SUSE tworzy najbardziej otwartą, bezpieczną platformę GenAI klasy korporacyjnej

Share
Share

Podczas SUSSECON 24 w Berlinie SUSE ogłosiła SUSE AI, swoją wizję i strategię dotyczącą GenAI – otwartej, bezpiecznej i dostosowanej do potrzeb firm. SUSE AI to kompleksowa platforma, która zapewni przedsiębiorstwom swobodę uruchamiania prywatnych rozwiązań GenAI z wybranym przez nich modelem językowym LLM, zarówno we własnym centrum danych, jak i w chmurze.

„W miarę jak wartość GenAI – i potrzeba jej stosowania – staje się coraz bardziej widoczna, widzimy, że klienci borykają się z ryzykiem utrzymania zgodności z przepisami, problemem shadow AI i brakiem kontroli, nie wspominając o uzależnieniu od dostawców i rosnących kosztach związanych z wczesnymi rozwiązaniami AI”, powiedziała Pilar Santamaria, wiceprezes ds. AI w SUSE. „Podejście SUSE do AI, dostarczane w naszych rozwiązaniach AI i programie SUSE AI Early Access Program, pomoże rozwiązać wiele z tych problemów zarówno dla klientów, jak i dla samej firmy SUSE, ponieważ także my stajemy przed podobnymi wyzwaniami przy wdrażaniu GenAI.”

Rozwiązania SUSE AI

Budując na bazie wniosków napływających od klientów, partnerów i społeczności z programu Early Access Program, rozwiązania SUSE AI, których premiera planowana jest na drugą połowę 2024 roku, będą oferować przedsiębiorstwom modułową, bezpieczną, niezależną od dostawców i modeli LLM (Large Language Model) platformę GenAI, która zredukuje silosy technologiczne i koszty związane z wdrożeniami generatywnej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Rozwiązania SUSE AI, zbudowane na wiodących w branży, otwartych, dostosowanych do potrzeb firm produktach SUSE Linux Enterprise, Rancher Prime do zarządzania Kubernetesem i systemach bezpieczeństwa NeuVector Prime, umożliwią przedsiębiorstwom kontrolowanie przepływów danych w bezpiecznym, prywatnym środowisku, zmniejszając ryzyko związane z brakiem zgodności z przepisami i poprawiając bezpieczeństwo. W miarę jak przedsiębiorstwa zmagają się z równoważeniem innowacji napędzanych przez AI i związanych z nimi ryzyk, rozwiązania SUSE AI zapewnią większy nadzór nad kluczowymi danymi w organizacji, aby lepiej wykorzystać pełny potencjał GenAI.

Program SUSE AI Early Access

Zgodnie ze zobowiązaniem organizacji do współpracy i wspólnego tworzenia innowacji, SUSE uruchomiło SUSE AI Early Access Program, inicjatywę mającą na celu zapewnienie podstawy dla bezpiecznej, zgodnej i opartej na otwartym oprogramowaniu generatywnej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. Program wczesnego dostępu do SUSE AI łączy klientów i partnerów z ekspertami SUSE GenAI i odegra kluczową rolę w definiowaniu kierunków rozwoju rozwiązań SUSE AI. Klienci programu AI Early Access uzyskają dostęp do najnowszych wersji rozwiązania SUSE AI, a także będą współpracować z naszymi konsultantami i pomocą techniczną, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwiązania SUSE AI i zrealizować obietnicę prywatnej sztucznej inteligencji.

Strategia i plany rozwoju SUSE AI

SUSE podchodzi do tematu sztucznej inteligencji opierając się na silnych podstawach i zasadach obowiązujących w świecie open source, zaangażowaniu w zapewnianie bezpieczeństwa i przekonaniu, że opcje dla klientów, w tym prywatność w fazie projektowania, są najważniejsze. SUSE AI przyjmuje odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji, w ramach którego przedsiębiorstwa mają możliwość wyboru preferowanych modeli i narzędzi, aby jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję w prywatnym, bezpiecznym i chronionym środowisku.

AI w SUSE to inna sztuczna inteligencja – jest to „human first AI”. SUSE rozumie wartość odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i dąży do maksymalizacji możliwości AI wraz z ludzkimi talentami, stawiając człowieka w centrum uwagi. Sztuczna inteligencja poprawi sposób wykonywania pracy, usuwając powtarzalne bariery i pomagając organizacjom w skalowaniu i wprowadzaniu innowacji w szybkim tempie. SUSE koncentruje się nie tylko na korzyściach płynących ze sztucznej inteligencji, ale także na aspiracyjnych celach związanych z każdym przypadkiem użycia AI. Plan działania SUSE w zakresie sztucznej inteligencji zapoczątkuje falę AI gotowej do zastosowania w przedsiębiorstwach, skoncentrowanej na ochronie danych i zapewnieniu klientom kontroli.

SUSE jest zaangażowane w tworzenie najlepszej otwartej platformy AI, która przyspiesza rozwój modeli i aplikacji AI. Naszym celem jest stać się wiodącym dostawcą technologii sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, oferując otwartość, wybór, efektywność kosztową i prostotę, czyniąc AI dostępną dla każdego.

„Szybka ewolucja AI, zarówno jako technologii, jak i rynku, pozostawiła wiele przedsiębiorstw bez odpowiednich rozwiązań dopasowanych do ich specyficznych potrzeb,” powiedział Frank Feldmann, Chief Strategy Officer w SUSE. „Mając tak wiele do stracenia, klienci potrzebują elastyczności w wyborze technologii AI, w tym modeli języków LLM, w oparciu o które będą budować rozwiązania sztucznej inteligencji, aby wprowadzać innowacje szybciej i w bezpieczny sposób”.

Rozwijanie ekosystemu AI napędzanego przez SUSE

Oferta SUSE już teraz pomaga klientom uwolnić potencjał sztucznej inteligencji. Fujitsu, globalny partner w zakresie transformacji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju, opracował prywatne rozwiązanie generatywnej sztucznej inteligencji zbudowane przy użyciu Rancher Prime, wiodącej na rynku platformy firmy SUSE do zarządzania Kubernetesem, i SUSE Linux Enterprise. Rozwiązanie to umożliwia organizacjom łatwą kontekstualizację i wyszukiwanie informacji w generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki temu rozwiązaniu Fujitsu zaspokaja potrzeby swoich klientów w zakresie bezpiecznej platformy GenAI.

„Generatywna sztuczna inteligencja pomaga odblokować innowacje w naszym świecie. Pracownicy naszych klientów już korzystają z generatywnej sztucznej inteligencji w życiu prywatnym i naturalnie chcą korzystać z tej technologii również w pracy. Dzięki naszemu rozwiązaniu mogą to robić w bezpiecznym i chronionym środowisku” – powiedział Udo Würtz, Chief Data Officer, European Platform Business w Fujitsu. „Jako zaufany partner Fujitsu, SUSE wspiera nas w realizacji naszej strategii produktowej GenAI poprzez współpracę, wiedzę i zaangażowanie na rzecz wyboru dla klientów”.

Więcej informacji o SUSE AI można znaleźć na stronie SUSE AI – https://www.suse.com/solutions/ai

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)
Avatar photo
77 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland