SUSE Enterprise Storage wspiera Uniwersytet Jagielloński | SUSE Communities

SUSE Enterprise Storage wspiera Uniwersytet Jagielloński

Share
Share

Władze Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego były niezadowolone z kosztów i braku elastyczności monolitycznych rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw, więc wdrożyły oparty na otwartym kodzie źródłowym Ceph system SUSE Enterprise Storage w celu otrzymania zdefiniowanej programowo pamięci masowej. Rozwiązanie SUSE eliminuje zależność od jednego dostawcy, umożliwia Instytutowi dodawanie pamięci masowej w sposób szybszy i dokładniej dopasowany do potrzeb oraz stworzenie trwałej platformy do przechowywania danych, co wyklucza konieczność przeprowadzania dużych inwestycji co kilka lat.

Fizyka jest coraz bardziej ukierunkowana na dane naukowe. Co roku Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego musi przechowywać coraz większą ilością danych pochodzących z eksperymentów i symulacji i zarządzać nią. Do tej pory instytut wykorzystywał rozwiązania w zakresie pamięci masowych dla przedsiębiorstw – i choć spisywały się one dobrze, stanowiły spore wyzwanie pod względem zrównoważonego rozwoju. Większość budżetu IT pochodzi z niewielkich dotacji dla zespołów badawczych, co utrudnia planowanie i zarządzanie zasobami – nie tylko z powodu dużych inwestycji w zakresie wymiany rozwiązań pamięci masowej co kilka lat, ale także z powodu wysokiego kosztu modernizacji w trakcie trwania cyklu.

Dążąc do większej elastyczności i szczegółowości oraz łatwiejszego zarządzania w zakresie zwiększania pojemności pamięci masowej, instytut zdecydował się wdrożyć rozwiązanie zdefiniowanej programowo pamięci masowej, które wyeliminowało ograniczoną swobodę wyboru dostawców i konieczność przeprowadzania poważnych inwestycji w zupełnie nowe rozwiązania co kilka lat. „Zdefiniowana programowo pamięć masowa dodaje inteligencji i wyrafinowania oprogramowaniu, dzięki czemu możemy używać zwykłych, ogólnie dostępnych dysków. To oznacza także, że możemy łączyć i dopasowywać różne typy pamięci masowej od różnych dostawców” – twierdzi Marek Nogaj,  administrator systemu w Instytucie Fizyki.

Nie chcąc być uzależnionymi od konkretnego dostawcy, władze instytutu zdecydowały się wdrożyć rozwiązanie oparte na otwartym kodze źródłowym – uznano, że Ceph to wiodąca platforma na rynku pamięci masowej. Poprzez zastosowanie systemu SUSE Enterprise Storage opartego na technologii Ceph instytut zachował możliwość wyboru, jednocześnie zyskując wsparcie klasy korporacyjnej od SUSE. „Wstępna implementacja trwała tylko jeden dzień, a wsparcie przed nią, w trakcie niej i po niej było znakomite” – powiedział Marek Nogaj. „SUSE Enterprise Storage zapewnia wysoką dostępność, ale przy znacznie niższych kosztach niż nasze poprzednie rozwiązanie w zakresie pamięci masowej”.

Instytut będzie jeszcze przez kilka lat korzystać z poprzedniego rozwiązania w zakresie pamięci masowych, żeby zamortyzować koszty inwestycji. Wszystkie nowe wymagania w zakresie przechowywania danych będą obsługiwane przez rozwiązanie SUSE Enterprise Storage, które instytut wdrożył na serwerach klasy średniej od firmy HPE i Dell. W przyszłości instytut będzie rozszerzać pamięć masową przy użyciu sprzętu od innych (w tym lokalnych) dostawców. „Od samego początku chcieliśmy mieć pewność, że rozwiązanie SUSE zapewni nam elastyczność w zakresie kupowania nowych zasobów pamięci od różnych dostawców” – powiedział Marek Nogaj. „Już zauważyliśmy, że SUSE Enterprise Storage pozwoli nam na rozbudowę środowiska w dowolny sposób bez dużych inwestycji lub opóźnień”.

Zaczynając od wdrożenia pamięci o wielkości 20 TB, instytut początkowo wykorzystywał swoje oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów i do przechowywania danych wizyjnych z systemów monitoringu. Teraz instytut zajął się procesem dodawania danych z nowych eksperymentów naukowych. Do obsługi platformy z wirtualnymi serwerami wykorzystane zostanie również rozwiązanie SUSE Enterprise Storage.

Przed wdrożeniem systemu SUSE Enterprise Storage Instytut Fizyki napotykał znaczne ograniczenia w zakresie zwiększania pojemności pamięci masowej. Wcześniej stosowane rozwiązanie pamięci masowej pozwalało na rozbudowę wyłącznie z wykorzystaniem zatwierdzonego przez dostawcę sprzętu, którego koszt często przekraczał wartość dotacji dla zespołów badawczych. „Dzięki SUSE Enterprise Storage możemy dodać pojemność każdego typu w dowolnym momencie, co pozwala na zaspokojenie potrzeb naszych studentów i pracowników” – powiedział Marek Nogaj. „Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które z czasem może ewoluować bez konieczności dokonywania dużych inwestycji w regularnym cyklu, tak aby lepiej pasowało do naszych finansów”.

Podczas gdy użytkownicy końcowi nie odczuwają żadnych różnic w zakresie wydajności i dostępności między nową, zdefiniowaną programowo pamięcią masową a poprzednią pamięcią masową, dla administratorów systemu ta zmiana oznacza znacznie lepszą elastyczność i łatwość zarządzania. „SUSE Enterprise Storage automatyzuje większość zarządzania i automatycznie odbudowuje klaster, jeśli dodaje się lub usuwa pamięć” – stwierdził Marek Nogaj. „Widzimy potencjał na szersze wdrożenie tej technologii na uniwersytecie – dotychczasowe rezultaty są bardzo obiecujące”.

Cały opis wdrożenia SUSE Enterprise Storage w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego można pobrać w pliku PDF. Z kolei obszerne informacje o pamięci masowej definiowanej programowo od SUSE są zebrane na stronach suse.com/storage oraz suse.com/ceph.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,651 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland