Nowości SUSE z konferencji KubeCon: projekty Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni i Rancher Desktop

Share
Share

SUSE na konferencji KubeCon North America poinformowała o istotnych postępach w pracach nad projektem Harvester i systemami open source udostępnionymi w wersjach beta. Harvester ujednolica dostarczanie maszyn wirtualnych i skonteneryzowanych obciążeń z poziomu programu SUSE Rancher. Z kolei by zapewnić produkcyjną jakości Kubernetesa w dowolnym miejscu, SUSE rozwija innowacyjne projekty open source Epinio, Kubewarden, Opni i Rancher Desktop udostępnione już w wersjach beta. 

Dzięki integracji oprogramowania SUSE Rancher z systemem Harvester powstało kompleksowe rozwiązanie open source do budowy infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI). Dzięki niej firmy mogą przyspieszyć transformację cyfrową poprzez konsolidację, uproszczenie i modernizację dotychczasowych operacji IT. Od czasu przejęcia Rancher Labs w grudniu 2020 r. firma SUSE wzmocniła swoje zaangażowanie w rozwój innowacji w ramach swojego portfolio oprogramowania gotowego do pracy w chmurze (cloud-native), inwestując w projekty open source, takie jak Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni i Rancher Desktop. Wszystkie te platformy są właśnie demonstrowane podczas konferencji KubeCon North America na stoisku firmy SUSE.

Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) zbudowana na open source do wdrażania rozwiązań cloud-native we własnym centrum danych oraz na brzegu sieci
Najważniejszą nowością SUSE prezentowaną podczas konferencji na KubeCon North America jest integracja narzędzia SUSE Rancher do zarządzania Kubernetesem z oprogramowaniem Harvester. Jest to rozwiązanie, które pomaga wdrażać w ujednolicony sposób zarówno maszyny wirtualne jak i kontenery, bez wprowadzania dodatkowej złożoności, narzucania ograniczeń czy generowania dodatkowych kosztów, z czym wiązało się korzystanie z rozwiązań tradycyjnych dostawców. Harvester został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu możliwości oprogramowania SUSE Rancher w zakresie ciągłego dostarczania (ang. Continous Delivery) w ramach GitOps do zarządzania potencjalnie tysiącami klastrów HCI. Klastry te mogą z pomocą Harverstera obsługiwać mieszankę maszyn wirtualnych (VM) i skonteneryzowanych obciążeń uruchomionych czy to we własnym centrum danych, czy jako rozwiązania Edge działające na brzegu sieci. Użytkownicy oprogramowania SUSE Rancher mogą teraz tworzyć klastry Kubernetesa na maszynach wirtualnych Harvestera. Z kolei Harvester może wykorzystać oprogramowanie SUSE Rancher do scentralizowanego uwierzytelniania użytkowników i zarządzania wieloma klastrami.

Uproszczenie zarządzania Kubernetesem i dostarczania aplikacji
SUSE ogłosiła też szereg kolejnych projektów open source, w tym:

  • Rancher Desktop: Sama instalacja Kubernetes została zaprojektowana tak, aby była prosta. Dodatkowa wiedza jest wymagana, gdy firma musi np. zresetować klaster w celu przetestowania aplikacji w różnych wersjach Kubernetesa. Rancher Desktop sprawia, że uruchamianie Kubernetesa i Dockera na lokalnym komputerze PC lub Mac jest znacznie łatwiejsze i znacznie szybciej można z nich zacząć korzystać.
  • Epinio: Oprogramowanie Epinio pozwala użytkownikom na przeprowadzenie aplikacji przez cały proces, od tworzenia kodu źródłowego do wdrożenia. Zaprojektowano je tak, aby umożliwić inżynierom pisanie kodu, który będzie wdrażany na Kubernetesie, bez marnowania czasu czy pieniędzy na uczenie wszystkich nowej platformy. Osiąga się to poprzez dostarczanie programistom odpowiednich poziomów abstrakcji, jednocześnie pozwalając operatorom na kontynuowanie pracy w środowisku, z którym czują się komfortowo.
  • Opni: Dane obserwowalne są częścią każdego środowiska Kubernetes, ale niewiele osób wykorzystuje je efektywnie do gromadzenia dostępnych informacji o stanie systemów operacyjnych i potencjalnych przestojach klastrów czy aplikacji. SUSE jest świetnie przygotowana do tego, aby zapewnić wykrywanie anomalii poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji w ramach Kubernetesa za pośrednictwem rozwiązania Opni. Wykrywa ono anomalie w logach i metrykach klastra Kubernetes.
  • Kubewarden: Bezpieczeństwo pozostaje istotną barierą dla adopcji Kubernetesa, a najnowszy projekt firmy SUSE – Kubewarden – ma pomóc w usunięciu tej przeszkody. Zapewnia on znacznie większą elastyczność w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi obecnie na rynku, ponieważ pozwala na pisanie polityk w dowolnym języku, który można skompilować do WebAssemblies (WASM), w tym w języku Rego wykorzystywanym w OPA (Open Policy Agent). Pozwala to zespołom operacyjnym i zarządzającym na skodyfikowanie zasad dotyczących tego, co może, a co nie może być uruchamiane w ich środowiskach. Polityki są dystrybuowane poprzez rejestry kontenerów, a obciążenia i polityki mogą być dystrybuowane i zabezpieczane w ten sam sposób – ostatecznie usuwając wąskie gardła, z którymi borykają się organizacje i redukując czas, jaki zespoły DevOps muszą poświęcić na przeglądanie polityk.

Więcej informacji na temat projektów open source SUSE można znaleźć na stronie community.suse.com/feed.

Share
(Visited 12 times, 1 visits today)
Avatar photo
1,448 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland