zespołu – i czekam z niecierpliwością, aby zobaczyć, jak to, co zbudowaliśmy, osiągnie swój pełny potencjał”.

Dyrektor generalny SUSE, DP van Leewen, na swoim blogu przedstawił szczegóły tej transakcji.

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)
Avatar photo
119 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland