Premiera SUSE OpenStack Cloud 8

Share
Share

SUSE OpenStack Cloud 8 to najnowsza wersję oprogramowania OpenStack przystosowana do wymagań przedsiębiorstw. Wykorzystano w niej kod projektu OpenStack Pike. Ósma wersja SUSE OpenStack Cloud jest jednocześnie pierwszą, która integruje najlepsze technologie platformy SUSE OpenStack Cloud oraz oprogramowania HPE OpenStack przejętego przez SUSE od HPE w zeszłym roku.

Nowa wersja SUSE OpenStack Cloud ma przyspieszyć przechodzenie klientów na infrastrukturę IT definiowaną przez oprogramowanie (Software-defined Infrastructure, SDI). Nowe i usprawnione funkcje ugruntowują jednocześnie reputację samego OpenStacka jako chmury open source przygotowanej pod wymagania przedsiębiorstw. Zdaniem klientów to co wyróżnia SUSE OpenStack Cloud jest szybkość, łatwość i elastyczność wdrożenia. Do tego dochodzi szeroki zakres certyfikacji sprzętu i obsługi mechanizmów wirtualizacji. To sprawia, że SUSE OpenStack Cloud zapewnia klientom swobodę wyboru, w jaki sposób chcą wdrażać infrastrukturę IT definiowaną przez oprogramowanie.

Udoskonalenia w oprogramowaniu SUSE OpenStack Cloud 8 obejmują:

  • Większa elastyczność – pełna obsługa OpenStack Ironic, a tym samym szybkiego i łatwego wdrażania obrazów oprogramowania bezpośrednio na serwerze (bare metal) zamiast w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem któregoś z hipernadzorców
  • Rozszerzona interoperacyjność – obsługa VMware NSX-V i sieci zdefiniowanych programowo (SDN)
  • Zwiększona skalowalność – wsparcie dla bardzo dużych wdrożeń
  • Obsługa OpenStack Freezer służącego do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowiska po awarii (funkcja DRaaS)
  • Dwa do wyboru narzędzia do wdrażania, konserwacji i modernizacji środowiska OpenStack, w tym dotychczasowe narzędzie Crowbar oraz nowe narzędzie Cloud Lifecycle Management do zarządzania cyklem życia chmury oparte na projekcie Ardana
  • Przedłużone, trzyletnie wsparcie dla każdej wersji oprogramowania w celu dostosowania się do wymogów klientów oczekujących dłuższych okresów konserwacji i wprowadzania na rynek nowych wersji
  • Wstępnie zintegrowane, w pełni skalowalne rozwiązanie do monitorowania, które upraszcza monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury SUSE OpenStack Cloud i uruchomionymi w niej procesami.

Więcej informacji o oprogramowaniu SUSE OpenStack Cloud można znaleźć na stronie suse.com/cloud.

Share
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,854 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland