SUSE przedstawia nowy MicroOS i platformę CaaS do obsługi kontenerów | SUSE Communities

SUSE przedstawia nowy MicroOS i platformę CaaS do obsługi kontenerów

Share
Share

SUSE Container as a Service (CaaS) Platform to nowy produkt w naszej ofercie, który zapewni wyjątkowo łatwy sposób na stworzenie w firmie nowoczesnej infrastruktury kontenerowej. Specjalnie dla niego przygotowano system operacyjny (SUSE MicroOS) do obsługi mikrousług i kontenerów.

SUSE CaaS Platform (kontener jako usługa) stanowi platformę programistyczno-hostingową dla usług i aplikacji opartych na kontenerach. Świetnie wpisuje się w stale poszerzaną przez SUSE ofertę rozwiązań do budowy infrastruktury definiowanej programowo (SDI – Software-Defined Infrastructure), ponieważ większość firm już konteneryzuje używane aplikacje. Robi to albo bezpośrednio, albo za pomocą nowoczesnej architektury mikrousług. Nasz nowy produkt wspiera obie te taktyki. Z jednej strony pomaga wdrażać nowe aplikacje kontenerowe w sposób naturalny przygotowane do działania w chmurze, z drugiej – dokonać stopniowej migracji posiadanych już, tradycyjnych aplikacji.

Platforma SUSE CaaS składa się z trzech komponentów:

  • modułu koordynacji opartego na rozwiązaniu Kubernetes,
  • systemu operacyjnego stworzonego specjalnie z myślą o tej platformie (SUSE MicroOS) do obsługi mikrousług i kontenerów
  • modułu do obsługi konfiguracji.

Kto zatem w pierwszej kolejności powinien przyjrzeć się bliżej SUSE CaaS Platform?  Na pewno firmy zainteresowane bezpieczeństwem, niezawodnością i skalowalnością możliwą do uzyskania dzięki kontenerom.  Platforma CaaS umożliwi im wdrażanie środowisk programistycznych i mikrousługowych, które pozwolą na szybsze i bardziej zautomatyzowane wprowadzanie aplikacji w różnych infrastrukturach.

Kolejne korzyści z SUSE CaaS Platform to:

  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki gotowym do użycia funkcjom platformy do orkiestracji (oparte na Kubernetes), elastycznego wdrażania  usług kontenerowych, uzyskiwania maksymalnej przenoszalności aplikacji oraz tworzenia bezpiecznego środowiska przetwarzania.
  • Większa efektywność operacyjna dzięki automatyzacji wszystkich zadań związanych wdrożeniem oraz obsługą kontenerów w ciągu całego cyklu życia aplikacji. Służy temu wbudowany zestaw narzędzi przeznaczonych dla kontenerów. Rozwiązanie SUSE umożliwia m.in. zarządzanie rejestrem lokalnym (on-premise registry), tworzenie obrazów kontenerów i bezpieczne wprowadzanie poprawek do gotowych już obrazów, bezpieczną współpracę oraz wykorzystywanie bezpiecznych obrazów pobieranych z rejestru SUSE Registry.
  • Wsparcie procesów DevOps i zapewnienie sprawnego zarządzania cyklem życia aplikacji. Rozwiązanie SUSE stanowi pomost dla działów tworzących oprogramowanie w firmie oraz odpowiedzialnych za operacje. Mają oni do dyspozycji jedną, ujednoliconą platformę do obsługi kontenerów, która ułatwia wdrażanie mikrousług i umożliwia współistnienie konfiguracji i kodu.

Na stronie https://www.suse.com/products/caas-platform można dowiedzieć się więcej o nowym rozwiązaniu SUSE.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,558 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.