Jakie są obecnie główne problemy firm związane przechowywaniem danych?

Share
Share

SUSE właśnie udostępniła wyniki niezależnych badań przeprowadzonych przez firmę Loudhouse na temat głównych problemów wynikających z olbrzymiego wzrostu ilości danych w przedsiębiorstwach i stosowania przez nie tradycyjnego podejścia do przechowywania plików.

Przeankietowano ponad 1.200 pracowników wyższego szczebla podejmujących decyzje w kwestiach informatycznych z 11 krajów i z firm działających w wielu branżach. Wszyscy respondenci pracowali w firmach i instytucjach zatrudniających więcej niż 250 pracowników, a 56% z nich reprezentowało firmy zatrudniające więcej niż 1.000 pracowników.

Z badań wynika, że aż 70 procent firm na świecie coraz bardziej niepokoi się o koszty, wydajność i złożoność tradycyjnych rozwiązań do przechowywania danych. Dlatego zdecydowana większość ankietowanych deklaruje przejście w ciągu najbliższego roku na sterowane oprogramowaniem rozwiązania pamięci masowej (Software Defined Storage)

Większość respondentów korzysta obecnie z lokalnych rozwiązań hybrydowych obejmujących pamięć flash i tradycyjne dyski (62%) lub systemów opartych tylko na dyskach (61%), borykając się z następującymi problemami:

  • Wysokie koszty: 80 procent wszystkich respondentów niepokoi się kosztami posiadanego systemu pamięci masowej, a 92 procent z nich obawia się wysokich kosztów zarządzania pamięcią masową w miarę wzrostu wymagań w zakresie jej pojemności. Ogólnie rzecz biorąc, średnio 7 procent wydatków na systemy informatyczne przeznacza się na przechowywanie danych — we wszystkich badanych krajach.
  • Problem z wydajnością: Prawie trzy czwarte (73 procent) personelu informatycznego wyższego szczebla sygnalizuje niezadowolenie z wydajności istniejących rozwiązań pamięci masowej. 92 procent z nich niepokoi się, że pamięć masowa spowolni proces transformacji cyfrowej w firmie z powodu wzrostu ilości danych.
  • Rosnąca złożoność i fragmentacja: 71 procent respondentów uważa, że systemy pamięci masowej są złożone i mocno rozproszone. W efekcie najczęściej zgłaszanym przez firmy priorytetem na następny rok jest uproszczenie systemów pamięci masowej.

Pełne wyniki badania można znaleźć pod adresem suse.com/stateofstorage.

Share
(Visited 10 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
2,052 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland