NASK SA przenosi obieg dokumentacji do chmury i wybiera rozwiązanie SUSE Rancher jako platformę konteneryzacyjną

Share
Share

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) podpisał umowę na dostawę i wdrożenie platformy konteneryzacyjnej na potrzeby budowy infrastruktury chmurowej SaaS dla oprogramowania EZD RP do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. Jest to istotnym elementem programu transformacji cyfrowej państwa. Nad całością wdrożenia czuwać będzie firma Linux Polska, która dostarczy platformę konteneryzacyjną wraz z linią wytwórczą oprogramowania CI/CD. System do elektronicznego zarządzania dokumentacją to narzędzie umożliwiające digitalizację administracji i procesów w urzędach, otwierające drogę do powstania cyfrowych urzędów w Polsce.

(poniższy tekst pochodzi z komunikatu przygotowanego przez Linux Polska)

Głównym celem projektu ‘EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej’, jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej poprzez budowę oraz udostępnienie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych back-office w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją. EZD RP to kluczowy etap szerszego projektu transformacji cyfrowej administracji publicznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, będącego fundamentem nowoczesnego państwa i sprawnej współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej.

Nowa platforma do konteneryzacji, którą w ramach umowy dostarcza Linux Polska, umożliwi swobodne uruchamianie aplikacji w chmurze, co usprawni obieg elektronicznej dokumentacji pomiędzy oddziałami centralnymi i regionalnymi. Dla obywateli oznacza to jeszcze szybszą, łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę spraw urzędowych przez Internet. Dostarczane rozwiązanie konteneryzacyjne opiera się na oprogramowaniu SUSE Rancher, gwarantującym pewność wsparcia i otwartość na rozwój w przyszłości.

“Cieszymy się, że możemy wspierać transformację cyfrową administracji, projektując i wdrażając całe środowisko, na którym opierać się będzie system do elektronicznego zarządzania dokumentacją w skali całego kraju. Transformacja cyfrowa publicznej administracji to wyzwanie, które pobudza wyobraźnię. To jest to co właśnie chcemy robić i w czym mamy doświadczenie. Dostarczenie nowoczesnej infrastruktury dla bardzo istotnego dla administracji cyfrowej systemu EZD RP jest dla nas projektem kluczowym nie tylko z powodów czysto biznesowych” – mówi Dariusz Świąder, Prezes Zarządu, Linux Polska.

Share
(Visited 12 times, 1 visits today)
Avatar photo
3,389 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland