SUSE przejmuje NeuVector, by wzmocnić bezpieczeństwo kontenerów

Share
Share

SUSE poinformowała dzisiaj o przejęciu firmy NeuVector, lidera technologii do zabezpieczenia kontenerów na każdym etapie ich funkcjonowania. Oprogramowanie zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo kontenerów. Chroni je i zasoby DevOps przed podatnościami, wprowadza zautomatyzowane zabezpieczenia i pomaga zapewnić zgodność z przepisami w przypadku zastosowań produkcyjnych. Poniższe informacje pochodzą z opublikowanego komunikatu.

Firmę NeuVector założyli Fei Huang i Gary Duan w 2015 roku. Centrala mieści się w San Jose w Stanach Zjednoczonych. Firma ma ofertę skierowaną do wszystkich branż, a szczególnie tych objętych silnymi regulacjami, jak usługi finansowe i sektor publiczny.

Łączna wartość transakcji wyniosła 130 mln USD, z czego 101 mln USD zostanie pokryte gotówką z obecnych sald gotówkowych SUSE, a 29 mln USD poprzez emisję 695 853 nowych akcji. Mając już pozytywne doświadczenia z integracji firm SUSE i Rancher, spółka liczy na możliwość uzyskania dodatkowych przychodów ze sprzedaży do obecnych klientów SUSE, jak to miało miejsce w przypadku oprogramowania Rancher. SUSE oczekuje, że rozszerzona oferta przyspieszy decyzje zakupowe klientów SUSE i otworzy nowe możliwości sprzedaży. NeuVector to rozwijająca się firma z ugruntowaną pozycją. Jej przejęcie będzie mieć natychmiastowy wpływ na wzrost przychodów SUSE. W roku finansowym 2022 SUSE zainwestuje w połączoną ofertę rozwiązań NeuVector i SUSE Rancher, oczekując, że przyczyni się to do dalszego przyspieszenia wzrostu przychodów w roku finansowym 2023 i kolejnych latach.

Firma analityczna 451 Research w swojej publikacji „S&P Global Market Intelligence” [1] zauważa, że zapewnienie bezpieczeństwa kontenerów jest najważniejszym czynnikiem decydującym o stopniu adopcji przez przedsiębiorstwa platform cloud-native. Chodzi szczególnie o te firmy, które działają w branżach podlegających ścisłym regulacjom i które muszą spełnić wyśrubowane wymogi odnośnie bezpieczeństwa. SUSE zamierza w pełni zintegrować rozwiązania NeuVector z oprogramowaniem SUSE Rancher, swoją platformą do zarządzania kontenerami. W ten sposób zapewni kompleksowe bezpieczeństwo kontenerów, cały proces tworzenia, wdrażania i uruchamiania skonteneryzowanych aplikacji w dowolnym środowisku produkcyjnym. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem do dostarczania otwartych, interoperacyjnych rozwiązań, SUSE udostępni platformę NeuVector na zasadach open source.

Przejęcie NeuVector przez SUSE jest zgodne ze strategią i celami zakomunikowanymi podczas niedawnej oferty publicznej firmy SUSE, która zakłada wykorzystanie dostępu do rynków kapitałowych w celu sfinansowania przejęć typu “tuck-in”, polegających na dodaniu komplementarnych technologii w celu stworzenia wartości dodanej dla klientów i partnerów SUSE.

„Nasi klienci jasno dali nam jasno do zrozumienia, że bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla ich strategii cloud-native i procesów cyfrowej transformacji” – powiedziała Melissa Di Donato, dyrektor generalny SUSE. „Dzięki przejęciu NeuVector wywiązujemy się z obietnicy dostarczania nowych możliwości potrzebnych naszym klientom, co robimy zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Integracja NeuVector z SUSE Rancher pozwoli stworzyć bezkonkurencyjną, bezpieczną platformę do zarządzania kontenerami, która zapewni kompleksowe bezpieczeństwo obsługi kontenerów, o co prosili nas klienci. Oferta NeuVector, podobnie jak Rancher, jest wysoce komplementarna do istniejących produktów SUSE. Wykorzystując możliwości i reputację SUSE, rozszerzymy naszą ofertę na rynki zapewniające wysoki wzrost.”

„To naprawdę świetny moment, by dołączyć do firmy SUSE, która w ostatnich latach rosła w siłę” – powiedział Fei Huang, współzałożyciel NeuVector. „Obserwujemy wzrost liczby klientów działających w modelu „zero zaufania” (Zero Trust), którzy postrzegają oprogramowanie SUSE jako naturalne rozwiązanie pomagające im chronić wdrożenia i posiadaną infrastrukturę. W połączeniu z wyjątkowymi możliwościami rozwiązań SUSE Rancher, oferującymi pełne zarządzanie wszystkimi dystrybucjami Kubernetesa w dowolnym środowisku, nasi wspólni klienci będą mogli teraz zabezpieczyć rozwój swoich skonteneryzowanych aplikacji uruchamianych we własnym centrum danych, na brzegu sieci lub w chmurze. Zapewnimy im nie tylko automatyzację i zwinność procesów CI/CD (ciągłej integracji/ciągłego dostarczania), ale też zgodność z przepisami, pełny wgląd w stan aplikacji i danych oraz ich ochronę w czasie rzeczywistym.

Wpływ transakcji na ekosystem SUSE

Firma SUSE ma ogromne doświadczenie w tworzeniu bezpiecznego i certyfikowanego oprogramowania open source do obsługi infrastruktury IT, z pomocą którego jej klienci i partnerzy mogą wprowadzać innowacje w różnych dziedzinach. Od wielu lat NeuVector był partnerem technologicznym SUSE i użytkownicy jego rozwiązań mogą wdrażać oprogramowanie NeuVector z wykorzystaniem katalogu aplikacji SUSE Rancher.

Przejęcie NeuVector jeszcze bardziej wzmocni ofertę bezpiecznego oprogramowania SUSE skierowaną do obecnych i nowych użytkowników systemów SUSE Rancher. Otrzymają oni dostęp do w pełni zintegrowanego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo kontenerów, umożliwiającego im ochronę wdrożeń i posiadanej infrastruktury przed szkodliwą działalnością intruzów. Orientacja na zapewnienie zgodności z przepisami umożliwi oprogramowaniu SUSE Rancher spełnienie wymagań odnośnie zarządzania ryzykiem w branżach podlegających regulacjom prawnym, takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna i administracja rządowa.

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy NeuVector można znaleźć na stronie https://neuvector.com/

[1] 451 Research’s Voice of Enterprise: DevOps, Security, AI and Cloud Native 2020

Share
(Visited 10 times, 1 visits today)
Avatar photo
1,224 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland