Bezpieczeństwo i kontrola zgodności środowisk Kubernetes | SUSE Communities

Bezpieczeństwo i kontrola zgodności środowisk Kubernetes

Share
Share

SUSE NeuVector to zintegrowana platforma bezpieczeństwa i utrzymania zgodności, która upraszcza i automatyzuje procesy zabezpieczania, zapewniając zarazem wieloetapową ochronę aplikacji natywnych dla Kubernetesa – od ich tworzenia, aż po wdrożenie produkcyjne.

Jako platforma zapewniająca bezpieczeństwo i zgodność kontenerów, SUSE NeuVector ustanawia standardy nowoczesnej infrastruktury kontenerowej. Żadne inne rozwiązanie nie ma tak szerokiego i zaawansowanego wachlarza funkcjonalności – w tym obserwowalność, bezpieczeństwo i automatyzację na wszystkich większych platformach chmurowych i orkiestratorach klastrów Kubernetes. Ta opatentowana przez SUSE technologia pozwala na głęboką inspekcję pakietów oraz uczenie się na podstawie obserwacji zachowań, pozwalając zidentyfikować poprawne zachowania i zezwolić tylko na jawnie dopuszczone połączenia sieciowe, procesy czy dostępy do plików.

Zespoły DevOps zyskują możliwość zarządzania podatnościami i zgodnością, w tym zautomatyzowane skanowanie CI/CD oraz kontrolę dostępu opartą na rolach. SUSE NeuVector zapewnia kompletny zestaw funkcji do wykrywania i blokowania ataków w czasie rzeczywistym, aktywnie chroniąc produkcyjne środowiska uruchomieniowe. SUSE NeuVector instaluje się jako kontener, co czyni go wysoce skalowalnym rozwiązaniem.

Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania NeuVector?

 • Segmentacja kontenerów „zero trust” oparta na zachowaniu
 • Zautomatyzowane tworzenie polityk bezpieczeństwa i ich egzekwowanie
 • Pełna widoczność sieci i kontenerów w warstwie 7
 • Kompleksowa ocena zgodności i raportowanie
 • Ograniczanie zagrożeń i zapobieganie atakom typu „zero day”.

Bezpieczeństwo kontenerów w całym cyklu ich życia

Przetwarzanie w chmurze i przejście na infrastrukturę kontenerową przyspiesza działalność biznesową, ale wprowadza również nowe problemy związane z bezpieczeństwem. Kubernetes, de facto standard orkiestracji kontenerów, dodaje warstwę złożoności do bezpieczeństwa przy jednocześnie niewielkiej wiedzy specjalistycznej przedsiębiorstw. Organizacje stają w obliczu nowych zagrożeń w tym rozproszonym środowisku obliczeniowym i nie mogą polegać na tradycyjnych środkach bezpieczeństwa w celu ochrony swoich sieci lub aplikacji.

SUSE NeuVector umożliwia organizacjom nawet o zasięgu globalnym kompleksowe zabezpieczanie natywnych aplikacji Kubernetes bez negatywnego wpływu na szybkość działania biznesu. Zintegrowana platforma bezpieczeństwa i zgodności, jaką jest SUSE NeuVector, upraszcza i automatyzuje zabezpieczenia, zapewniając bezpieczeństwo typu „zero trust” dla aplikacji natywnych dla środowiska Kubernetes od etapu projektowania po uruchomienie produkcyjne. SUSE NeuVector zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa, DevOps i zarządzania infrastrukturą niezrównaną widoczność i ochronę sieci, usprawnioną automatyzację i egzekwowanie zgodności.

Bezpieczeństwo kontenerów typu Zero Trust

 • Kontrola dostępu dla każdego wdrożenia kontenera na poziomie sieci dla warstwy 7 i procesów obsługi polityk bezpieczeństwa automatycznie tworzonych na podstawie zachowania aplikacji.
 • Eksportowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa w klastrach (Security as Code) w celu replikacji segmentacji opartej na zerowym zaufaniu.
 • Identyfikacja wszelkich anomalii w ruchu sieciowym lub procesach w kontenerach z opcją monitorowania (tylko alerty) lub ochrony (alerty i blokowanie).

Prostsza zgodność z przepisami

 • Ocenianie zgodności i raportowanie dla wszystkich głównych standardów, w tym PCI, NIST, GDPR (RODO) i HIPAA
 • Wdrożenie opatentowanej funkcji zapobiegania utracie danych w kontenerach (DLP) w celu zapewnienia zgodności z wymogami SOC2 w zakresie segmentacji kontenerów czy prywatności danych.

Ciągła ochrona sieci

 • Uzyskanie widoczności sieci w warstwie 7 wewnątrz i pomiędzy podami Kubernetesa przy użyciu ruchu sieciowego jako źródła prawdziwej informacji
 • Identyfikacja i weryfikacja protokołów aplikacji w celu zapobiegania tunelowaniu i atakom „zero day”
 • Wykrywanie zagrożeń sieciowych za pomocą głębokiej, opatentowanej metody inspekcji pakietów
 • Automatyczne blokowanie zarówno znanych, jak i nieznanych zagrożeń.

Automatyzacja przyjazna dla DevOps

 • Wykorzystanie zautomatyzowanego uczenia się zachowań i tworzenia polityk w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego dbania o bezpieczeństwo bez zwiększania nakładu pracy programistów
 • Automatyzacja skanowania pipeline’ów CI/CD, a także środowiska uruchomieniowego i zabezpieczanie tego środowiska w celu ochrony aplikacji od etapu ich tworzenia po wdrożenia produkcyjne.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu bezpieczeństwa całego cyklu życia kontenerów i uruchomionych na nich aplikacji można znaleźć na stronie produktu: www.suse.com/products/neuvector

Share
Avatar photo
801 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland