Ile kosztuje i jak skalować rozwiązanie SUSE Enterprise Storage

Share
Share

Produkt SUSE Enterprise Storage jest licencjonowany w zależności od ilości użytych fizycznych serwerów / węzłów. Całkowita wycena rozwiązania Software Defined Storage wymaga też wiedzy o kosztach sprzętu – zwłaszcza, że  jest on najdroższym elementem rozwiązania. Niemniej  skupmy się na razie na samym oprogramowaniu.

Do lepszego zrozumienia zasad skalowania – opracowanych przez naszego architekta rozwiązań, Piotra ‘Czarnego’ Piotrowskiego – zacznijmy od opisu podstaw architektury rozwiązania opartego na SUSE Enterprise Storage. W jednej lokalizacji wymaga on następujących elementów w postaci fizycznych serwerów zwanych węzłami:

  • Jednego węzła ADMIN (administracyjnego)
  • Węzłów z dyskami do przechowywania danych – OSD; system utrzymuje co najmniej jedną kopie danych, zalecane są dwie , czyli na każde 1TB przestrzeni udostępnianej musimy zapewnić 2TB zapasu
  • Minimum trzech węzłów typu MONITOR, dodatkowo jeden na każde 10 węzłów OSD
  • Dwóch węzłów infrastrukturalnych do udostępniania danych np. w formie systemu plików

Pojedyncza licencja oprogramowania SUSE Enterprise Storage obejmuje następujące węzły:

  • jeden ADMIN
  • trzy MONITOR
  • cztery OSD

Każdy następny węzeł OSD wymaga licencji SUSE Enterprise Storage Expansion, która pozwala dodatkowo na użycie dwóch węzłów infrastrukturalnych dowolnego typu, by użytkownik rozwiązania nie musiał się martwić o ilości tego typu licencji.

Każdy serwer OSD poza dyskami udostępnianymi musi mieć szybkie dyski (SSD) lub karty SSD do przechowywania metadanych (journaling). Ponadto każdy serwer musi mieć dyski na system operacyjny.

W celu uproszczenia obliczeń przyjęliśmy, że pojemność pojedynczego dysku dla OSD to 10TB

Przybliżenie pierwsze

Z uwagi na  współpracę SUSE z HPE referencyjnymi serwerami niech będzie seria Apollo 4500  Potraktujemy to rozwiązanie jako pewnego rodzaju wyznacznik dla innych maszyn. Po odjęciu dysków systemowych i na metadane, Apollo 4500 ma dostępnych 68 miejsc na dyski OSD. Zakładamy, że jeden węzeł może przechować 680 TB przestrzeni. W ten sposób minimalne rozwiązanie składające się z czterech węzłów OSD ma 680TB * 4 =2720 TB, a uwzględniając zabezpieczenia – mamy 2720 /3 = 906 TB. Potrzebna jest jedna licencja SUSE Enterprise Storage, brak tutaj licencji SUSE Enterprise Storage Expansion.

Przybliżenie drugie – inne serwery

Załóżmy, że nasze serwery mają miejsce na 14 dysków. Po odjęciu czterech dysków na system i metadane  zostaje nam ich 10. Minimalna instalacja to 4*100TB = 400TB, a dostępna przestrzeń wyniesie 133 TB. Aby osiągnąć 900 TB (trzymajmy się poprzedniego przybliżenia) potrzebujemy dodatkowo 800 TB przestrzeni, czyli 800TB*3 w dyskach, czyli 240 dysków, co daje nam 24 serwery. Potrzebne licencje to 1 raz SUSE Enterprise Storage oraz 24 licencja na SUSE Enterprise Storage Expansion.  Trzeba też pamiętać o dodaniu trzech węzłów MONITOR.

Jako uzupełnienie warto zapoznać się ze stroną https://www.suse.com/products/suse-enterprise-storage/how-to-buy

Share
(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
2,221 views
Rafal Kruschewski Marketing Manager, SUSE Poland