Premiera Rancher Prime 2.0 oraz społecznościowej edycji Rancher 2.8 | SUSE Communities

Premiera Rancher Prime 2.0 oraz społecznościowej edycji Rancher 2.8

Share
Share

SUSE ogłosiła dzisiaj dostępność oprogramowania Rancher Prime 2.0 zwiększającego możliwości klientów w zakresie bezpiecznego i skalowalnego zarządzania heterogenicznymi, wielochmurowymi wdrożeniami Kubernetesa. Zaprezentowała również najnowsze aktualizacje w społecznościowej edycji Ranchera, system SLE Micro 5.5 oraz plany dotyczące przyszłości rozwiązania SUSE Edge.

Rancher Prime 2.0, czyli komercyjne wydanie SUSE dla przedsiębiorstw, jest z założenia interoperacyjne. Teraz zapewnia klientom jeszcze większą wartość i wsparcie. Rozszerzenia interfejsu użytkownika upraszczają operacje i zwiększają produktywność użytkowników poprzez wbudowanie funkcjonalności narzędzi SUSE i innych firm bezpośrednio w interfejs użytkownika Rancher Prime. Nowe UIE obejmują NeuVector – jest teraz ściśle zintegrowany z Rancher Prime, zapewniając klientom płynne zarządzanie kontenerami od operacji, zarządzania po bezpieczeństwo; a także interfejs Cluster API (CAPI), który usprawnia wdrażania klastrów Kubernetesa w środowiskach składających się z wielu chmur jak i w chmurach hybrydowych, zapewniając pojedynczą, znormalizowaną implementację poczynając od brzegu sieci po dowolne inne miejsca.

Wprowadzenie Rancher Prime Application Collection

Kolekcja aplikacji Rancher Prime, dostępna w wersji zapoznawczej, to wyselekcjonowana biblioteka aplikacji deweloperskich i infrastrukturalnych. Aplikacje są stworzone i spakowane za pomocą SUSE Linux Enterprise (SLE) Base Container Images. Dzięki temu klienci mogą szybko i łatwo uruchamiać te aplikacje, mając pewność, że są one wspierane przez zasady zerowego zaufania SUSE i objęte gwarancjami bezpieczeństwa dla całego łańcucha dostaw oprogramowania podczas tworzenia obciążeń i aplikacji.

Asystent klienta Rancher Prime oparty na sztucznej inteligencji

Asystent jest teraz ogólnie dostępny na kanale Slack dla klientów Rancher Prime i poprawia komfort użytkowania, zapewniając wgląd i wskazówki dotyczące niezliczonych tematów, w tym instalacji i konfiguracji, wydajności i rozwiązywania problemów.

Benchmarking i długoterminowe wsparcie serwisowe 

Rozwiązanie SUSE, dostępne wyłącznie dla klientów Rancher Prime, zapewnia teraz udokumentowane testy porównawcze wydajności w oparciu o testy warunków skrajnych w poziomie (liczba klastrów) i pionie (pody i nody), zapewniając klientom wgląd w to, jak zoptymalizować swoje wdrożenia. Aby lepiej dostosować się do cyklu życia aplikacji, klienci mogą teraz korzystać z długoterminowego wsparcia serwisowego (LTSS) dla RKE2 (Rancher Kubernetes Engine v2), które wydłuża cykl życia w środowisku produkcyjnym do dwóch lat.

Dostępność na platformach AWS i Azure Marketplace

Nawiązując do niedawno ogłoszonej dostępności NeuVector na AWS, SUSE ogłosiło, że NeuVector będzie dostępny również na Azure Marketplace, a Rancher będzie dostępny na AWS Marketplace i Azure Marketplace przed końcem roku. Dostępność w Marketplace zapewnia klientom prosty sposób na wdrożenie Ranchera i NeuVectora w środowiskach hiperskalerów, jednocześnie zmniejszając ich zobowiązania dotyczące wydatków na chmurę.

Nowa wersja edycji społecznościowej Ranchera 

Rancher 2.8  jest już ogólnie dostępny z nowymi funkcjami. Rancher 2.8 obsługuje obecnie Kubernetes 1.27, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie najnowszych ulepszeń w Kubernetesie, w tym lepsze skalowanie skonteneryzowanych obciążeń, większe bezpieczeństwo, ulepszenia interfejsu uruchomieniowego kontenera (CRI) i rozszerzoną obsługę sieci w klastrach Kubernetes. Z kolei nowy, w pełni udokumentowany publiczny interfejs API umożliwia użytkownikom dostosowanie wdrożenia za pomocą publicznych, niestandardowych definicji zasobów (CRD) w celu dostosowania obciążeń, wydajnego skalowania i usprawnienia procesów automatyzacji w celu spełnienia ich konkretnych potrzeb. Dodana natywna funkcjonalność GitOps Ranchera obsługiwana przez Fleet oferuje teraz wykrywanie driftu i uzgadnianie driftu w ramach procesów ciągłego wdrażania.

Większe bezpieczeństwo kontenerów na brzegu sieci 

SLE Micro 5.5, to ultra-niezawodny, lekki system operacyjny stworzony specjalnie dla skonteneryzowanych i zwirtualizowanych obciążeń. Umożliwia teraz użytkownikom pobieranie obrazów kontenerów i obciążeń z zaufanych rejestrów. Pozwala im również na integrację obrazów i przesyłanie do wykorzystania w środowiskach air-gapped. Dzięki temu można tworzyć procesy, w których bezpośredni dostęp do rejestrów jest niepożądany lub niemożliwy. Integracja kontroli zgodności podczas przesyłania obrazów do środowisk z ochroną air-gapped jest niezbędna do utrzymania bezpieczeństwa i integralności środowisk brzegowych.

SUSE Edge będzie obsługiwać przemysłowe IoT 

W tym tygodniu firma SUSE po raz pierwszy zaprezentowała wstępną wersję platformy SUSE Edge zintegrowaną z rozwiązaniami IoT wykorzystywanymi w przemyśle. Wersja finalna będzie dostępna w 2024 roku. Korzystając z Edge IIoT organizacje mogą płynnie przejść od starszych technologii do korzystania z nowoczesnych obciążeń brzegowych opartych na kontenerach, Kubernetesie i otwartych standardach.

Na początku 2024 r. SUSE rozszerzy swoje partnerstwa w zakresie rozwiązań brzegowych z Buoyant i Synadia.

  • SUSE będzie kontynuować współpracę z Buoyant, twórcami opartej na Rust usługi service mash o nazwie Linkerd, aby wprowadzić do niej możliwości rozbudowy. Pozwoli to użytkownikom na wprowadzanie węzłów i obciążeń innych niż Kubernetes do ich środowiska Kubernetes w sposób bezpieczny i niezawodny, nawet w otwartym Internecie, i ostatecznie pomoże przenieść starsze systemy klientów do nowoczesnego świata.
  • SUSE będzie kontynuować współpracę z Synadia w celu rozszerzenia interoperacyjności NATS.io o stos SUSE Edge, zapewniając skalowalny i wysokowydajny system przesyłania komunikatów w ramach infrastruktury z rozwiązaniami natywnymi dla chmury i środowisk brzegowych (cloud-edge). Współpraca obejmuje zarówno „konfigurację High-Availability z dwoma węzłami” zaprojektowaną dla wdrożeń brzegowych o ograniczonych zasobach, jak i połączenie NATS jako opcji zaplecza dla K3S za pośrednictwem interfejsu KINE.

Więcej informacji o nowościach w Rancher Prime można znaleźć na stronie www.rancher.com

Share
Avatar photo
794 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.