Dziś premiera nowych wersji systemów: SUSE Linux Enterprise 15 SP3 oraz SUSE Manager 4.2 | SUSE Communities

Dziś premiera nowych wersji systemów: SUSE Linux Enterprise 15 SP3 oraz SUSE Manager 4.2

Share
Share

SUSE wprowadza dzisiaj na rynek nowe wersje systemów SUSE Linux Enterprise oraz narzędzia SUSE Manager do zarządzania heterogenicznym środowiskiem z różnymi systemami Linux

Pod nazwą SUSE Linux Enterprise 15 kryje się cała rodzina systemów Linux przygotowanych do różnych zastosowań. Wprowadzony właśnie pakiet Service Pack 3 (SP3) do SUSE Linux Enterprise 15 obejmuje wszystkie te systemy oraz oferowane do nich rozszerzenia. Po kolei:

  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 – system dla serwerów opartych na architekturze Intela,
  • SUSE Linux Enterprise Server on IBM Z and LinuxONE 15 SP3 oraz SUSE Linux Enterprise Server on IBM POWER 15 SP3 – systemy dla maszyn firmy IBM,
  • SUSE Linux Enterprise Server on ARM 15 SP3 – system dla serwerów opartych na architekturze ARM,
  • SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 – specjalizowany system wyłącznie pod aplikacje SAP, w tym SAP HANA czy SAP S/4HANA,
  • SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP3 – rozszerzenie do budowy klastrów linuksowych,
  • SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 oraz SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP3 – systemy obsługujące komputery użytkowników i stacje robocze administratorów,
  • SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 – oprogramowanie do aktualizacji systemów Linux bez konieczności ich restartu,
  • SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 – specjalizowany system do obsługi środowisk HPC do wydajnego przetwarzania danych.

Z pomocą wymieniony wyżej systemów z rodziny SUSE Linux Enterprise infrastruktura IT staje się prostsza w obsłudze, modernizacji i wprowadzaniu innowacji. Wraz z wprowadzeniem SP3 platformy systemowe SUSE stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla programistów, o czym za chwilę. Można na nich łatwo wdrażać i przenosić obciążenia serwerowe pomiędzy własnym, działającym lokalnie środowiskiem i chmurą publiczną, a także korzystać z wirtualizacji i kontenerów.

Zanim przejdziemy do nowości w SP3, oto krótki przegląd najważniejszych funkcji wszystkich produktów z rodziny SUSE Linux Enterprise 15. Są to:

  • Wspólna baza kodu. Wszystkie produkty z rodziny SUSE Linux Enterprise 15 mają wspólny kod dla wszystkich architektur sprzętowych.
  • Architektura Modular+. W architekturze Modular+ wszystko jest modułem. Produkty SLE są zaprojektowane jako zestaw modułów, co upraszcza obsługę, zarządzanie i kwestie bezpieczeństwa.
  • Ujednolicony instalator. Nowy, ujednolicony instalator upraszcza podstawowe operacje i przyspiesza wdrożenia. Wszystkie produkty SUSE Linux Enterprise 15 można zainstalować za pomocą tego samego, zunifikowanego instalatora.
  • Udoskonalone wyszukiwanie pakietów. Jeśli dany moduł nie zawiera potrzebnych pakietów, wystarczy skorzystać z ulepszonego narzędzia do ich wyszukiwania. Z jego pomocą można łatwo wyszukać, wdrożyć i śledzić pakiety we wszystkich produktach, poszczególnych modułach i rozszerzeniach. Narzędzie sprawdza zgodności pakietów. Dzięki niemu szybko dodaje się wstępnie pominięte, a dostępne funkcje. Wystarczy skorzystać z polecenia zypper i środowiska SUSE Customer Center do przeszukiwania wszystkich repozytoriów SUSE dostępnych dla danego produktu.
  • Zintegrowany zestaw Software Development Kit. Zestaw do rozwoju oprogramowania jest teraz zintegrowany ze wszystkim produktami z rodziny SUSE Linux Enterprise. Pakiety rozwojowe są pakowane razem z dołączanymi regularnie pakietami. Moduł Development Tools zawiera narzędzia potrzebne do rozwoju oprogramowania.

Nowości w SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 został zaprojektowany tak, aby pomóc organizacjom w szybszym wprowadzaniu innowacji. Uproszczono proces uruchamiania systemów w chmurze. System idealnie nadaje się teraz do wdrożeń w chmurze hybrydowej i środowiskach wielochmurowych. Współcześnie nie wystarczy już jeden rodzaj systemu operacyjnego Linux do obsługi wszystkich obciążeń serwerowych. Dlatego SUSE przygotowało adaptowalny system operacyjny Linux. Bez względu na to, jakie są wymagania dotyczące obciążenia (wydajność, niezawodność, obsługa środowiska IT), OS od SUSE łatwo dopasowuje się do potrzeb organizacji.

Lista nowości:

  • Łatwa migracja z bezpłatnej dystrybucji openSUSE Leap – dzięki wspólnej bazie kodu,
  • Obsługa najnowszych platform sprzętowych i funkcji (Intel, AMD),
  • Wykorzystanie jądra systemu Linux w wersji 5.3.18,
  • Zaktualizowanie wielu pakietów w celu zgodności z FIPS 140-2,
  • Poprawa wydajności pracy baz danych PostgreSQL 13 i MariaDB 10.5,
  • Większa produktywność programistów dzięki kompilatorowi GCC zaktualizowanemu do wersji 10, Pythonowi 3.9 i optymalizacjom NodeJS14,
  • Zwiększona interoperacyjność z systemem Windows z obsługą partycji i systemu plików ex-FAT.

Wszystkie wprowadzone zmiany w SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 są opisane na stronie www.suse.com/releasenotes. System obsługuje architektury sprzętowe x86-64, AArch64, ppc64le i S390x. W przypadku wirtualizacji, obrazy systemu operacyjnego do uruchamiania jako gość są dostępne dla wirtualizatorów KVM, XEN, Microsoft Hyper-V, OpenStack Cloud, VMware i innych.

Więcej szczegółowych informacji o SUSE Linux Enterprise Server można znaleźć pod adresem www.suse.com/products/server.

Nowości w SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 3

System SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications został zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najwyższą dostępność i wydajną obsługę aplikacji SAP. By zmniejszyć ryzyko przestojów aplikacji zastosowano m.in. automatyzację i dodatkowe narzędzia. Wprowadzone zmiany pomagają szybciej wdrożyć nowe instancje z oprogramowaniem SAP zarówno we własnym centrum danych, jak i chmurze.

Co nowego:

  • Uproszczono złożoność konfiguracji wysokiej dostępności (HA) dla SAP NetWeaver i SAP HANA,
  • Pojawiły się aktualizacje i poprawki do automatycznego wdrażania obciążeń SAP, w tym klastrów HA,
  • Można wstępnie testować przedprodukcyjne konfiguracje wysokiej dostępności,
  • Dodano obsługę kolejnych scenariuszy wdrożeń wysokiej dostępności dla SAP HANA i NetWeaver, w tym:
    • Scenariusze wysokiej dostępności dla wdrożeń SAP HANA rozbudowywanych poziomo (Scale-out, multi-target),
    • uproszczona struktura montowania SAP NetWeaver,
  • Znacząco poprawiono narzędzie saptune, w tym noty SAP specyficzne dla platformy serwerowej i chmurowej oraz noty warunkowe, narzędzie sysctl check i walidację systemu względem zapisów w SAP Notes,
  • Dodano ulepszenia i poprawki do monitorowania platformy systemowej, które wprowadzono jeszcze w Service Pack 2, w tym metryki SAP HANA i agregację logów systemowych.

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 jest dostępny na serwerach o architekturze x86-64 i ppc64le. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.suse.com/products/sles-for-sap/

Nowości w SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 Service Pack 3

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension to jeden z najlepszych w branży systemów do budowy klastrów wysokiej dostępności oparty na otwartym kodzie źródłowym. Zaprojektowano go tak, aby praktycznie wyeliminować nieplanowane przestoje, zarówno przy wdrożeniach w środowiskach fizycznych, jak i wirtualnych, oraz by maksymalnie uprościć obsługę. W zestawie znajduje się również Geo Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, który jest przeznaczony do zarządzania klastrami serwerów w oddalonych od siebie centrach danych. Klastrowanie wysokiej dostępności pomaga zminimalizować utratę danych spowodowaną uszkodzeniem lub awarią, chroniąc dane przy użyciu posiadanej już infrastruktury informatycznej.

Klastry wysokiej dostępności są wykorzystywane do automatyzacji odzyskiwania aplikacji i danych. Rozwiązanie SUSE działa w oparciu o zdefiniowane polityki. Serwery są stale monitorowane, a w przypadku wystąpienia usterki lub awarii obciążenie serwera czy cała aplikacja jest przenoszona automatycznie z jednego serwera na drugi. Pomaga to w utrzymaniu ciągłości biznesowej i minimalizuje nieplanowane przestoje poprzez wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii.

Co nowego w klastrach SUSE wraz z wprowadzeniem SP3:

  • Uproszczenie konfiguracji i obsługi HA w chmurze publicznej (Azure, AWS, GCP),
  • SAP High Availability Configuration Check (jako część konsoli do zarządzania),
  • Dodatkowe narzędzia do konfiguracji klastrów (sprawdzanie przedprodukcyjne),
  • Zatwierdzone wsparcie na SLES 15 SP3 dla OCFS2, Cluster-MD, Fencing, DRBD, LVMLOCKD i Hawk,
  • Integracja z narzędziem SUSE Manager do przeglądania statusu klastra,
  • Obsługa klastrów HA na platformach x86-64, s390x, ppc64le, aarch64, Azure, AWS i GCP.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.suse.com/products/highavailability/

Nowa wersja narzędzia SUSE Manager do zarządzania niemal wszystkimi już dystrybucjami Linuksa

Narzędzie SUSE Manager 4.2 zapewnia nieocenione wsparcie nie tylko informatykom odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury IT, ale coraz silniej wspiera firmowe zespoły DevOps. Centralizuje ono w jednej konsoli zarządzanie wieloma różnymi systemami Linux, które mogą być uruchomione na różnych architekturach sprzętowych, w różnych środowiskach wirtualnych, a także na platformach kontenerowych, IoT oraz w chmurze. SUSE Manager automatyzuje dostarczanie oprogramowania i jego aktualizowanie, a także zadania konfiguracji serwerów Linux i urządzeń IoT. Gwarantuje szybsze, spójne i powtarzalne wdrażanie nowych serwerów, pomagając w optymalizacji ich ustawień. Zapewnia zautomatyzowane monitorowanie, śledzenie, audytowanie i raportowanie stanu systemów, maszyn wirtualnych i kontenerów, niezależnie od tego czy działają w środowiskach programistycznych, testowych czy produkcyjnych. Bez SUSE Managera trudno byłby utrzymać zgodność z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i regulacjami zewnętrznymi.

W skład rodziny systemów SUSE Manager 4.2 wchodzą produkty SUSE Manager Server 4.2, SUSE Manager Proxy 4.2 (stosowany przy większych wdrożeniach) oraz SUSE Manager Retail Branch Server 4.2 (wyspecjalizowane narzędzie do zarządzania systemami Linux w branży handlu detalicznego).

Kluczowe funkcje wszystkich wymienionych systemów z rodziny SUSE Manager 4.2 to:

  • Obsługa wszystkich najważniejszych dystrybucji systemów operacyjnych Linux dla biznesu: SUSE Linux Enterprise, Red Hat Linux Enterprise, Ubuntu Linux LTS, Oracle Linux, CentOS, Debian, a teraz także Amazon Linux 2 i Alma Linux 8.
  • Integracja Ansible Core ze środowiskiem automatyzacji SUSE Managera [TECH PREVIEW]; SUSE Manager 4.2 zapewnia obsługę pakietów Ansible Core w systemie SUSE Linux Enterprise i łączy się z węzłami kontrolnymi Ansible na dowolnym obsługiwanym klienckim systemie operacyjnym w celu gromadzenia informacji z inwentaryzacji zasobów i playbooków, wspiera zarządzanie klientami za pomocą SUSE Managera. Dzięki temu można w prosty sposób ponownie skorzystać playbooków Ansible i uruchomić je na posiadanych systemach, oszczędzając czas i zasoby dzięki konsolidacji narzędzi do zarządzania przy zachowaniu dotychczasowych inwestycji w automatyzację.
  • Udostępnianie zawartości OpenSCAP w ramach SUSE Linux Enterprise i innych obsługiwanych systemów operacyjnych Linux.
  • Rozszerzenie funkcjonalności zarządzania poprawkami na funkcje dostępne w SUSE Live Patching: administratorzy mogą teraz łatwo zidentyfikować, kiedy jądro wykorzystywanych systemów Linux zbliża się do końca okresu eksploatacji i zaplanować działania naprawcze – wszystko z poziomu graficznego interfejsu użytkownika.
  • Obsługa funkcji Virtual Machine Tuning: domyślne ustawienia konfiguracyjne mogą nie zapewnić maszynom wirtualnym największej wydajności pracy. By to zmienić konieczna jest odpowiednia konfiguracja maszyny wirtualnej. Z pomocą SUSE Managera 4.2 jest to teraz bardzo proste, nawet gdy trzeba to zrobić zgodnie z najlepszymi praktykami SAP. Wystarczy skorzystać z interfejsu graficznego, gdzie są dostępne parametry sterujące wydajnością, w tym przypinanie procesorów i ustawienia pamięci.
  • Nowe, liczne usprawnienia zwiększające użyteczność narzędzia wprowadzone do interfejsu administratora SUSE Managera (WebUI), poprawiające jego przejrzystość i przyspieszające konfigurowanie często używanych parametrów w oparciu o ulepszone listy filtrów.
  • Możliwość prostej migracji produktów i zmiany repozytoriów, z których pochodzą wykorzystywane pakiety. Dzięki temu da się łatwo zmigrować systemy Linux z bezpłatnego openSUSE Leap do odpowiedniej wersji systemu komercyjnego SUSE Linux Enterprise Server.
  • Wsparcie dla systemu SLE Micro 5.0 [TECH PREVIEW].
  • Obsługa Prometheus TLS do monitorowania i ostrzegania o zdarzeniach, w tym podstawowych mechanizmów uwierzytelniania dla punktów końcowych HTTP, co zapewni bezpieczne przesyłanie danych metrycznych.
  • SUSE Manager for Retail 4.2 pozwala na tworzenie obrazów z oprogramowaniem SUSE Linux Enterprise Point of Service Client (SLEPOS) 15 SP3. By to ułatwić, dostarczane są wstępnie skonfigurowane szablony. SUSE zapewnia wsparcie dla takich obrazów przez 7,5 roku. Ponadto SUSE Manager for Retail 4.2 obsługuje teraz 64-bitową architekturę ARM aarch64 dla klientów SLEPOS.

Najważniejsze nowości w skrócie:

  • Wspomniana integracja Ansible ze środowiskiem do automatyzacji zarządzania w SUSE Managerze,
  • Ulepszone zarządzanie poprawkami do systemów,
  • Usprawnione dostrajanie środowisk zwirtualizowanych,
  • Rozszerzona obsługa systemów operacyjnych o Amazon Linux 2 i Alma Linux 8,
  • Prostsze modernizowanie środowisk POS (punktów obsługi sprzedaży detalicznej) dzięki udostępnieniu predefiniowanych szablonów kompilacji oprogramowania SUSE Linux Enterprise Point of Service Client 15 SP3,
  • Wsparcie dla urządzeń POS opartych na architekturze ARM,
  • Możliwość prowadzenia zaawansowanych prac w trybie offline z wykorzystaniem SUSE Manager Hub,
  • Możliwość wdrażania serwerów w oddziałach w trybie offline.

SUSE Manager Server 4.2 jest dostępny na platformach sprzętowych x86-64, ppc64le oraz S390x, a SUSE Manager Proxy 4.2 i SUSE Manager Retail Branch Server 4.2 są dostępne dla architektury x86-64. Po więcej informacji o SUSE Managerze warto sięgnąć na stronę www.suse.com/products/suse-manager.

Share
Avatar photo
2,648 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland