SUSE Blog

Proste zarządzanie kontenerami… i serwerami Linux

Rafal Kruschewski

By: Rafal Kruschewski

June 29, 2017 5:55 am

Reads:516

Comments:0

Score:5

Print/PDF

Firma SUSE zaprezentowała właśnie SUSE Manager 3.1 – najnowszą wersję w pełni otwartego oprogramowania open source do zarządzania infrastrukturą IT.  SUSE Manager jest już dobrze znany na rynku jako narzędzie do zarządzania serwerami Linux (SUSE, Red Hat) w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Wersja 3.1 ułatwia dodatkowo wdrażanie kontenerów oraz administrowanie nimi.

SUSE Manager 3.1  usprawnia funkcjonowanie środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps), ponieważ optymalizuje zarządzanie szablonami oprogramowania oraz zgodnością w środowiskach informatycznych opartych na chmurze hybrydowej i kontenerach.  Nowe funkcje SUSE Managera służące do zarządzania kontenerami i zapewniania zgodności pomogą klientom w zautomatyzowaniu koordynacji i udostępniania usług opartych na kontenerach. Jednocześnie zapewnią zgodność kontenerów z obowiązującymi zasadami, a wszystko to z poziomu narzędzia używanego już przez nich wcześniej do zarządzania infrastrukturą systemu Linux.

Narzędzie SUSE Manager jest kluczowym elementem rodziny rozwiązań SUSE do budowy infrastruktury definiowanej programowo (Software-Defined), pomocnym w dostosowaniu środowiska informatycznego do wymogów gospodarki cyfrowej i szybkim reagowaniu na potrzeby klientów. Nowa wersja zapewnia trzy ważne korzyści:

  • Większa wydajność środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps) dzięki zintegrowaniu w jednym narzędziu funkcji do konfigurowania infrastruktury kontenerów i zarządzania nimi. Informatycy mogą szybko tworzyć i dostarczać obrazy kontenerów korzystając z repozytoriów rozwiązania SUSE Manager, a także zautomatyzować zarządzanie obrazami kontenerów w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych zgodnie z modelem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
  • Zapewnienie zgodności kontenerów i maszyn wirtualnych w chmurze ze zdefiniowanymi profilami/szablonami we wszystkich środowiskach programistyczno-operacyjnych w oparciu o własne, wewnętrzne zasady bezpieczeństwa klienta. Użytkownicy mogą zadbać o zgodność obciążeń wdrażanych na potrzeby programowania, testowania i produkcji w hybrydowych infrastrukturach obejmujących chmurę i kontenery z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i standardami zgodności.
  • Mniejsza złożoność środowiska IT i odzyskana kontrola nad jego zasobami dzięki uzyskaniu większej przejrzystości systemów jak i wdrożeń infrastruktury. Zoptymalizowana wizualizacja systemów informatycznych i ich relacji pozwala lepiej zrozumieć zależności w infrastrukturze i określić kondycję systemu.

Dodatkowe funkcje wizualizacji i interfejsu użytkownika narzędzia SUSE Manager poprawiają przejrzystość i łatwość obsługi. Pomagają też w szybkim zrozumieniu zależności w infrastrukturze oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów. Warto o tym przekonać się samemu pobierając oprogramowanie do testów.

Więcej informacji o rozwiązaniu SUSE Manager 3.1 można znaleźć na stronie produktu  www.suse.com/susemanager. Rozwiązanie jest też dostępne na platformach Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...

Categories: Announcements, Containers, News, Polish, SUSE Manager

Disclaimer: As with everything else in the SUSE Blog, this content is definitely not supported by SUSE (so don't even think of calling Support if you try something and it blows up).  It was contributed by a community member and is published "as is." It seems to have worked for at least one person, and might work for you. But please be sure to test, test, test before you do anything drastic with it.

Comment

RSS