ZUS i SUSE będą współpracować w obszarze konteneryzacji i szerszego wykorzystania oprogramowania open source | SUSE Communities

ZUS i SUSE będą współpracować w obszarze konteneryzacji i szerszego wykorzystania oprogramowania open source

Share
Share

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz SUSE podpisały umowę o współpracy w obszarze wykorzystania oprogramowania open source w ZUS. Otwarte oprogramowanie stanowi jeden z kierunków rozwoju IT w ZUS. 

W podpisanym liście intencyjnym szczególny nacisk położono na pilną potrzebę pozyskania przez ZUS aktualnej wiedzy dotyczącej standardów, architektury oraz możliwości oprogramowania open source przy realizacji projektów związanych z platformą Kubernetes do zarządzania konteneryzacją i obsługi aplikacji cloud-native. ZUS docenia posiadaną przez SUSE unikalną wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, a także dysponowanie specjalistami od konteneryzacji aplikacji oraz szeroko rozumianej metodyki DevOps.

Firma SUSE znana jest jako dostawca oprogramowania Rancher do obsługi skonteneryzowanych aplikacji, które z powodzeniem zostało wykorzystane w projektach cyfrowej transformacji realizowanych przez szereg dużych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce jak NASK, Bank Gospodarstwa Krajowego, XTB, Fara czy Bank Millennium. SUSE dostarcza ponadto oprogramowanie open source do zabezpieczania skonteneryzowanych aplikacji posiadające mechanizmy bezpieczeństwa oparte na uznanych normach.

W ramach porozumienia ZUS i SUSE podejmą współpracę polegającą na wymianie doświadczenia i wiedzy na temat standaryzacji architektury IT, rozwoju platform aplikacyjnych, wykorzystania automatyzacji, procesów CI/CD i podejścia DevOps do wytwarzania, testowania i uruchamiania aplikacji. SUSE przybliży zaawansowane możliwości zarządzania klastrami Kubernetes za pomocą oprogramowania Rancher Prime by SUSE, w tym możliwości wdrażania na tej platformie aplikacji KSI ZUS oraz zabezpieczania ich za pomocą narzędzi open source, takich jak SUSE NeuVector i Kubewarden. Współpraca będzie także dotyczyć innowacji open source do budowy otwartych środowisk hiperkonwergentnych (HCI), wykorzystania otwartych rozwiązań do przetwarzania na brzegu sieci (Edge Computing) oraz narzędzi do kompleksowego zarządzania w tak rozbudowanym, heterogenicznym środowisku, na które składają różne systemy operacyjne Linux, platformy do wirtualizacji i konteneryzacji. SUSE dysponuje tutaj szeregiem technologii open source jak Harvester, SUSE Edge czy SUSE Manager.

Transfer wiedzy odbędzie się w formie warsztatów dla specjalistów ZUS poświęconych budowie środowisk informatycznych opartych o produkty open source dostarczane przez SUSE, a także w formie konsultacji i wsparcia na etapie definiowania architektury oraz budowy infrastruktury opartej o platformy SUSE.

Share
Avatar photo
1,037 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland