Premiera SUSE CaaS Platform 3

Share
Share

Szybkie dostarczanie nowoczesnych aplikacji ma kluczowe znaczenie w świecie gospodarki cyfrowej. Pomaga w tym zaprezentowane dzisiaj oprogramowanie SUSE CaaS Platform 3.  Jest to kompletne rozwiązanie do zarządzania kontenerami. Do jego budowy wykorzysano technologię  Kubernetes.

Z pomocą SUSE CaaS działy zajmujące się rozwijaniem aplikacji oraz DevOps mogą znacznie łatwiej wdrażać, zarządzać i skalować aplikacje oraz usługi oparte na kontenerach. Tworząc oprogramowanie CaaS Platform firma SUSE koncentrowała się na zapewnieniu wyjątkowej wygody w jego obsłudze. Wykorzystała do tego posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie infrastruktury, systemów, integracji procesów, bezpieczeństwa platform, zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz świadczenia usług wsparcia technicznego. W efekcie działy IT dysponując SUSE CaaS Platform 3 mogą szybko, sprawnie i bezpiecznie dostarczyć innowacje Kubernetes do swoich użytkowników.

SUSE CaaS Platform 3 rozszerza opcje optymalizacji klastrów kontenerów, zapewnia wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów oraz upraszcza wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów:

  • Optymalizacja konfiguracji klastra dzięki rozszerzonym funkcjom do integracji w centrum danych i opcjom rekonfiguracji klastra: uproszenie konfiguracji środowiska Kubernetes osiągnięto poprzez lepszą integrację pamięci masowej dostępnej w chmurze prywatnej lub publicznej oraz automatycznemu wdrożeniu oprogramowania do równoważenia obciążeń Kubernetes. Nowy moduł dostarczania narzędzi SUSE pozwala dostosować system operacyjny MicroOS obsługujący kontenery w celu korzystania z konfiguracji niestandardowych. Opcje rekonfiguracji klastra pomagają przekształcić bazowy klaster w skalowalne i wysoce dostępne środowisko.
  • Wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów za pomocą lokalnego rejestru kontenerów: użytkownicy mogą pobrać jednorazowo obraz kontenera z rejestru zewnętrznego, a następnie zapisać kopię w lokalnym rejestrze w celu udostępnienia jej wszystkim węzłom w klastrze. Możliwość łączenia się z wewnętrznym serwerem proxy zamiast z zewnętrznym rejestrem i pobierania z lokalnej pamięci podręcznej zamiast ze zdalnego serwera poprawia bezpieczeństwo i wydajność pracy za każdym razem, gdy węzeł klastra pobiera sprawdzony obraz oprogramowania z lokalnego rejestru. Ponadto do platformy SUSE CaaS 3 wprowadzono lekkie środowisko CRI-O do uruchomienia kontenerów zaprojektowane specjalnie dla rozwiązania Kubernetes.
  • Uproszczone wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów za pomocą interfejsu Kubernetes Apps Workloads API: API ułatwia orkiestrację (samonaprawianie, skalowanie, aktualizacje, wyłączanie) typowych obciążeń serwerowych.

Więcej informacji o platformie SUSE CaaS można znaleźć na stronie suse.com/caas.

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,063 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland