Co přinese akvizice SUSE švédskou investiční skupinou EQT? „Větší nezávislost a přísun kapitálu,“ komentuje regionální manažer pro ČR a SR

July 9, 2018


SUSE bude nově fungovat jako zcela samostatná společnost

Norimberk, Německo

Společnost SUSE® minulý týden oznámila nové strategické partnerství s investiční skupinou EQT. Společná strategie je udržet dynamiku růstu, rozšiřování produktové základny a expanzi společnosti SUSE jakožto nezávislé podnikové entity. Dokončení akvizice SUSE od současného vlastníka (společnosti Micro Focus) do investorské skupiny EQT je podmíněno vypořádáním s akcionáři a obvyklým schválením regulátory, jehož dokončení se očekává počátkem roku 2019.

 

Po sedmi letech nepřetržitého růstu je společnost SUSE připravena přejít od firmy Micro Focus pod hlavičku společnosti EQT, která je zkušenou investorskou skupinou zaměřenou na vývoj v oblasti softwarového průmyslu. Ve vlastnictví Micro Focus a díky velkým investicím společnost SUSE vyrostla na pozici předního poskytovatele softwarově definované infrastruktury a dodavatele podnikových řešení s otevřeným zdrojovým kódem.

 

Žádné změny v managmentu, partnerstvích a produktech

 

Od partnerství s EQT společnost SUSE očekává, že bude schopna dále využívat vynikajících tržních příležitostí jak v oblasti operačního systému Linux, tak i ve vznikajících skupinách produktů ve světě dalších infrastrukturních řešeních na bázi open source. Pozici generálního ředitele SUSE bude i nadále zastávat Nils Brauckmann. Společnost SUSE se po dokončení akvizice přesune do další fáze svého vývoje a bude působit globálně jako nezávislá společnost. Aby společnost SUSE zajistila kontinuitu, neočekává se žádná změna v personálním obsazení společnosti, ve vztazích se zákazníky, v partnerstvích, nabídce produktů a služeb. Všechny závazky k vedení open source a ke klíčovým open source komunitám zůstanou taktéž nezměněny.

 

„Stává se z nás plně samostatná firma“

 

„Partnerství SUSE a EQT vnímáme v pražské pobočce velmi pozitivně,“ komentuje akvizici regionální manažer SUSE pro Českou republiku a Slovensko Miroslav Kořen. „Slibujeme si od něj nejen ještě větší samostatnost a nezávislost, než tomu bylo doposud, ale také výrazný přísun kapitálu v podobě investic do dalšího růstu společnosti formou náboru nových zaměstnanců, akvizic a rozšiřování našeho portfolia open source řešení.”

 

Podobně minulý týden ohodnotil partnerství i CEO společnosti SUSE Nils Brauckmann: „Dnes je výjimečný den v historii SUSE.  Díky partnerství s EQT se z nás stává plně samostatná firma. Tato nová kapitola ve vývoji naší společnosti nám umožní ještě více akcelerovat naše úspěchy z posledních let. Stávající manažerský tým řídil SUSE velmi dobře v období zásadního růstu a teď bude dál pomáhat posilovat pozici firmy na trhu díky dalším investicím do inovací a nových řešení, které budeme uvádět na trh.”

 

Johannes Reichel, partner EQT a investiční poradce společnosti EQT VIII, nejdříve vzdvihl výkon a silnou firemní kulturu společnosti SUSE i průkopnické stopy, které zanechala v open source světě, a dodal: „Tyto charakteristiky dobře odpovídají DNA společnosti EQT v oblasti podpory a budování silných a odolných firem. Těšíme se na společný vstup do dalšího období růstu a inovací. "

 

Trh a potenciál SUSE

Podle společnosti SUSE je akvizice akvizice skupinou EQT dobře načasována, protože tržní poptávka po digitální transformaci, která je založena na softwarově definované infrastruktuře (SDI) a technologiích pro poskytování aplikací s otevřeným zdrojovým kódem, se zvyšuje. Organizace se stále více zaměřují na open source technologie a řešení pro transformaci jejich podnikání. Další investice a podpora umožní pokračovat SUSE ve svých inovacích, expanzi a růstu klíčových obchodních aktivit. Růst společnosti bude jak organický, tak prostřednictvím dodatečných akvizic.

 

V souladu se svou 25letou historií chce SUSE pokračovat ve svém rozvoji a obchodním modelu pro open source technologie a aktivně se i nadále podílet v komunitách a projektech, které přinášejí podnikům open source jako vysoce kvalitní, spolehlivé a použitelné řešení. Tento skutečně otevřený open source model, kde se zákazník může svobodně rozhodnout kterou cestou se vydá, a nemusí se nutně rozhodnout pro použití kódu SUSE, je zakotven v kultuře SUSE, odlišuje společnost na trhu a je klíčem k jejímu úspěchu.

 

Vedení SUSE a EQT má za cíl zůstat i po tomto evolučním kroku pro své zákazníky silnými partnery a i nadále je podporovat v růstu a úspěšnosti jejich podnikání.

 

O společnosti SUSE

Společnost SUSE, průkopník v oblasti open source software, poskytuje spolehlivou, softwarově definovanou infrastrukturu a aplikace, které dávají každé firmě velkou flexibilitu a kontrolu nad vlastním IT. Více než 25 let vývoje špičkových technologií, nadstandardních služeb a spolupráce s kvalitními partnery vytváří certifikované a podporované produkty, které našim klientům umožňují zjednodušovat složité systémy, snižovat náklady a poskytovat klíčové služby pro chod firmy. Dlouhotrvající obchodní vztahy, které kolem sebe budujeme, přinášejí zajímavé inovace, které jsou základem úspěchu. Pro více informací navštivte stránky: suse.com.

 

O skupině EQT

EQT je lídrem trhu na poli investičních společností s kapitálem ve výši 50 miliard Euro napříč 27 fondy. Portfolio společností vlastněných EQT sahá od Evropy, přes Asii až do USA s celkovým obratem přesahujícím 19 miliard Euro a více než 110000 zaměstnanci.

 

EQT má jedinečný průmyslový přístup a je investorem zaměřeným na růst a rozvoj. EQT má množství úspěšných investic v různých odvětvích při nichž využívá diverzifikované sítě průmyslových poradců na celém světě. Přesněji řečeno v rámci software - EQT investovalo do společností IFS, Sitecore a do roku 2017 do společnosti Automic.

 

EQT byla založena v roce 1994 společně s největší skandinávskou průmyslovou holdingovou skupinou Investor AB a částí skupiny Wallenberg. Dlouhodobý a odpovědný přístup k vlastnictví je způsob, kterým EQT vytváří hodnotu v portfoliu společností a ve společnosti obecně. EQT investuje do zdravých společností s cílem dosažení jejich udržitelného růstu, provozní dokonalosti a v krátkém čase k získání vůdčího postavení na trhu.

 

Během svého investičního období EQT zavádí své portfoliové společnosti do podnikatelského ducha, ve kterém motivuje management, aby neustále hledal růst a rozvíjel iniciativy. Během vlastnictví firem ve společnosti EQT se v rámci svého portfolia zvedla zaměstnanost v průměru o 10%, tržby o 10% a EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) o 11% každý rok.

 

EQT má pobočky ve 14 zemích na třech kontinentech s celkovým počtem 540 zaměstnanců.

 

# # #

 

Copyright 2018 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.