SUSE przedstawia nowy MicroOS i platformę CaaS do obsługi kontenerów | SUSE Communities

SUSE przedstawia nowy MicroOS i platformę CaaS do obsługi kontenerów

Share
Share

SUSE Container as a Service (CaaS) Platform to nowy produkt w naszej ofercie, który zapewni wyjątkowo łatwy sposób na stworzenie w firmie nowoczesnej infrastruktury kontenerowej. Specjalnie dla niego przygotowano system operacyjny (SUSE MicroOS) do obsługi mikrousług i kontenerów.

SUSE CaaS Platform (kontener jako usługa) stanowi platformę programistyczno-hostingową dla usług i aplikacji opartych na kontenerach. Świetnie wpisuje się w stale poszerzaną przez SUSE ofertę rozwiązań do budowy infrastruktury definiowanej programowo (SDI – Software-Defined Infrastructure), ponieważ większość firm już konteneryzuje używane aplikacje. Robi to albo bezpośrednio, albo za pomocą nowoczesnej architektury mikrousług. Nasz nowy produkt wspiera obie te taktyki. Z jednej strony pomaga wdrażać nowe aplikacje kontenerowe w sposób naturalny przygotowane do działania w chmurze, z drugiej – dokonać stopniowej migracji posiadanych już, tradycyjnych aplikacji.

Platforma SUSE CaaS składa się z trzech komponentów:

  • modułu koordynacji opartego na rozwiązaniu Kubernetes,
  • systemu operacyjnego stworzonego specjalnie z myślą o tej platformie (SUSE MicroOS) do obsługi mikrousług i kontenerów
  • modułu do obsługi konfiguracji.

Kto zatem w pierwszej kolejności powinien przyjrzeć się bliżej SUSE CaaS Platform?  Na pewno firmy zainteresowane bezpieczeństwem, niezawodnością i skalowalnością możliwą do uzyskania dzięki kontenerom.  Platforma CaaS umożliwi im wdrażanie środowisk programistycznych i mikrousługowych, które pozwolą na szybsze i bardziej zautomatyzowane wprowadzanie aplikacji w różnych infrastrukturach.

Kolejne korzyści z SUSE CaaS Platform to:

  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki gotowym do użycia funkcjom platformy do orkiestracji (oparte na Kubernetes), elastycznego wdrażania  usług kontenerowych, uzyskiwania maksymalnej przenoszalności aplikacji oraz tworzenia bezpiecznego środowiska przetwarzania.
  • Większa efektywność operacyjna dzięki automatyzacji wszystkich zadań związanych wdrożeniem oraz obsługą kontenerów w ciągu całego cyklu życia aplikacji. Służy temu wbudowany zestaw narzędzi przeznaczonych dla kontenerów. Rozwiązanie SUSE umożliwia m.in. zarządzanie rejestrem lokalnym (on-premise registry), tworzenie obrazów kontenerów i bezpieczne wprowadzanie poprawek do gotowych już obrazów, bezpieczną współpracę oraz wykorzystywanie bezpiecznych obrazów pobieranych z rejestru SUSE Registry.
  • Wsparcie procesów DevOps i zapewnienie sprawnego zarządzania cyklem życia aplikacji. Rozwiązanie SUSE stanowi pomost dla działów tworzących oprogramowanie w firmie oraz odpowiedzialnych za operacje. Mają oni do dyspozycji jedną, ujednoliconą platformę do obsługi kontenerów, która ułatwia wdrażanie mikrousług i umożliwia współistnienie konfiguracji i kodu.

Na stronie https://www.suse.com/products/caas-platform można dowiedzieć się więcej o nowym rozwiązaniu SUSE.

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No comments yet

1,387 views