Bank Millennium Polska wprowadza innowacyjne usługi bankowości cyfrowej dla swoich klientów

Share
Share

W wysoce konkurencyjnym polskim sektorze bankowym oferowanie wygodnych i spersonalizowanych usług jest kluczem do sukcesu. Aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku, Bank Millennium Polska postanowił przekształcić swoją infrastrukturę IT z architektury zwirtualizowanej w wysoce niezawodne środowisko oparte na mikrousługach zbudowane przy użyciu Kubernetesa i zarządzane za pomocą oprogramowania Rancher Prime. Wdrażając konteneryzację, bank radykalnie poprawił wydajność zadań związanych z zarządzaniem IT i zwiększył swoje możliwości udziału w innowacyjnych inicjatywach związanych z otwartą bankowością.

Działający na terenie całego kraju Bank Millennium Polska jest jednym z wiodących polskich banków i stanowi trzon Grupy Bankowej Millennium. W 2019 roku Bank Millennium Polska rozszerzył swoją działalność poprzez przejęcie polskiego biznesu Société Générale, tym samym znacząco poszerzając swoją linię biznesową o kredyty konsumenckie. Obecnie Bank Millennium Polska oferuje szeroką gamę kont, pożyczek, kart kredytowych, usług oszczędnościowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i płatności cyfrowych dla firm i osób fizycznych. Zaangażowany w innowacje, Bank Millennium Polska dąży do oferowania najwygodniejszych, spersonalizowanych usług bankowych w Polsce.

Wspieranie cyfrowej transformacji bankowości

Ponad 50% dorosłych Polaków korzysta z aplikacji bankowości mobilnej do zarządzania swoimi pieniędzmi, a 40% preferuje wyłącznie aplikacje mobilne w porównaniu z innymi usługami cyfrowymi i stacjonarnymi.[1][2] Aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem klientów na bezpieczne, wygodne i niezawodne usługi bankowości cyfrowej, Bank Millennium Polska inwestuje w innowacje w zakresie bankowości internetowej i mobilnej.

Daniel Wasilewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aplikacjami, Bank Millennium Polska, komentuje: „Jesteśmy dumni, że przodujemy w bankowości cyfrowej. W porównaniu z innymi bankami, które często koncentrują się na dostarczaniu tradycyjnych usług za pośrednictwem aplikacji bankowości mobilnej, robimy dodatkowy krok, wymyślając nowe sposoby zarządzania pieniędzmi i płacenia za produkty i usługi”.

Oprócz dostarczania klientom wysokiej jakości usług, zaangażowanie Banku Millennium Polska w innowacje wynika również z chęci spełnienia nowych wytycznych dotyczących otwartej bankowości określonych w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie usług płatniczych (PSD2). Przepisy te, mające na celu zwiększenie możliwości wyboru dla konsumentów i zwiększenie efektywności płatności, wymagają od banków i dostawców usług finansowych udostępniania kluczowych danych transakcyjnych i danych klientów zewnętrznym dostawcom usług w sposób bezpieczny i przejrzysty.

„Zagwarantowanie, że infrastruktura IT i systemy wspierające nasze usługi są otwarte, bezpieczne, elastyczne i łatwe w zarządzaniu ma kluczowe znaczenie dla odniesienia przez nas sukcesu” – kontynuuje Wasilewski. „Bez możliwości szybkiego opracowywania, testowania i wdrażania nowych usług lub płynnej integracji z naszymi partnerami z sektora usług finansowych, ryzykujemy, że nie będziemy w stanie spełnić wymagań PDS2 lub stracimy przewagę konkurencyjną na rynku”.

Przez wiele lat Bank Millennium Polska budował, zarządzał i utrzymywał swoje krytyczne systemy – od aplikacji transakcyjnych po usługi bankowości mobilnej – w oparciu o zwirtualizowaną infrastrukturę aplikacyjną. Z biegiem czasu bank odkrył, że takie podejście utrudnia zespołowi IT zapewnienie spójnych standardów wdrażania aplikacji i pochłania znaczną ilość zasobów obliczeniowych i pamięci masowej.

„Z technicznego punktu widzenia nasze zwirtualizowane środowisko po prostu nie było wystarczająco skalowalne, aby wspierać tempo innowacji produktowych, które planowaliśmy” – dodaje Wasilewski. „Co więcej, trudno nam było przyciągnąć nowe utalentowane osoby z obszaru IT do obsługi tego środowiska – zwłaszcza, że wielu specjalistów IT woli dziś pracować z kontenerowymi, elastycznymi i otwartymi rozwiązaniami”.

Dlaczego Rancher Prime?

Chcąc wprowadzić innowacje w zakresie otwartej bankowości i zwiększyć skalowalność, Bank Millennium Polska zdecydował się przejść na kontenerową infrastrukturę IT opartą na Kubernetesie i szukał najlepszego rozwiązania do zarządzania i utrzymania tej infrastruktury. Po zapoznaniu się z różnymi rozwiązaniami do zarządzania kontenerami i Kubernetesem, Bank Millennium Polska zdecydował się na przetestowanie rozwiązania Rancher Prime.

„Rancher Prime został nam polecony przez nowych kolegów, którzy od lat używali tego rozwiązania do obsługiwania swoich zadań” – mówi Wasilewski. „W trakcie testów POC ustaliliśmy, że Rancher Prime jest jedynym rozwiązaniem open source, które może spełnić nasze rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i zapewnić potężne możliwości zarządzania wieloma klastrami i zadaniami.”

Bank Millennium Polska zdecydował się uruchomić na tym rozwiązaniu swoją nową architekturę mikroserwisów opartą na Kubernetesie. Obecnie bank posiada cztery środowiska, z trzema klastrami w każdym: jedno do rozwoju, jedno do testowania i jedno do produkcji. W sumie Bank Millennium Polska posiada 70 węzłów roboczych i nawet 2000 mikrousług obsługiwanych przez Kubernetesa i Rancher Prime – w tym krytyczne systemy transakcyjne, zestaw aplikacji bankowości mobilnej i usługi płatności mobilnych.

Wdrożenie pod okiem ekspertów

W celu zapewnienia zgodności z najlepszymi praktykami, Bank Millennium Polska ściśle współpracował z firmą SUSE, aby znaleźć najbardziej efektywny sposób kształtowania nowej architektury mikrousług.

„Zespół SUSE pomógł nam na etapie projektowania nowego środowiska” – komentuje Wasilewski. „Dostarczali pomysły i rekomendacje, a także dokonywali przeglądu naszej architektury po wdrożeniu, aby zidentyfikować i pomóc nam rozwiązać wszelkie problemy”.

Do opanowania systemu Rancher Prime Bank Millennium Polska w szerokim zakresie wykorzystał materiały wsparcia online firmy SUSE.

Wasilewski mówi: „Internetowa platforma szkoleniowa SUSE pomogła nam w nauce uruchamiania i obsługi Rancher Prime. Dzięki tym materiałom mogliśmy nauczyć się efektywnie zarządzać i administrować klastrami Kubernetesa z wykorzystaniem Rancher Prime”.

Osiągnięcie wydajności na zupełnie nowym poziomie

Od czasu przeniesienia swoich podstawowych systemów IT do skonteneryzowanego środowiska mikrousług i Kubernetesa zarządzanego przez Rancher Prime, Bank Millennium Polska zwiększył wydajność swoich działań związanych z zarządzaniem IT, jednocześnie wspierając innowacje w zakresie otwartej bankowości.

„Interfejs graficzny Rancher Prime jest znacznie prostszy i łatwiejszy w użyciu niż standardowy wiersz poleceń Kubernetesa i daje nam szybki przegląd całego naszego środowiska” – mówi Wasilewski. „Jest to szczególnie przydatne dla nowych pracowników. Nie tylko jesteśmy lepiej przygotowani do przyciągania utalentowanych specjalistów IT, którzy wolą pracować z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale także ułatwiliśmy im szybkie zapoznanie się z naszą unikalną infrastrukturą IT”.

Kontynuuje: „Rancher Prime pomógł nam lepiej śledzić wykorzystanie naszych zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz zobaczyć, jak zajęty jest każdy z naszych klastrów. A dzięki możliwościom automatycznego zarządzania zasobami w Rancher Prime możemy zapewnić, że nasze systemy zawsze działają w najbardziej optymalnym środowisku”.

Dostarczając bardziej szczegółowych danych dotyczących zarządzania systemem, Rancher Prime pomógł wyeliminować powtarzalne, czasochłonne zadania związane z zarządzaniem i zapewnić standaryzację wdrożeń klastrów w Banku Millennium Polska.

Co czeka Bank Millennium Polska w przyszłości?

W nadchodzących latach Bank Millennium Polska planuje rozszerzyć wykorzystanie Rancher Prime poprzez przekształcenie większej liczby starszych aplikacji w mikrousługi – co pomoże jeszcze bardziej zwiększyć efektywność zarządzania systemami IT. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększona automatyzacja i szybkość usług IT wspiera cele rozwojowe banku, umożliwiając mu szybsze dostarczanie klientom nowych ofert i większej wartości.

Wasilewski podsumowuje: „W najbliższej przyszłości planujemy uruchomić całą naszą podstawową infrastrukturę w środowisku mikrousług zarządzanym za pomocą Rancher Prime. Ostatecznie pomoże nam to zmaksymalizować wydajność środowiska IT i jeszcze bardziej ograniczyć ręczne zadania administracyjne, dzięki czemu nasi eksperci IT będą mogli skupić się na rozwijaniu innowacyjnych usług bankowych”.

Korzyści z wdrożenia Rancher Prime w banku:

  • Eliminuje czasochłonne, ręczne zadania związane z zarządzaniem IT.
  • Pomaga Bankowi Millennium Polska przyciągnąć utalentowanych specjalistów IT.
  • Wspiera wprowadzanie innowacyjnych produktów, takich jak BLIK-C.
  • Standaryzuje i przyspiesza wdrażanie nowych usług.
  • Ułatwia udostępnianie danych i systemów zewnętrznym dostawcom usług.
  • Zapewnia zgodność z dyrektywą PSD2, spełniając rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.
  • Usprawnia śledzenie wykorzystania zasobów obliczeniowych i pamięci masowej oraz pomaga utrzymać płynne działanie podstawowych aplikacji bankowych.

Cały opis wdrożenia Rancher Prime w Banku Millenium Polska  można znaleźć na stronie: www.suse.com/success/millennium  

[1] Źródła: https://www.cashless.pl/report?language=en

[2] https://neontri.com/polish-adults-usemobile-banking-apps

Share
(Visited 13 times, 1 visits today)
Avatar photo
1,866 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland