Vývojáři jsou produktivnější a týmy rychlejší

Share
Share

Ve větších organizacích se dnes běžně setkáváme s tendencí přikládat větší význam řízení a dohledu nad vývojovými projekty než skutečnému vytváření hodnoty lidmi, kteří kód píší. Ne vždy tomu tak je, ale občas může mít řadový vývojář pocit, že je zapomenutým zdrojem, což je názor, který nemá žádné opodstatnění. Zaměření vedení společnosti na dlouhodobější strategie však někdy může vést k přílišnému důrazu na procesy a řízení namísto skutečné tvorby kódu. A to je problém.

 

Více informací.

Share
(Visited 4 times, 1 visits today)
Avatar photo
796 views