SUSE rozšiřuje možnosti řešení pro kritické aplikace a pomáhá zákazníkům v nonstop poskytování IT služeb

February 6, 2018


SUSE představuje první podobu funkce Live Patching for IBM Power Systems a nový systém SUSE Linux Enterprise Real Time, které mají maximalizovat dostupnost a rychlost odezvy podnikových IT systémů, jež nesmějí selhat

NORIMBERK, Německo 8. února 2018

Firmy a organizace čelí stále většímu tlaku, aby byly agilnější a ekonomicky efektivnější při využívání digitálních prostředků a informací. Mnoho obchodních úspěchů proto závisí na vysoké dostupnosti a schopnosti rychlé reakce firemních IT systémů. Ve snaze pomoci firmám uspět v této výzvě rozšiřuje společnost SUSE® své portfolio pro provoz kritické infrastruktury, jež zajišťuje nepřetržitý provoz IT systémů a předvídatelnost pracovní zátěže. Společnost SUSE představila SUSE Linux Enterprise Live Patching for IBM Power Systems a SUSE Linux Enterprise Real Time 12 Service Pack 3, jež mají maximalizovat dostupnost a odezvu IT systémů, které ve firemním prostředí nesmějí selhat. Společnost SUSE vychází z úspěchu funkce Live Patching pro platformu x86 a jako první poskytuje Live Patching pro systém IBM POWER.

Live Patching for IBM Power Systems umožňuje zákazníkům aplikovat záplaty na jádro Linuxu bez nutnosti restartu operačního systému a následného přerušení provozu v prostředí IBM POWER. Díky funkci Live Patching mohou aplikace kritické pro obchodní činnosti, jako například In-memory řešení SAP HANA, běžet bez přerušení i v případech, kdy je nutné provádět důležité aktualizace jádra z hlediska zabezpečení. SUSE Linux Enterprise Real Time 12 SP3 utváří kompletní operační systém pracující v reálném čase, který poskytuje přesné načasování pro zatížení kritickými aplikacemi. Balíček Service Pack 3 zavádí schopnost kombinovat pracovní zátěže v reálném čase a ty mimo něj na jednom virtuálním počítači, takže správa prostředí v reálném čase je jednodušší a efektivnější. Tyto nabízené možnosti jsou součástí softwarově definované infrastruktury a řešení pro poskytování aplikací společnosti SUSE, které společně s flexibilními obchodními postupy společnosti SUSE a podporou volného výběru a nejlepších dostupných řešení jsou pro IT organizace důležitější než kdy dříve.

„Obchodní úspěchy zákazníků se často opírají o nepřetržitou dostupnost a funkčnost IT systémů,“ říká Gerald Pfeifer, viceprezident programů pro produkty a technologie ve společnosti SUSE. „Live Patching for IBM Power Systems a nejnovější aktualizace v reálném čase poskytují více času, kdy systémy fungují, a předvídatelnost pro podniková datová centra, což obojí je nezbytné, mají-li být zákazníci spokojeni s ohledem na požadavky zvládnutí pracovních zátěží kritických pro chod obchodních činností. Díky tomu budou schopni efektivněji uspokojovat požadavky svých vlastních klientů, protože se budou moci rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a maximalizovat ekonomickou efektivitu.“

Stefanie Chiras, viceprezidentka společnosti IBM Systems Group, dodává: „Jelikož se společnost IBM zabývá kognitivními řešeními a platformami pro cloudy, mění podobu tohoto odvětví na celém světě. Klíčovou součástí této transformace je modernizace základní infrastruktury tak, aby byla vysoce spolehlivá, výkonná, bezpečná a agilní a dokázala plně využít data a investice vynaložené do firem našich zákazníků. Vždy jsme úzce spolupracovali s partnery jako je SUSE, abychom tyto schopnosti mohli zajistit. Portfolio produktů Live Patching for IBM Power Systems je v této transformaci dalším důležitým krokem a pomůže urychlit zjevné přínosy pro tisíce klientů po celém světě.“

Společnosti SUSE a IBM spolupracují na nejdůležitějších systémech, jejichž činnost nesmí být ohrožena, na celém světě již více než dvě desetiletí. Společnost IBM původně spolupracovala se SUSE na uvedení systému Linux do největších systémů IBM a v současné době obě firmy pokračují ve spolupráci na nových řešeních, která maximalizují výkon, dostupnost a nabízejí zákazníkům širší volbu.

Zákazníci požadují funkci Live Patching, protože jim pomáhá zlepšit kontinuitu provozu a snížit náklady tím, že zkracuje odstávky, zvyšuje dostupnost služeb a rozšiřuje bezpečnost a splnění požadovaných předpisů. U hostitele aplikací, na nichž závisejí obchodní činnosti klientů – od aplikací založených na umělé inteligenci, analýz takzvaných big data a databází, jako jsou Oracle a SQL, až po náročné databázové aplikace v operační paměti, jako je SAP HANA – k odstávkám prostě dojít nesmí.

„Funkce Live Patching je na serveru SUSE Linux Enterprise téměř neviditelná: prostě běží a už není nutné nic restartovat,“ říká Hans Lenting, IT architekt pro SVHW, což je státní servisní organizace v Nizozemsku, která provozuje velké množství vzájemně propojených aplikací za účelem podpory důležitých komunálních služeb. „Díky ní můžeme provádět i rozsáhlou údržbu a nasazovat bezpečnostní záplaty bez přerušení provozu. Live Patching je obrovský přínos pro hypervizorskou vrstvu, kterou potřebujeme udržovat funkční tak dlouho, jak je to možné. Bez této možnosti bychom stáli před problémem, kdy a jak vypnout přes 40 našich virtualizovaných počítačů pokaždé, kdy bychom potřebovali uplatnit kritické aktualizace – což je alespoň jednou za měsíc.“

SUSE Linux Enterprise Real Time 12 SP3 je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem (open source) v reálném čase navržený tak, aby snižoval latenci a zvyšoval předvídatelnost a spolehlivost aplikací, u nichž záleží na časování a které jsou pro chod firem nezbytné, díky prioritizaci procesů a úkolů a plánování. Tato nová verze poskytuje jádro aktualizované v reálném čase pro pokročilé pracovní zátěže aplikací, které vyžadují přesné časování a synchronizaci.

Další informace o výpočetních řešeních společnosti SUSE pro aplikace, které nesmějí selhat, naleznete na adrese suse.com/solutions/mission-critical-computing. Podrobnosti o funkci SUSE Linux Enterprise Live Patching for IBM Power Systems a SUSE Linux Enterprise Real Time 12 Service Pack 3 najdete na adresách suse.com/power a suse.com/products/realtime.

 

O společnosti SUSE

Společnost SUSE jako průkopník v oblasti open source softwaru poskytuje spolehlivý linuxový operační systém, cloudovou infrastrukturu a řešení pro ukládání dat, jež firmám přinášejí větší míru kontroly a flexibility. Firma má za sebou více než 25 let, během nichž vynikala v inženýrské oblasti, poskytovala špičkové služby a bezkonkurenční ekosystém partnerství. To vše je hnacím momentem pro vývoj produktů a podpory, jež jejím zákazníkům pomáhají zvládat složité situace, snižovat náklady a spolehlivě zajišťovat služby, u nichž nesmí dojít k výpadkům. Dlouhodobě budované vztahy společnosti také umožňují reagovat a dodávat stále více inteligentní inovace, kterou její zákazníci potřebují. Další informace jsou k dispozici na adrese suse.com.

# # #

Copyright 2017 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners