Wkrótce premiera SUSE Adaptive Linux Platform | SUSE Communities

Wkrótce premiera SUSE Adaptive Linux Platform

Share
Share

Adaptable Linux Platform (ALP) to kolejna generacja systemów Linux spod znaku zielonego kameleona. Zapraszamy na przedpremierowy pokaz organizowany 24 maja 2023 r. przez SUSE Polska. 

SUSE w Adaptable Linux Platform zastosowała zupełnie nowe podejście do systemu operacyjnego. Cel był taki, aby nowy system świetnie sobie radził sobie w świecie cloud-native — w centrum danych, chmurze i na brzegu sieci. Architektura ALP koncentruje się przede wszystkim na aplikacjach, abstrahując od warstwy sprzętowej i uruchomieniowej aplikacji. Dzięki wykorzystaniu maszyn wirtualnych i technologii kontenerowych, Adaptable Linux Platform pozwala na uniezależnienie obciążeń od strumienia kodu.

Do pokazu ALP 24 maja wykorzystamy trzeci już prototyp Adaptable Linux Platform, w którym duży nacisk położono na bezpieczeństwo. Zaimplementowano m.in. innowacyjną koncepcję poufnego przetwarzania danych i funkcje zero-trust. W programie spotkania mamy omówienie genezy powstania i charakterystyki Adaptable Linux Platform:

  • Izolacja systemu operacyjnego od pozostałego oprogramowania,
  • Niezapisywalny bazowy system plików,
  • Transakcyjny charakter aktualizacji systemu (btrfs),
  • Poufność danych (Full Disk Encryption, TPM),
  • Różnice pomiędzy ALP i obecnymi systemami z rodziny SUSE Linux Enterprise.

Na spotkaniu pokażemy na żywo instalację systemu ALP, konfigurowanie ALP przy pomocy narzędzi Cockpit i YaST, metody aktualizacji systemu ze wskazaniem na jej transakcyjność, a także kilka przykładów wdrażania oprogramowania.

Spotkanie jest online. Poprowadzi je Dariusz Leonarski, starzy inżynier w SUSE Polska. Rejestracja na spotkanie na stronie: https://more.suse.com/ALP_Meetup_PL.html

Share
Avatar photo
1,742 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland