SUSE blir nu det största oberoende öppna källkodsföretaget

March 15, 2019


Med företagets nuvarande momentum, portföljtillväxt och framgångsrika insatser på marknaden står SUSE ännu bättre positionerat att fokusera på kunders och partners behov, som en ledande leverantör av öppna källkodslösningar med mjukvarudefinierad infrastruktur och lösningar för att leverera applikationer för att hantera kunders processer överallt – lokalt och i hybrid- och multimoln, med exceptionell service, värde och flexibilitet.

Stockholm

SUSE blir nu det största oberoende öppna källkodsföretaget efter att tillväxtinvesterarna EQTs köp av SUSE från Micro Focus nu slutförts. Med företagets nuvarande momentum, portföljtillväxt och framgångsrika insatser på marknaden står SUSE ännu bättre positionerat att fokusera på kunders och partners behov, som en ledande leverantör av öppna källkodslösningar med mjukvarudefinierad infrastruktur och lösningar för att leverera applikationer för att hantera kunders processer överallt – lokalt och i hybrid- och multimoln, med exceptionell service, värde och flexibilitet.

 

Det nya självständiga SUSE har samtidigt utökat sin ledningsgrupp med nya roller för att fortsätta momentum i nästa fas av företagets utveckling. Enrica Angelone har utsetts till CFO och Sander Huyts ny COO och Thomas Di Giacomo, tidigare CTO blir nu President of Engineering, Product and Innovation. Alla tre rapporterar till SUSEs VD Nils Brauckmann.

 

“Trenderna just nu visar tydligt at öppen källkod är ännu mer viktigt än tidigare för organisationer,” säger Nils Brauckmann, VD på SUSE. ”Vår roll som verkligt oberoende öppet källkodsföretag är viktigare än någonsin. Våra genuint öppna källkodslösningar, flexibla affärsprocesser och avsaknad av påtvingade leverantörslösningar tillsammans med vår exceptionella service blir viktigt för kunder och partners. Vår självständighet sammanfaller med vårt fokus på att leverera det som är bäst för dem. Vår förmåga att kontinuerligt möta förväntningarna från marknaden skapar en cykel av framgång, momentum och tillväxt, som gör det möjligt för oss att fortsätta leverera den innovation som kunder behöver för att nå deras mål för digital transformation och förverkliga och hantera de hybrid- och multimoln som behövs för att driva deras egna kontinuerliga innovation, konkurrenskraft och tillväxt.”

 

SUSEs utveckling ligger rätt i tiden eftersom containers gör det möjligt att var mer agil. Behovet av digital transformation byggd på öppen källkodsbaserad mjukvarudefinierad infrastruktur och teknik för att leverera applikationer växer. SUSEs arv inom öppen källkodsprogramvara, dess starka varumärke och utbud av innovativa lösningar, såsom containerhantering, skapar en ideal position av dra nytta av den här marknadsdynamiken, vilket ger ett stort värde för kunder och partners. Med uppbackningen från EQT och SUSEs självständiga roll kan företaget fortsätta expandera samtidigt som avancerad innovation skapar tillväxt inom SUSEs kärnområden och tillväxtområden, både organiskt och via förvärv.

 

”SUSEs återgång till att vara ett oberoende öppet källkodsföretag kommer vid en avgörande tidpunkt i branschen. Öppen källkod är det föredragna sättet att bygga nya lösningar på idag och är oersättligt som grund för de flesta publika molntjänsterna. Som en av branschens största aktörer med uteslutande fokus på öppen källkod, kommer SUSEs oberoende att bli en fördel för kunder, då företaget bygger vidare på sitt arv av teknisk excellens, värdedrivande partnerskap och engagemang i communities, för att leverera tekniklösningar till marknaden i rätt tid,” säger Al Gillen, Group Vice President, Software Development and Open Source på IDC.

 

SUSEs utökade ledningsgrupp under ledning av VD Nils Brauckmann kommer bygga vidare på den snabba tillväxten de sista åtta åren, samtidigt som företaget fortsätter att leverera och skapa innovationer utifrån nuvarande och framtida önskemål från marknaden. Precis som de sista 25 åren fortsätter SUSEs engagemang i öppen källkodsutveckling och aktiva deltagande i grupperingar och projekt kring öppen källkodsinnovation via högkvalitativa, pålitliga och användarvänliga lösningar. Denna verkligt öppna källkodsmodell är kopplad till flexibilitet och valfrihet för kunder och partners att skapa bästa möjliga lösningar som kombinerar SUSEs teknik med andra produkter och teknik i deras IT-miljö via öppna standarder, på olika nivåer i deras arkitektur utan att tvinga på en inlåsning. Det här fokuset på öppenhet är inbyggt i SUSEs kultur och skiljer ut sig på marknaden, och har varit en nyckel till framgång.

 

“SUSEs närvaro på marknaden, starka ledarskap, fokus på kundframgångar och förmåga att skapa framgångsrika partnerskap har varit och kommer fortsätta vara avgörande när SUSE nu går in i nästa fas i sin utveckling. Företaget är på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt resurser för att omvandla sätten som organisationer runt om i världen bedriver sina verksamheter på,” säger Johannes Reichel, partner på EQT.

Som oberoende och pålitlig partner för digital transformation kan SUSE leverera programvarulösningar, stöd och tjänster via en multinationell organisation och ett kvalificerat partner-ekosystem, som är baserat på tekniker som är säkra för organisationer. SUSE är för närvarande involverade i mer än 100 öppna källkodsprojekt, som stöttas av medarbetare runt om i världen. Som oberoende aktör fortsätter företaget att växa genom öppen källkodsprogramvara som hjälper organisationer med alla former av omvandlingar, för att vara konkurrenskraftiga i dagens affärslandskap. För mer information, besök gärna: suse.com.

 

Om SUSE

SUSE, a pioneer in open source software, provides reliable, software-defined infrastructure and application delivery solutions that give enterprises greater control and flexibility. More than 25 years of engineering excellence, exceptional service and an unrivaled partner ecosystem power the products and support that help our customers manage complexity, reduce cost, and confidently deliver mission-critical services. The lasting relationships we build allow us to adapt and deliver the smarter innovation they need to succeed – today and tomorrow. For more information, visit suse.com.

 

Om EQT

EQT is a leading investment firm with more than EUR 61 billion in raised capital across 29 funds and around EUR 40 billion in assets under management. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

More info: www.eqtpartners.com

 

Copyright 2019 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.