Longhorn 1.1: natywna pamięć masowa dla Kubernetesa z obsługą ARM64

Share
Share

 

Ukazała się właśnie nowa wersja oprogramowania Longhorn 1.1. Jest ono oparte na projekcie rozwijanym od października 2019 roku w ramach Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Sandbox. Od czerwca 2020 r, kiedy to Longhorn stał się ogólnie dostępny, jego popularność wzrosła o +235% i obecnie stanowi on podstawę rozwiązań do przechowywania danych w ramach klastrów Kubernetes.

Gartner przewiduje, że do 2025 r. trzy czwarte danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie tworzonych i przetwarzanych na brzegu sieci – poza tradycyjnym, scentralizowanym centrum danych czy chmurą. To gwałtowny wzrost, gdyż w 2018 roku było to zaledwie 10 procent danych. Mając to na uwadze, z pomocą Longhorn 1.1 programiści mogą teraz śmiało tworzyć aplikacje, gdzie dane będą przechowywane w środowiskach brzegowych i na urządzeniach nawet o niewielkich wymaganiach.

Longhorn 1.1 wspiera zespoły DevOps ułatwiając zarządzanie trwałymi wolumenami danych w dowolnym środowisku Kubernetesa. Zapewnia wsparcie wymagane przez użytkowników biznesowych i zarazem neutralne podejście do pamięci masowej natywnej dla chmury nie wiążące użytkowników z konkretnym dostawcą. Dzięki wprowadzonym do nowej wersji udoskonaleniom, użytkownicy oprogramowania Rancher do zarządzania Kubernetesem mogą zwiększyć niezawodność działania środowisk brzegowych korzystając ze wsparcia dla architektury ARM64, nowych możliwości samonaprawy i wyraźnie zwiększonej wydajności zapewnianej przez Longhorn 1.1.

Nowości w Longhorn 1.1

Longhorn to oprogramowanie oparte w 100% na open source i mikroserwisach, działające natywnie w chmurze i służące do przechowywania danych w ramach wdrożeń Kubernetesa. W Longhorn 1.1 wprowadzono wiele nowych funkcji i ulepszeń dla zespołów DevOps w przedsiębiorstwach, takich jak:

Solidna, natywna pamięć masowa dla Kubernetesa działająca na krawędzi sieci: Longhorn 1.1 rozszerza możliwości natywnej pamięci masowej dla Kubernetesa o obsługę wdrożeń na krawędzi sieci. Został zaprojektowany tak, by wspierał zespoły w niezawodnym przechowywaniu danych nawet w najbardziej niesprzyjających temu środowiskach, które mają ograniczone zasoby. Nowa wersja Longhorn wspiera architekturę ARM64 – co jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez społeczność funkcjonalności.

Zapewnienie wydajnej pracy kontenerów: Poprawa wydajności to niezmiennie najważniejsza bolączka społeczności użytkowników klastrów Kubernetesa (K8s). Prawdopodobnie najważniejszą nowością w Longhorn jest więc dodanie w kontenerach obsługi metody “ReadWriteMany”, dzięki czemu programiści zyskali wydajne rozwiązanie trwałej pamięci masowej, które umożliwia operacje odczytu i zapisu wolumenów w wielu kontenerach w dowolnym czasie. W przeciwieństwie do metody “ReadWriteOnce”, Longhorn 1.1 pozwala zespołom na współdzielenie pamięci masowej na różnych węzłach i pomiędzy różnymi ścieżkami dostępu.

Większa przejrzystość pamięci masowej i lepsze wsparcie operacyjne: Longhorn 1.1 zapewnia lepszą funkcjonalność i wgląd w infrastrukturę pamięci masowej w organizacji. Dzięki nowej, zintegrowanej obsłudze Prometheusa, użytkownicy mają teraz dostęp do metryk stanu pamięci masowej w czasie rzeczywistym (monitorowanie, wykorzystanie zasobów, śledzenie itp.). Dzięki obsłudze Prometheusa użytkownicy zyskali o wiele bardziej szczegółowy wgląd w monitorowanie wydajności pracy klastra Kubernetes. Wreszcie, dzięki wprowadzonemu wsparciu dla CSI Snapshotter, użytkownicy mogą tworzyć/przywracać kopie zapasowe za pomocą narzędzia ‘kubectl’ i wiersza poleceń.

Rozbudowana funkcjonalność serwisowania: Kolejną nowością w Longhorn 1.1 są usprawnienia w zarządzaniu i pielęgnowaniu węzłów Kubernetesa. Longhorn obsługuje teraz operacje „drenażu” Kubernetesa, wspierając użytkowników w bezpiecznym przeprowadzaniu zadań konserwacji węzłów. Longhorn 1.1 potrafi również rozpoznawać istniejące dyski na nowym węźle, co docenią na pewno dostawcy usług w chmurze otrzymując lepsze środowisko operacyjne.

Zwiększona odporność: Dla większości firm na liście głównych priorytetów znajduje się unikanie problemów związanych z siecią. Wraz z Longhorn 1.1 została wprowadzona nowa funkcja Data Locality, by zwiększyć odporność działania Kubernetesa w niestabilnych warunkach sieciowych (z czym mamy do czynienia np. podczas realizacji scenariuszy wdrożeń na brzegu sieci). Dzięki tej nowej funkcji replika pamięci masowej jest utrzymywana lokalnie w stosunku do samego obciążenia (ang. workload) i dzięki temu nawet jeśli węzeł tymczasowo utraci łączność z siecią, dostęp do pamięci masowej nigdy nie zostanie utracony.

Oprogramowanie Longhorn 1.1 jest znacznie prostsze niż inne rozwiązania pamięci masowej definiowanej programowo. Jego zadaniem jest dostarczenie szybkiej i niezawodnej pamięci masowej przydatnej dla większości zastosowań, bez zbędnej nadmiarowości i przerostu charakterystycznego dla dotychczasowych praktyk.

Skąd pobrać Longhorna?

Obecni użytkownicy oprogramowania Rancher mogą łatwo zainstalować system Longhorn bezpośrednio z katalogu aplikacji Ranchera. Samo oprogramowanie można pobrać i użytkować bezpłatnie, natomiast klienci wymagający wsparcia technicznego mogą zakupić model wsparcia premium z takimi samymi umowami SLA, jakie zapewniane są dla usług wsparcia technicznego SUSE. Użytkownik nie ponosi więc kosztów licencji na oprogramowanie, a ceny zakupu subskrypcji na wsparcie oparte są na liczbie wykorzystywanych węzłów i ograniczają koszty do minimum.

Więcej informacji o projekcie Longhorn rozwijanym w ramach CNCF Sandbox można znaleźć na stronie https://longhorn.io/blog/longhorn-v1.1.0/ oraz oczywiście www.rancher.com. Osoby zainteresowane szkoleniami i certyfikatami Ranchera mogą zapisać się na bezpłatne szkolenia w ramach Rancher Academy.

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,841 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland