Proste zarządzanie kontenerami… i serwerami Linux

Share
Share

Firma SUSE zaprezentowała właśnie SUSE Manager 3.1 – najnowszą wersję w pełni otwartego oprogramowania open source do zarządzania infrastrukturą IT.  SUSE Manager jest już dobrze znany na rynku jako narzędzie do zarządzania serwerami Linux (SUSE, Red Hat) w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Wersja 3.1 ułatwia dodatkowo wdrażanie kontenerów oraz administrowanie nimi.

SUSE Manager 3.1  usprawnia funkcjonowanie środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps), ponieważ optymalizuje zarządzanie szablonami oprogramowania oraz zgodnością w środowiskach informatycznych opartych na chmurze hybrydowej i kontenerach.  Nowe funkcje SUSE Managera służące do zarządzania kontenerami i zapewniania zgodności pomogą klientom w zautomatyzowaniu koordynacji i udostępniania usług opartych na kontenerach. Jednocześnie zapewnią zgodność kontenerów z obowiązującymi zasadami, a wszystko to z poziomu narzędzia używanego już przez nich wcześniej do zarządzania infrastrukturą systemu Linux.

Narzędzie SUSE Manager jest kluczowym elementem rodziny rozwiązań SUSE do budowy infrastruktury definiowanej programowo (Software-Defined), pomocnym w dostosowaniu środowiska informatycznego do wymogów gospodarki cyfrowej i szybkim reagowaniu na potrzeby klientów. Nowa wersja zapewnia trzy ważne korzyści:

  • Większa wydajność środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps) dzięki zintegrowaniu w jednym narzędziu funkcji do konfigurowania infrastruktury kontenerów i zarządzania nimi. Informatycy mogą szybko tworzyć i dostarczać obrazy kontenerów korzystając z repozytoriów rozwiązania SUSE Manager, a także zautomatyzować zarządzanie obrazami kontenerów w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych zgodnie z modelem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
  • Zapewnienie zgodności kontenerów i maszyn wirtualnych w chmurze ze zdefiniowanymi profilami/szablonami we wszystkich środowiskach programistyczno-operacyjnych w oparciu o własne, wewnętrzne zasady bezpieczeństwa klienta. Użytkownicy mogą zadbać o zgodność obciążeń wdrażanych na potrzeby programowania, testowania i produkcji w hybrydowych infrastrukturach obejmujących chmurę i kontenery z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i standardami zgodności.
  • Mniejsza złożoność środowiska IT i odzyskana kontrola nad jego zasobami dzięki uzyskaniu większej przejrzystości systemów jak i wdrożeń infrastruktury. Zoptymalizowana wizualizacja systemów informatycznych i ich relacji pozwala lepiej zrozumieć zależności w infrastrukturze i określić kondycję systemu.

Dodatkowe funkcje wizualizacji i interfejsu użytkownika narzędzia SUSE Manager poprawiają przejrzystość i łatwość obsługi. Pomagają też w szybkim zrozumieniu zależności w infrastrukturze oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów. Warto o tym przekonać się samemu pobierając oprogramowanie do testów.

Więcej informacji o rozwiązaniu SUSE Manager 3.1 można znaleźć na stronie produktu  suse.com/susemanager. Rozwiązanie jest też dostępne na platformach Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

Share
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
2,134 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland