Premiera Rancher 2.7.2 oraz inne ogłoszenia z konferencji KubeCon Europe | SUSE Communities

Premiera Rancher 2.7.2 oraz inne ogłoszenia z konferencji KubeCon Europe

Share
Share

SUSE ogłosiła dzisiaj wydanie wersji Rancher 2.7.2. Nowa aktualizacja najszerzej przyjętej platformy do zarządzania Kubernetesem zawiera ulepszenia w zakresie rozszerzalności, które mają sprzyjać jeszcze silniejszej adopcji na rynku oprogramowania Rancher. SUSE zwiększyła również wartość swojej komercyjnej subskrypcji Rancher dla przedsiębiorstw opracowując nowe wydanie Rancher Prime, a także wprowadziła innowacje do wielu popularnych projektów open source, takich jak Rancher Desktop, i ponownie uruchomiła bezpłatny portal szkoleniowy Rancher Academy.

Dzięki wydaniu Rancher 2.7.2 SUSE umacnia swoją pozycję lidera w dziedzinie najczęściej wdrażanej na świecie platformy zarządzania systemem Kubernetes. Nowy framework rozbudowy interfejsu Ranchera oddziela funkcjonalność interfejsu od Rancher Managera i zapewnia użytkownikom możliwość niezależnego rozszerzania i wzbogacania interfejsu Rancher UI. Daje to użytkownikom możliwość budowania rozwiązań na bazie platformy Rancher i lepszej integracji Ranchera z ich środowiskami poprzez tworzenie niestandardowych, opracowanych przez innych lub przez Ranchera rozszerzeń UI.

Obecnie dostępne są trzy rozszerzenia opracowane przez Ranchera:

  • Kubewarden Extension, które dostarcza kompleksowy sposób na zarządzanie cyklem życia polityk Kubernetesa we wszystkich klastrach Ranchera.
  • Elemental Extension, które zapewnia operatorom możliwość zarządzania systemami operacyjnymi do obsługi rozwiązań cloud-native i urządzeniami Edge z poziomu platformy Rancher.
  • Harvester Extension, który pomaga operatorom załadować zwirtualizowane obciążenia w klasterze Harvestera do oprogramowania Rancher, aby można nimi było łatwo zarządzać i kontrolować.

Strategia SUSE dla Ranchera polega na zapewnianiu podstawowych możliwości zarządzania hybrydowymi i wieloklastrowymi chmurami, a dostawcom rozszerzeń – możliwości dostarczania klientom wysoce zindywidualizowanych doświadczeń użytkownika w ramach tego samego panelu do zarządzania.

Utrzymanie tempa rozwoju projektów innowacyjnych 

Zaangażowanie firmy SUSE w innowacje open source nie ogranicza się do Ranchera. SUSE stale korzysta ze swojego bogatego portfolio projektów open source jako kuźni innowacji. Oto ostatnio wprowadzone nowości:

  • Rancher Desktop 1.8 zawiera teraz konfigurowalne ustawienia aplikacji, takie jak automatyczne uruchamianie logowania, możliwość wprowadzania zmian ustawień aplikacji z poziomu narzędzia wiersza poleceń rdctl oraz nowe eksperymentalne aktualizacje.
  • Kubewarden 1.6.0  pozwala obecnie zespołom DevSecOps na tworzenie polityk jako kodu (Policy as Code) przy użyciu zarówno tradycyjnych języków programowania, jak i języków specyficznych dla danej dziedziny.
  • Opni 0.9 wprowadza kilka ulepszeń funkcji obserwowalności, ponieważ zbliża się do planowanego wydania wersji ogólnie dostępnej (GA) pod koniec tego roku.
  • S3GW (S3 Gateway) 0.14.0 oferuje nowe funkcje, takie jak zarządzanie cyklem życia, blokowanie i wstrzymywanie obiektów oraz ulepszenia interfejsu użytkownika.
  • Epinio 1.7 ma już interfejs użytkownika z integracją Dex – usługą tożsamości, która wykorzystuje OpenID Connect do uwierzytelniania innych aplikacji, oraz S3GW od SUSE.

Zaangażowanie w edukację społeczności 

Rancher Academy, bezpłatna platforma edukacyjna pomagająca użytkownikom w rozpoczęciu pracy z Rancherem i Kubernetesem, oferuje kolejne kursy na takie tematy jak Kubernetes, podstawy konteneryzacji, zarządzanie środowiskiem wieloklastrowym, bezpieczeństwo kontenerów i inne.  

Brak kompetencji w dziedzinie rozwiązań cloud-native pozostaje jednym z największych hamulców w adopcji Kubernetesa. Poprzez ponowne uruchomienie Rancher Academy chcemy pomóc w zdemaskowaniu zawiłości platform cloud-native, takich jak Kubernetes, i przełamać bariery, jakie napotykają użytkownicy podczas wdrażania nowych projektów. Dzięki Rancher Academy użytkownicy Ranchera mają teraz do dyspozycji bezpłatne, wysokiej jakości zasoby edukacyjne, dzięki którym mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat Kubernetesa i budować rozwiązania konteneryzacyjne szybciej i bezpieczniej.

Podniesienie wydajności i niezawodności dla klientów Rancher Prime 

Po udostępnieniu Rancher Prime w grudniu 2022 r. firma SUSE dodała do komercyjnej subskrypcji Ranchera nowe komponenty o dużej wartości dodanej, które mają pomóc klientom korporacyjnym w podniesieniu wydajności i niezawodności ich klastrów produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu najnowszych funkcji Rancher Prime klienci będą mogli:

  • Korzystać z zaufanego sposobu dostarczania i możliwości rozbudowy: dzięki zastosowaniu zaufanego, prywatnego mechanizmu dostarczania oprogramowania oraz wprowadzeniu nowych rozszerzeń UI w Rancher v2.7.2, klienci Rancher Prime mogą otrzymać wsparcie SLA dla zarządzania politykami i systemami operacyjnymi natywnie w ramach platformy Rancher poprzez rozszerzenia Kubewarden i Elemental.
  • Szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy biznesowe: subskrybenci Rancher Prime mają dostęp do platformy SUSE Collective, która obejmuje teraz kontakty z innymi użytkownikami, unikalne materiały dotyczące planów działania, architektury referencyjne, dokumentację na temat skalowania oraz poradniki uruchamiania w trybie „białej rękawiczki”.

Więcej informacji o Rancher by SUSE można uzyskać na stoisku D1 na konferencji KubeCon Europe lub na stronie www.rancher.com.

Share
Avatar photo
1,383 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland