Flexibilní infrastruktura pomáhá bankám lépe se zaměřovat na zákazníky. | SUSE Communities

Flexibilní infrastruktura pomáhá bankám lépe se zaměřovat na zákazníky.

Share
Share

Tradiční bankovní modely se spoléhají na předvídatelnost, stabilitu a pasivní zákazníky. Problémem finančních služeb je, že tento model již není relevantní. Co tedy dělat teď?

Bankovnictví čelí takové výzvě jako nikdy předtím. Na trh vstupují disruptivní subjekty a obrovské technologické firmy, které ohrožují dlouholetou nadvládu. Příčina je jednoduchá – zákazníci už nejsou pasivní a požadují změnu.

Digitalizace posunula zákazníky ze setrvačné, loajální pozice do pozice, kdy požadují služby s přidanou hodnotou, snadné používání, dostupnost a větší kontrolu.

Dnes 99 % příslušníků generace Z a 98 % příslušníků mileniálů používá aplikace pro sestavování rozpočtu, sledování a přehledu měsíčních prognóz výdajů. Způsoby, jakými dnes mohou lidé využívat finanční služby, jsou ohromující – aplikace, QR platby, WhatsApp asistenti a poskytovatelé digitálních plateb, jako je Adyen nebo Mollie, představují pouhý začátek.

Spotřebitelská očekávání byla nastavena kvalitními digitálními službami v jiných oblastech a nyní si spotřebitelé přejí totéž i v bankovnictví. Pokud to banky nedokážou poskytnout, uspokojí tuto potřebu subjekty narušující rovnováhu v tomto odvětví. Čas jednat je právě teď.

“Aby banky zůstaly relevantní, musí pochopit a přijmout, jak se zákazníci cítí a chovají,” říká Accenture.

Zlepšení provozní efektivity a zmírnění rizik jsou zásadní pro klíčovou strategii bankovnictví, která spočívá v posílení orientace na zákazníka. Toho však lze dosáhnout pouze s modernizovaným komplexním technologickým stackem, který poskytuje snadnou škálovatelnost potřebnou k inovacím.

Využívání nových zdrojů zisku, jako je bankovnictví jako služba (BaaS) a budování bankovních platforem, bude vyžadovat, aby každá organizace zpracovávala terabyty dat, prováděla lepší analýzu chování a zavedla agilní vývojové procesy, které umožní reagovat na nové trendy.

Jako lídr v oblasti inteligentních edge řešení má společnost SUSE ideální předpoklady k tomu, aby pomohla odstranit komplexitu pomocí řešení pro bezproblémovou orchestraci a nasazení ve více clusterech, více cloudech a hybridních prostředích.

Díky těmto novým možnostem mohou bankovní organizace rychle škálovat bez nákladů a licenčních poplatků, volně experimentovat, podporovat spolupráci a zavádět automatizaci, která pomáhá vyvíjet nové služby zaměřené na zákazníky.

To už je velký přínos, ale možná ještě důležitější je, že toho všeho lze dosáhnout se zabezpečením integrovaným jako kontinuální proces. SUSE může finančním organizacím pomoci s centralizací autentizačních procesů, zajištěním řízení přístupu na základě rolí a využitím benchmarkingu CIS pro automatické zabezpečení životního cyklu v kritických prostředích.

Tato vylepšení zabezpečení mohou zlepšit každodenní provoz tím, že vám pomohou nabídnout větší stabilitu systému a umožní poskytovat kvalitnější služby zákazníkům.

SUSE nabízí nejpřizpůsobivější operační systém Linux a jedinou otevřenou platformu pro správu Kubernetes. Spolu s našimi edge řešeními můžete transformovat podle vlastních priorit a v jakémkoli prostředí – multi-cloudu, on-premise nebo hybridním cloudu.

Více informací o našich řešeních pro bankovnictví a finanční služby najdete zde.

Pokud si chcete promluvit s některým z našich odborníků nebo zjistit, jak může SUSE umožnit ten správný druh digitální transformace pro dlouhodobý úspěch, obraťte se na nás.

Share
Avatar photo
963 views