CIQ, Oracle i SUSE zakładają Open Enterprise Linux Association

Share
Share

CIQ, Oracle i SUSE ogłosiły zamiar utworzenia Open Enterprise Linux Association (OpenELA), stowarzyszenia handlowego, którego celem jest wspieranie rozwoju dystrybucji zgodnych z Red Hat Enterprise Linux (RHEL) poprzez udostępnianie otwartego i bezpłatnego kodu źródłowego Enterprise Linux (EL).

Powstanie OpenELA wynika z ostatnich zmian wprowadzonych przez Red Hat w zakresie dostępności kodu źródłowego RHEL. W odpowiedzi CIQ, Oracle i SUSE współpracują w celu dostarczenia społeczności kodu źródłowego, narzędzi i systemów za pośrednictwem OpenELA.

OpenELA

“Współpraca ma kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji, dlatego zapraszamy wszystkich do udziału w tym stowarzyszeniu i pomagania nam w utrzymywaniu otwartych standardów dla społeczności” – powiedział Thomas Di Giacomo, dyrektor ds. technologii i produktów w SUSE. “SUSE mocno wierzy w to, że każdy ma prawo do wyboru. Wspólnie ze społecznością open source na nowo zdefiniujemy, co naprawdę oznacza bycie otwartym i zapewnimy EL silniejszą przyszłość”.

“Dzisiejsze ogłoszenie oznacza początek nowej ery dla EL” – powiedział Gregory Kurtzer, dyrektor generalny CIQ. “Dzięki OpenELA, CIQ, Oracle i SUSE łączą siły ze społecznością open source, aby zapewnić bezpieczną i stabilną przyszłość zarówno dla społeczności upstream, jak i downstream, aby czerpać korzyści z Enterprise Linux”.

“Wiele dużych organizacji zwróciło się do nas, aby wyrazić znaczenie społecznościowego kodu źródłowego dla EL, który może działać jako punkt wyjścia dla kompatybilnych dystrybucji” – powiedział Wim Coekaerts, szef działu rozwoju Oracle Linux, Oracle. “OpenELA jest naszą odpowiedzią na tę potrzebę i stanowi zobowiązanie do pomocy społeczności open source w dalszym rozwijaniu kompatybilnych dystrybucji EL”.

Począwszy od końca tego roku, OpenELA zapewni źródła niezbędne do istnienia downstreamów kompatybilnych z RHEL, z początkowym naciskiem na wersje RHEL EL8, EL9 i ewentualnie EL7. Projekt jest zaangażowany w zapewnienie ciągłej dostępności źródeł OpenELA dla społeczności przez czas nieokreślony.

Podstawowe założenia OpenELA, odzwierciedlające ducha projektu, obejmują pełną zgodność z istniejącym standardem, szybkie aktualizacje i bezpieczne poprawki, przejrzystość, tworzenie społeczności oraz zapewnienie, że zasoby pozostaną bezpłatne i możliwe do redystrybucji dla wszystkich.

Zapraszając inne organizacje i członków społeczności do przyłączenia się i aktywnego wkładu, OpenELA dąży do zbudowania solidnego, opartego na społeczności standardu, który zapewnia bezstronność i równowagę w ekosystemie EL.

Aby uzyskać więcej informacji i zaangażować się w OpenELA, odwiedź https://www.openela.org/join

Share
(Visited 5 times, 1 visits today)
Avatar photo
2,443 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland