Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Kubernetesa | SUSE Communities

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Kubernetesa

Share
Share

Zapraszamy nauczycieli informatyki i opiekunów pracowni komputerowych w szkołach średnich, technikach i szkołach policealnych na specjalne bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z Kubernetesa, zarządzania kontenerami i ich zabezpieczania z pomocą technologii Rancher i NeuVector.

Oba szkolenia odbędą się w styczniu (4 i 12 stycznia). Zajęcia będą prowadzone on-line. Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział, a oba szkolenia można będzie zaliczyć do stażu u pracodawcy oraz przedstawić jako dokument przy awansie zawodowym.

Program zajęć 4 stycznia: szkolenie z konteneryzacji, Kubernetesa i technologii Rancher

Podczas tych praktycznych zajęć omówimy podstawy konteneryzacji, technologii Docker, Kubernetes i Rancher, a następnie przejdziemy przez kolejne etapy wdrażania klastra Kubernetesa. Omawiane zagadnienia:

Cześć teoretyczna

 • Najnowsze trendy w sposobie uruchamiania aplikacji
 • Wprowadzenie do koncepcji konteneryzacji i mikroserwisów
 • Omówienie koncepcji obrazu (image) i rejestru (registry)
 • Sposoby zarządzania wieloma kontenerami
 • Architektura Kubernetesa
 • Sposoby uruchamiania aplikacji skonteneryzowanych i przydzielenie dostępu zewnętrznego do aplikacji
 • Sposoby zarządzania wieloma klastrami kubernetesowymi
 • Omówienie funkcjonalności Ranchera
 • Dystrybucje SUSE Rancher, RKE i K3s.

Część praktyczna

 • Instalacja jednonodowego klastra Kubernetes z użyciem dystrybucji RKE2
 • Instalacja narzędzia do zarządzania klastrami – Rancher Manager
 • Omówienie interfejsu Ranchera
 • Uruchomienie kubernetesowego klastra produkcyjnego
 • Wykorzystanie klastra do uruchomienia aplikacji skonteneryzowanych:
  • Monitoring
  • WordPress
  • NFS provisioner
 • Test procesu upgrade klastra kubernetesowego.

Wymagania dla uczestników: Warto posiadać podstawową wiedzę na temat Dockera czy konteneryzacji, aby jak najlepiej wykorzystać swój udział w szkoleniu, ale nie martw się – objaśnimy podstawowe pojęcia na początku warsztatów. Nasze szkolenie poprowadzimy przy użyciu interaktywnego narzędzia o nazwie HobbyFarm. Zapewnia ono dostęp do maszyn wirtualnych poprzez terminal w przeglądarce i realizowanie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych krok po kroku. Zapewnimy Ci dostęp i zasoby sprzętowe – jedyne czego potrzebujesz to w miarę aktualna przeglądarka internetowa.

Rejestracja na szkolenie: https://more.suse.com/Rancher_Rodeo_Teachers_Jan2023_PL.html 

Program zajęć 12 stycznia: Szkolenie z bezpieczeństwa kontenerów, Kubernetesa i technologii NeuVector

Podczas naszych praktycznych zajęć omówimy podstawy bezpieczeństwa kontenerów i Kubernetesa, a następnie przybliżymy możliwości rozwiązania NeuVector. Omawiane zagadnienia:

Część teoretyczna

 • Dlaczego Security w środowiskach kontenerowych różni się od tradycyjnych
 • Podejście reaktywne do Security i jego ograniczenia
 • Specyfika aplikacji cloud-native i ich wymagania względem Security
 • Powierzchnia ataku kontenera
 • Przesunięcie granic ochrony
 • Czym jest Zero Trust
 • Proaktywne podejście do ochrony
 • Czemu ważne jest całościowe podejście: budowanie warstw ochrony
 • Siedem filarów Zero Trust:
  • Użytkownicy
  • Urządzenia
  • Sieci
  • Aplikacje
  • Widoczność i analityka
  • Automatyzacja i orkiestracja
  • Dane
 • Cztery kroki do przejścia na Zero Trust
 • Ustanowienie praktycznej kontroli

Część praktyczna

 • Postawienie klastra Kubernetes – RKE2
 • Instalacja wymaganych narzędzi
 • Instalacja NeuVector
 • Praktyczna demonstracja zabezpieczeń na różnych poziomach w UI NeuVector
 • Instalacja przykładowej aplikacji i eksperymenty nad jej ustawieniami bezpieczeństwa
 • Symulacja prostego ataku

Wymagania dla uczestników: Pomocna będzie znajomość zagadnień bezpieczeństwa, koncepcji i terminów związanych z konteneryzacją i Kubernetesem, ale nie trzeba się martwić – objaśnimy podstawowe pojęcia na początku warsztatów. Nasze spotkania prowadzimy przy użyciu interaktywnego narzędzia o nazwie HobbyFarm. Zapewnia ono dostęp do maszyn wirtualnych poprzez terminal w przeglądarce i realizowanie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych krok po kroku. Zapewniamy dostęp i zasoby sprzętowe – jedyne co jest potrzebne uczestnikom to aktualna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub inna oparta na Chromium.

Rejestracja na szkolenie: https://more.suse.com/Container_Security_Rodeo_Teachers_Jan2023_PL.html

 

Share
Avatar photo
1,283 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.