Nowe, główne wydanie Longhorn 1.4 gotowe do produkcyjnych wdrożeń | SUSE Communities

Nowe, główne wydanie Longhorn 1.4 gotowe do produkcyjnych wdrożeń

Share
Share

Longhorn to dedykowana pamięć masowa dla aplikacji cloud native, konteneryzacji i oczywiście Kubernetesa. W nowej wersji pojawiło się mnóstwo nowych funkcji: 16 całkowicie nowych ulepszeń, 51 ulepszeń istniejących już funkcji i 96 poprawek.

Po pierwsze, mamy dwie istotne funkcjonalności, które stają się ogólnie dostępne. Wsparcie ReadWriteMany (RWX) jest jedną z najbardziej poszukiwanych funkcji w Longhorn od czasu jego premiery w 2019 roku. Łącząc natywne wsparcie zarówno dla pamięci bokowej jak i plikowej (Block / File) w tej samej platformie, Longhorn może teraz wspierać coraz bardziej zróżnicowane przypadki użycia pamięci masowej w organizacji.

Wsparcie dla ARM64

Druga funkcjonalność to wsparcie dla ARM64. Zarówno w centrum danych, jak i na brzegu sieci (edge), infrastruktura oparta na ARM staje się coraz ważniejsza, jak słyszymy od samych użytkowników. A wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na obliczenia brzegowe, ARM wyróżnia się tam, gdzie sprzęt ma być bardziej wrażliwy na ograniczenia energetyczne i termiczne środowiska. Wsparcie dla ARM w Longhorn jako architektury i projektu pozwala łączyć pamięć masową i obliczenia zamiast stosowania tradycyjnego podejścia opartego na macierzach pamięci masowej, co sprawia, że Longhorn jest idealnym rozwiązaniem dla nowej generacji przypadków użycia.

Ochrona bit-rot wolumenu

Bit-rot i uszkodzenie danych stają się ważnym czynnikiem w miarę rozwoju i starzenia się systemów pamięci masowej. Aby temu zapobiec, zespół Longhorn wprowadził funkcję sumy kontrolnej migawki, która sprawdza integralność różnych kopii danych w systemie pamięci masowej. Funkcja ochrony Bit-rot może również zaplanować okresowe obliczenia sum kontrolnych, aby potwierdzić, czy któraś z replik uległa uszkodzeniu. Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte, replika jest odbudowywana ze znanych dobrych kopii.

Obsługa TRIM

TRIM umożliwia zmniejszenie rozmiaru woluminów po ich wcześniejszym zapisie. Tradycyjnie systemy plików były projektowane z założeniem, że fizyczny nośnik, który je wspiera, nie będzie się kurczył. TRIM został wprowadzony, aby umożliwić systemowi plików poinformowanie urządzenia blokowego, że blok jest teraz nieużywany i może być ponownie wykorzystany. W kontekście projektu Longhorn oznacza to, że teraz Longhorn może odzyskać przestrzeń, która wcześniej była nieużywana jeśli pliki, które reprezentuje, zostały usunięte.

Na przykład, jeśli zapiszesz 100MB na woluminie Longhorna, a następnie usuniesz 98MB, to nawet jeśli twój system plików zapomni o tych usuniętych bajtach, system plików Longhorna nie będzie wiedział, że te bloki zostały “zapomniane” i nadal będzie je replikował i utrzymywał. Teraz w nowej wersji, dzięki obsłudze TRIM, Longhorn może zwolnić te bloki, zmniejszając rozmiary snapshotów i pozwalając innym wolumenom na ich wykorzystanie.

Rozszerzanie wolumenu online

W przypadku kurczenia się wolumenu można teraz powiększyć go – nawet po jego utworzeniu. Zaletą tej funkcji jest to, że wolumen może być rozszerzany podczas odczytu i zapisu. Dzięki temu operacja rozszerzania woluminu jest stosunkowo niedroga i prosta. Longhorn będzie powiększać zarówno rozmiar wirtualnego urządzenia blokowego (wolumen) jak i powiększać system plików, który zarządza blokami.

Strict Local Data Volume

To nowa, ekscytująca możliwość w Longhornie do wspierania uruchomionych w systemie obciążeń, które same z siebie już mają zapewnioną replikację. Chodzi tutaj głównie o nowoczesne bazy danych w chmurze lub rozproszone systemy danych.

Na przykład, jeśli użytkownik korzysta z bazy MongoDB, która już ma wbudowaną replikację danych pomiędzy każdym workerem/wolumenem, ale chce polegać na Longhornie w zakresie tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi, może teraz mieć to, co najlepsze z obu światów.

Strict Local Data Volume został zaprojektowany z myślą o bardzo wysokiej wydajności, ponieważ nie musi być replikowany i zawsze będzie kolokowany z obciążeniami roboczymi. Longhorn użyje lokalnego gniazda UNIX do pośredniczenia w operacjach I/O między kontenerem a urządzeniem dyskowym zamiast stosu TCP, jak w przypadku typowego rozproszonego zestawu replik Longhorn.

To tylko cześć nowych funkcji i usprawnień wprowadzonych do projektu Longhorn. Z całą listą można zapoznać się w uwagach do wydania i dokumentacji.

Jeśli chcesz wypróbować Longhorn, możesz go wdrożyć np. za pomocą Helm chart.

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)
347 views