Amazon i SUSE przyspieszą migrację aplikacji SAP do Linuksa w chmurze AWS

Share
Share

Systemy SUSE Linux dostępne są u wszystkich głównych dostawców chmury na świecie – AWS, Azure, Google. Mogą one obsługiwać nawet najbardziej newralgiczne aplikacje jak SAP przy zachowaniu korzyści wynikających ze stosowania chmury. Przy czym klienci mogą przenosić do chmury posiadane już subskrypcje na systemy SUSE lub korzystać z subskrypcji od dostawcy chmury i tego właśnie dotyczy współpraca SUSE i AWS.

 

Dzięki rozszerzeniu współpracy SUSE z firmą Amazon Web Services (AWS) może ona obecnie odsprzedawać oprogramowanie SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications bezpośrednio na platformie AWS Marketplace. Użytkownicy chmury AWS i systemów SAP uruchomionych na SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications otrzymają od firm AWS i SUSE zintegrowane wsparcie na poziomie Amazon Business, pojedynczy punkt kontaktowy do zgłoszeń serwisowych oraz będą mogli kupować systemy SUSE Linux Enterprise na żądanie, płacąc tylko za to, z czego w określonym czasie korzystają.

SUSE Linux Enterprise Server do zarządzania obciążeniem SAP jest dostępny w chmurze AWS od 2012 r., kiedy to AWS po raz pierwszy certyfikował swoją platformę dla aplikacji SAP. Dwa lata później AWS certyfikował swoje instancje dla SAP HANA i wówczas system SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications został również udostępniony w chmurze AWS. Jednak dotychczas j klienci w dużej mierze korzystali z własnych subskrypcji na oprogramowanie SUSE do obsługi aplikacji SAP w chmurze AWS i programu „bring-your-own-subscription”. Z kolei teraz dzięki współpracy AWS i SUSE można czerpać korzyści z opłat za faktyczne użycie systemów SUSE oraz gotowych, zarezerwowanych instancji z serwerami SUSE do uruchamiania obciążeń SAP w chmurze AWS.

Olbrzymia większość użytkowników oprogramowania SAP HANA wykorzystuje system SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application do opracowywania, testowania i uruchamiania zadań produkcyjnych, a wiele dużych przedsiębiorstw robi to już dla aplikacji SAP w chmurze AWS. Po wydaniu instancji X1 oraz X1e.32xlarge Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), które zostały stworzone specjalnie do obsługi zadań przetwarzania w pamięci (in-memory), coraz więcej wdrożeń SAP HANA przeprowadzanych jest chmurze AWS. Klienci zainteresowani produkcyjnymi wdrożeniami aplikacji SAP w chmurze AWS mają też do dyspozycji oprogramowanie klastrowe SUSE Linux Enterprise High Availability Extension, które zapewnia ciągłość działania instancji SAP HANA i w razie awarii przełączanie pomiędzy tzw. strefami dostępności (Availability Zones). Ponadto sam system SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications zawiera techniczne ulepszenia, jak zarządzanie podręczną pamięcią i ustawieniami jądra w celu zoptymalizowania działania systemu operacyjnego pod kątem obsługi oprogramowania SAP.

Żeby łatwo i szybko rozpocząć pracę z systemami SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications do obsługi SAP HANA wystarczy skorzystać z oprogramowania AWS SAP HANA Quick Start (https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/sap-hana ). Pomaga ono uruchomić i skonfigurować infrastrukturę niezbędną do wdrożenia SAP HANA, często w czasie krótszym niż godzinę, korzystając z najlepszych praktyk AWS, SAP i SUSE.

Po więcej informacji o SAP HANA, AWS i SUSE warto zajrzeć na strony https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B01E9GPLB8 i suse.com/aws.

Share
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
2,080 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland