By: Marta Navarro Dominguez

September 20, 2016 10:04 am

4,523 views

Från atomer till galaxer med OpenStack

By Carl Linden För företag som använder Linux i datacenter, tittar på Docker-tekniken och på Ceph där man bygger enormt kraftfulla lagringslösningar med olika system är OpenStack säkert inget märkligt.  Men få vet att det började med en utmaning för NASA som hade ett […]

Read MoreBy: Marta Navarro Dominguez

June 27, 2016 1:47 pm

3,546 views

Customer Stories: A Win-Win

Any sales person or marketer would affirm that best practices and success stories belong to the most powerful and versatile sales and marketing tools a company can create. Far from being a mere listing of product's features and benefits, a good case study truly focuses on the customer. They highlight how businesses overcome obstacles, so […]

Read More