Nowe, główne wydanie Longhorn 1.4 gotowe do produkcyjnych wdrożeń | SUSE Communities

Nowe, główne wydanie Longhorn 1.4 gotowe do produkcyjnych wdrożeń

Share
Share

Longhorn to dedykowana pamięć masowa dla aplikacji cloud native, konteneryzacji i oczywiście Kubernetesa. W nowej wersji pojawiło się mnóstwo nowych funkcji: 16 całkowicie nowych ulepszeń, 51 ulepszeń istniejących już funkcji i 96 poprawek.

Po pierwsze, mamy dwie istotne funkcjonalności, które stają się ogólnie dostępne. Wsparcie ReadWriteMany (RWX) jest jedną z najbardziej poszukiwanych funkcji w Longhorn od czasu jego premiery w 2019 roku. Łącząc natywne wsparcie zarówno dla pamięci bokowej jak i plikowej (Block / File) w tej samej platformie, Longhorn może teraz wspierać coraz bardziej zróżnicowane przypadki użycia pamięci masowej w organizacji.

Wsparcie dla ARM64

Druga funkcjonalność to wsparcie dla ARM64. Zarówno w centrum danych, jak i na brzegu sieci (edge), infrastruktura oparta na ARM staje się coraz ważniejsza, jak słyszymy od samych użytkowników. A wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na obliczenia brzegowe, ARM wyróżnia się tam, gdzie sprzęt ma być bardziej wrażliwy na ograniczenia energetyczne i termiczne środowiska. Wsparcie dla ARM w Longhorn jako architektury i projektu pozwala łączyć pamięć masową i obliczenia zamiast stosowania tradycyjnego podejścia opartego na macierzach pamięci masowej, co sprawia, że Longhorn jest idealnym rozwiązaniem dla nowej generacji przypadków użycia.

Ochrona bit-rot wolumenu

Bit-rot i uszkodzenie danych stają się ważnym czynnikiem w miarę rozwoju i starzenia się systemów pamięci masowej. Aby temu zapobiec, zespół Longhorn wprowadził funkcję sumy kontrolnej migawki, która sprawdza integralność różnych kopii danych w systemie pamięci masowej. Funkcja ochrony Bit-rot może również zaplanować okresowe obliczenia sum kontrolnych, aby potwierdzić, czy któraś z replik uległa uszkodzeniu. Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte, replika jest odbudowywana ze znanych dobrych kopii.

Obsługa TRIM

TRIM umożliwia zmniejszenie rozmiaru woluminów po ich wcześniejszym zapisie. Tradycyjnie systemy plików były projektowane z założeniem, że fizyczny nośnik, który je wspiera, nie będzie się kurczył. TRIM został wprowadzony, aby umożliwić systemowi plików poinformowanie urządzenia blokowego, że blok jest teraz nieużywany i może być ponownie wykorzystany. W kontekście projektu Longhorn oznacza to, że teraz Longhorn może odzyskać przestrzeń, która wcześniej była nieużywana jeśli pliki, które reprezentuje, zostały usunięte.

Na przykład, jeśli zapiszesz 100MB na woluminie Longhorna, a następnie usuniesz 98MB, to nawet jeśli twój system plików zapomni o tych usuniętych bajtach, system plików Longhorna nie będzie wiedział, że te bloki zostały “zapomniane” i nadal będzie je replikował i utrzymywał. Teraz w nowej wersji, dzięki obsłudze TRIM, Longhorn może zwolnić te bloki, zmniejszając rozmiary snapshotów i pozwalając innym wolumenom na ich wykorzystanie.

Rozszerzanie wolumenu online

W przypadku kurczenia się wolumenu można teraz powiększyć go – nawet po jego utworzeniu. Zaletą tej funkcji jest to, że wolumen może być rozszerzany podczas odczytu i zapisu. Dzięki temu operacja rozszerzania woluminu jest stosunkowo niedroga i prosta. Longhorn będzie powiększać zarówno rozmiar wirtualnego urządzenia blokowego (wolumen) jak i powiększać system plików, który zarządza blokami.

Strict Local Data Volume

To nowa, ekscytująca możliwość w Longhornie do wspierania uruchomionych w systemie obciążeń, które same z siebie już mają zapewnioną replikację. Chodzi tutaj głównie o nowoczesne bazy danych w chmurze lub rozproszone systemy danych.

Na przykład, jeśli użytkownik korzysta z bazy MongoDB, która już ma wbudowaną replikację danych pomiędzy każdym workerem/wolumenem, ale chce polegać na Longhornie w zakresie tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi, może teraz mieć to, co najlepsze z obu światów.

Strict Local Data Volume został zaprojektowany z myślą o bardzo wysokiej wydajności, ponieważ nie musi być replikowany i zawsze będzie kolokowany z obciążeniami roboczymi. Longhorn użyje lokalnego gniazda UNIX do pośredniczenia w operacjach I/O między kontenerem a urządzeniem dyskowym zamiast stosu TCP, jak w przypadku typowego rozproszonego zestawu replik Longhorn.

To tylko cześć nowych funkcji i usprawnień wprowadzonych do projektu Longhorn. Z całą listą można zapoznać się w uwagach do wydania i dokumentacji.

Jeśli chcesz wypróbować Longhorn, możesz go wdrożyć np. za pomocą Helm chart.

Share
Avatar photo
1,980 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.