Współpraca w zakresie kształcenia z cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych i zarządzania środowiskiem skonteneryzowanym | SUSE Communities

Współpraca w zakresie kształcenia z cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych i zarządzania środowiskiem skonteneryzowanym

Share
Share

SUSE Polska oraz Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia z cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych i zarządzania środowiskiem skonteneryzowanym.

SUSE to globalny dostawca innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań open source klasy korporacyjnej, w tym systemów Enterprise Linux, Kubernetes Management i rozwiązań Edge, które pomagają klientom przyspieszyć transformację cyfrową, zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej i zwiększyć zaufanie do technologii cyfrowych.

Jednym z celów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie cyberobronności. Dlatego w celu budowania świadomości cyfrowej oraz rozwoju kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród młodzieży, uczelnia nawiązuje współpracę z kluczowymi dostawcami rozwiązań. „Mój cel to kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry dla polskiego przemysłu, samorządów i jednostek badawczych, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych nie tylko Śląsk” przekonuje Dziekan Wydziału, prof. Franciszek Plewa: „Kierowany przez mnie Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej był, jest i będzie fundamentem bezpieczeństwa transformacji Śląska”.

Warto przypomnieć, że na Wydziale w październiku zeszłego roku zostały uruchomione studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych – jedne z pierwszych w kraju studia swoim zakresem obejmujące nie tylko IT, ale również OT oraz elementy certyfikacji produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„W ramach podpisanego dzisiaj Listu Intencyjnego o współpracy, SUSE i Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej będą się wzajemnie wspierać w prezentowaniu i propagowaniu osiągnięć w zakresie nowych technologii open source, w tym bezpiecznych platform systemowych Linux oraz konteneryzacyjnych opartych o Kubernetes” – mówi Marcin Madey, Prezes SUSE Polska. „SUSE umożliwi studentom udział w pracach rozwojowych w ramach wspieranych przez nią projektów open source. Ponadto deklaruje możliwość wykorzystania jej rozwiązań do procesu szkoleń studentów, odbywania praktyk studenckich i staży, aktywnego włączenia się w proces definiowania tematów prac dyplomowych o charakterze praktycznym oraz w współpracę z kołami naukowymi”

Share
Avatar photo
1,264 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.