Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Kubernetesa | SUSE Communities

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z Kubernetesa

Share
Share

Zapraszamy nauczycieli informatyki i opiekunów pracowni komputerowych w szkołach średnich, technikach i szkołach policealnych na specjalne bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z Kubernetesa, zarządzania kontenerami i ich zabezpieczania z pomocą technologii Rancher i NeuVector.

Oba szkolenia odbędą się w styczniu (4 i 12 stycznia). Zajęcia będą prowadzone on-line. Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział, a oba szkolenia można będzie zaliczyć do stażu u pracodawcy oraz przedstawić jako dokument przy awansie zawodowym.

Program zajęć 4 stycznia: szkolenie z konteneryzacji, Kubernetesa i technologii Rancher

Podczas tych praktycznych zajęć omówimy podstawy konteneryzacji, technologii Docker, Kubernetes i Rancher, a następnie przejdziemy przez kolejne etapy wdrażania klastra Kubernetesa. Omawiane zagadnienia:

Cześć teoretyczna

 • Najnowsze trendy w sposobie uruchamiania aplikacji
 • Wprowadzenie do koncepcji konteneryzacji i mikroserwisów
 • Omówienie koncepcji obrazu (image) i rejestru (registry)
 • Sposoby zarządzania wieloma kontenerami
 • Architektura Kubernetesa
 • Sposoby uruchamiania aplikacji skonteneryzowanych i przydzielenie dostępu zewnętrznego do aplikacji
 • Sposoby zarządzania wieloma klastrami kubernetesowymi
 • Omówienie funkcjonalności Ranchera
 • Dystrybucje SUSE Rancher, RKE i K3s.

Część praktyczna

 • Instalacja jednonodowego klastra Kubernetes z użyciem dystrybucji RKE2
 • Instalacja narzędzia do zarządzania klastrami – Rancher Manager
 • Omówienie interfejsu Ranchera
 • Uruchomienie kubernetesowego klastra produkcyjnego
 • Wykorzystanie klastra do uruchomienia aplikacji skonteneryzowanych:
  • Monitoring
  • WordPress
  • NFS provisioner
 • Test procesu upgrade klastra kubernetesowego.

Wymagania dla uczestników: Warto posiadać podstawową wiedzę na temat Dockera czy konteneryzacji, aby jak najlepiej wykorzystać swój udział w szkoleniu, ale nie martw się – objaśnimy podstawowe pojęcia na początku warsztatów. Nasze szkolenie poprowadzimy przy użyciu interaktywnego narzędzia o nazwie HobbyFarm. Zapewnia ono dostęp do maszyn wirtualnych poprzez terminal w przeglądarce i realizowanie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych krok po kroku. Zapewnimy Ci dostęp i zasoby sprzętowe – jedyne czego potrzebujesz to w miarę aktualna przeglądarka internetowa.

Rejestracja na szkolenie: https://more.suse.com/Rancher_Rodeo_Teachers_Jan2023_PL.html 

Program zajęć 12 stycznia: Szkolenie z bezpieczeństwa kontenerów, Kubernetesa i technologii NeuVector

Podczas naszych praktycznych zajęć omówimy podstawy bezpieczeństwa kontenerów i Kubernetesa, a następnie przybliżymy możliwości rozwiązania NeuVector. Omawiane zagadnienia:

Część teoretyczna

 • Dlaczego Security w środowiskach kontenerowych różni się od tradycyjnych
 • Podejście reaktywne do Security i jego ograniczenia
 • Specyfika aplikacji cloud-native i ich wymagania względem Security
 • Powierzchnia ataku kontenera
 • Przesunięcie granic ochrony
 • Czym jest Zero Trust
 • Proaktywne podejście do ochrony
 • Czemu ważne jest całościowe podejście: budowanie warstw ochrony
 • Siedem filarów Zero Trust:
  • Użytkownicy
  • Urządzenia
  • Sieci
  • Aplikacje
  • Widoczność i analityka
  • Automatyzacja i orkiestracja
  • Dane
 • Cztery kroki do przejścia na Zero Trust
 • Ustanowienie praktycznej kontroli

Część praktyczna

 • Postawienie klastra Kubernetes – RKE2
 • Instalacja wymaganych narzędzi
 • Instalacja NeuVector
 • Praktyczna demonstracja zabezpieczeń na różnych poziomach w UI NeuVector
 • Instalacja przykładowej aplikacji i eksperymenty nad jej ustawieniami bezpieczeństwa
 • Symulacja prostego ataku

Wymagania dla uczestników: Pomocna będzie znajomość zagadnień bezpieczeństwa, koncepcji i terminów związanych z konteneryzacją i Kubernetesem, ale nie trzeba się martwić – objaśnimy podstawowe pojęcia na początku warsztatów. Nasze spotkania prowadzimy przy użyciu interaktywnego narzędzia o nazwie HobbyFarm. Zapewnia ono dostęp do maszyn wirtualnych poprzez terminal w przeglądarce i realizowanie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych krok po kroku. Zapewniamy dostęp i zasoby sprzętowe – jedyne co jest potrzebne uczestnikom to aktualna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub inna oparta na Chromium.

Rejestracja na szkolenie: https://more.suse.com/Container_Security_Rodeo_Teachers_Jan2023_PL.html

 

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)
328 views