CIQ, Oracle i SUSE zakładają Open Enterprise Linux Association | SUSE Communities

CIQ, Oracle i SUSE zakładają Open Enterprise Linux Association

Share
Share

CIQ, Oracle i SUSE ogłosiły zamiar utworzenia Open Enterprise Linux Association (OpenELA), stowarzyszenia handlowego, którego celem jest wspieranie rozwoju dystrybucji zgodnych z Red Hat Enterprise Linux (RHEL) poprzez udostępnianie otwartego i bezpłatnego kodu źródłowego Enterprise Linux (EL).

Powstanie OpenELA wynika z ostatnich zmian wprowadzonych przez Red Hat w zakresie dostępności kodu źródłowego RHEL. W odpowiedzi CIQ, Oracle i SUSE współpracują w celu dostarczenia społeczności kodu źródłowego, narzędzi i systemów za pośrednictwem OpenELA.

OpenELA

“Współpraca ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w tym stowarzyszeniu i pomagania nam w utrzymywaniu otwartych standardów dla społeczności” – powiedział Thomas Di Giacomo, dyrektor ds. technologii i produktów w SUSE. “SUSE mocno wierzy w to, że każdy ma prawo do wyboru. Wspólnie ze społecznością open source na nowo zdefiniujemy, co naprawdę oznacza bycie otwartym i zapewnimy EL silniejszą przyszłość”.

“Dzisiejsze ogłoszenie oznacza początek nowej ery dla EL” – powiedział Gregory Kurtzer, dyrektor generalny CIQ. “Dzięki OpenELA, CIQ, Oracle i SUSE łączą siły ze społecznością open source, aby zapewnić bezpieczną i stabilną przyszłość zarówno dla społeczności upstream, jak i downstream, aby czerpać korzyści z Enterprise Linux”.

“Wiele dużych organizacji zwróciło się do nas, aby wyrazić znaczenie społecznościowego kodu źródłowego dla EL, który może działać jako punkt wyjścia dla kompatybilnych dystrybucji” – powiedział Wim Coekaerts, szef działu rozwoju Oracle Linux, Oracle. “OpenELA jest naszą odpowiedzią na tę potrzebę i stanowi zobowiązanie do pomocy społeczności open source w dalszym rozwijaniu kompatybilnych dystrybucji EL”.

Począwszy od końca tego roku, OpenELA zapewni źródła niezbędne do istnienia downstreamów kompatybilnych z RHEL, z początkowym naciskiem na wersje RHEL EL8, EL9 i ewentualnie EL7. Projekt jest zaangażowany w zapewnienie ciągłej dostępności źródeł OpenELA dla społeczności przez czas nieokreślony.

Podstawowe założenia OpenELA, odzwierciedlające ducha projektu, obejmują pełną zgodność z istniejącym standardem, szybkie aktualizacje i bezpieczne poprawki, przejrzystość, tworzenie społeczności oraz zapewnienie, że zasoby pozostaną bezpłatne i możliwe do redystrybucji dla wszystkich.

Zapraszając inne organizacje i członków społeczności do przyłączenia się i aktywnego wkładu, OpenELA dąży do zbudowania solidnego, opartego na społeczności standardu, który zapewnia bezstronność i równowagę w ekosystemie EL.

Aby uzyskać więcej informacji i zaangażować się w OpenELA, odwiedź https://www.openela.org/join

Share
Avatar photo
668 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.