SUSE Linux dostępny w Oracle Cloud | SUSE Communities

SUSE Linux dostępny w Oracle Cloud

Share
Share

SUSE – członek Oracle PartnerNetwork (OPN) i to na poziomie złotym – ogłosiła dzisiaj dostępność systemów SUSE Linux Enterprise w chmurze Oracle Cloud. Druga świetna wiadomość jest taka, że firma Oracle przystąpiła do programu partnerskiego SUSE dla dostawców usług w chmurze – SUSE Partner Program for Cloud Service Providers.

SUSE Linux Enterprise Server oraz SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications to systemy od lat sprawdzone i świetnie działające w środowisku chmury. Teraz są dostępne również na platformie Oracle Cloud Infrastructure. To kolejna publiczna chmura istotna z punktu widzenia użytkowników biznesowych, w której są oferowane systemy SUSE (inne to np. Azure, AWS, Google Cloud).

Użytkownicy Oracle Cloud Infrastructure mają do dyspozycji zarówno wysokowydajne maszyny wirtualne jak i instalacje systemów SUSE bezpośrednio na sprzęcie (bare metal). W obu przypadkach zapewniony jest korzystny stosunek ceny do wydajności typowy dla wdrożeń opartych na systemie Linux. Ponadto uruchamiając aplikacje na serwerze SUSE Linux Enterprise Server w infrastrukturze Oracle Cloud klienci mogą szybciej reagować na zmiany na runku, obniżać koszty operacyjne, a także sprawniej wdrażać aplikacje biznesowe.

Natomiast dzięki programowi przenoszenia subskrypcji do chmury (Bring-Your-Own-Subscription), użytkownicy systemów SUSE mogą przenieść zakupione już subskrypcje na system SUSE Linux do infrastruktury Oracle Cloud, by wykorzystać je do obsługi w chmurze Oracle nowych aplikacji lub do przeniesienia do chmury aplikacji działających obecnie w ich centrach danych. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami i można też korzystać z dotychczasowych poziomów wsparcia technicznego od SUSE.

Ekspansja rozwiązań SUSE na środowiska chmury publicznej odzwierciedla otwartość i zdolność adaptacyjną firmy do zapewnienia swoim klientom korzyści oferowanych przez chmury hybrydowe oraz środowiska wielochmurowe (multi-cloud), czego z kolei domaga się współczesny biznes.

Więcej informacji o SUSE i Oracle Cloud Infrastructure można znaleźć na stronie suse.com/partners/alliance/oracle

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
2,655 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland