SUSE Enterprise Storage 3 hjälper företag att anpassa sig till växlande lagringsbehov

June 14, 2016


Stockholm

SUSE Enterprise Storage 3 är nu tillgänglig för att hjälpa företag att anpassa sin infrastruktur till växlande och växande datalagringsbehov–en utveckling som drivs av innovationskraften inom IT-området. Denna nya lagringslösning från SUSE är det första kommersiella erbjudandet byggts på den nya versionen av Ceph–som går under namnet Jewel. Den nya lösningen från SUSE gör det möjligt för företag att få support och ger dem även direkt tillgång till den innovativa och snabbt utvecklande Ceph-communityn.

–Genom att vara först med att göra nyheterna och innovationerna från Jewel-versionen av Ceph i SUSE Enterprise Storage 3 ger vi kunderna tillgång till funktionaliteten samtidigt som de får tryggheten genom full support. Därigenom kan de agera agilt och dra nytta av funktionaliteten utan att behöva oroa sig för riskerna med ny teknologi i en verksamhetskritisk IT-miljö, säger Carl Lindén, Sverigechef på SUSE. SUSE Enterprise Storage 3 gör det möjligt för kunder att snabbt och enkelt skapa en effektiv, skalbar och redundant datalagring baserat på sina befintliga miljöer.

Enligt Julia Palmer, research director på analytikerföretaget Gartner, påverkar höga kostnader för inköp, underhåll och att fasa ut befintliga plattformar för datalagring budgeteringen för infrastruktur och styrning, vilket i sin tur påverkar finansieringen av nya projekt.

–De största fördelarna med mjukvara byggd på öppen källkod är frihet, innovation och flexibilitet, samtidigt som kostnader blir ett klart mindre problem.

Nyheterna i SUSE Enterprise Storage 3 inkluderar bland annat tillgång följande nya funktioner utvecklade av Ceph:

  • POSIX-kompatibelt filsystem från Ceph (CephFS) ger tillgång till befintligt filsystem, så kunder har tillgång till block, objekt och filer i sitt SUSE Enterprise Storage-kluster
  • Asynkron objektreplikering med RDB på geografiskt skilda siter för miljöer med flera kluster för att hantera replikering på distans i syfte att skydda driften från olika typer av katastrofala driftsstörningar
  • Ett nytt ramverk som underlättar administrationen genom ett avancerat grafiskt verktyg för styrning av gränssnittet (som använder openATTIC) samt hantering av klustret via Salt

För mer information om SUSE Enterprise Storage 3, inklusive priser och tillgänglighet, gå till suse.com/storage.

Presskontakt: Carl Lindén, Sverigechef SUSE, 070-670 75 32

Om SUSE

SUSE, en pionjär inom mjukvara på öppen källkod, förser med pålitliga, interoperabla Linux-molninfrastrukturer och lagringslösningar som ger företag större kontroll och flexibilitet. Mer än 20 års erfarenhet av högklassig ingenjörskonst och service, samt ett brett ekosystem av partners ger kraft åt produkterna och den support som hjälper våra kunder att hantera komplexa processer, minska kostnader och tryggt leverera verksamhetskritiska tjänster. De hållbara relationer vi bygger gör det möjligt för oss att anpassa oss och leverera den smartare innovation kunderna behöver för att lyckas–idag och imorgon. För mer information, gå till: suse.com.