Řešení pro finanční služby: SUSE pomáhá bankám a pojišťovnám nově se rozvíjet

Share
Share

Aby si poskytovatelé finančních služeb udrželi svoji relevanci i v budoucnu, musí nadále rozvíjet svůj obchodní model a přizpůsobovat se zcela změněným očekáváním zákazníků. Velkou výzvou je zavádění digitálních inovací, aniž by byla ohrožena bezpečnost dat. Nový průvodce finančními službami od společnosti SUSE popisuje, jak toho lze dosáhnout.

V málokterém jiném odvětví je tlak na změny tak silný jako v sektoru finančních služeb. Nová generace zákazníků má zcela jiné představy o tom, jak by měly vypadat služby spojené s platebními transakcemi, tvorbou bohatství a ochranou osobnosti. Současně na trh vstupují chytré začínající FinTech firmy a velké technologické skupiny s vlastními službami, čímž se zostřuje konkurence.

Zavedené banky a pojišťovny proto musí rychle rozšířit svou nabídku o nové služby, aby i nadále oslovovaly své cílové skupiny. Roste význam různých témat, jako jsou například platformy, aplikace, white label, platby QR a bankovnictví na sociálních sítích. Poskytovatelé finančních služeb zároveň potřebují nové technologie, které jim pomohou inteligentně vyhodnocovat informace o trhu a přizpůsobovat služby přesně osobním potřebám zákazníků.

Zejména tyto čtyři výzvy budou v nadcházejících letech zaměstnávat finanční odvětví:

  • Budování agilních digitálních ekosystémů: Poskytovatelé finančních služeb musí opustit koncept odděleného myšlení a vybudovat síťové struktury, které se mohou rychle přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníků a trhu.
  • Další rozvoj obchodních a provozních modelů: Doby, kdy poskytovatelé finančních služeb spolehlivě generovali příjmy prostřednictvím pasivních zákazníků, jsou pryč. Pouze pokud se ve svém byznysu zaměří výhradně na přidanou hodnotu pro zákazníka, zůstanou v digitální konkurenci relevantní.
  • Posílení bezpečnosti a dodržování předpisů: Dnešní digitální infrastruktury ve finanční sféře jsou vystaveny masivním kybernetickým hrozbám. Banky a pojišťovny proto musí neustále dbát na to, aby všechny údaje a procesy byly komplexně chráněny proti rizikům.
  • Neustálé inovace: V digitálním světě hrají zásadní roli zkušenosti zákazníků. Technologický útlum rychle vede k tomu, že zákazníci hledají alternativy. Poskytovatelé finančních služeb si mohou své zákazníky dlouhodobě udržet pouze tehdy, pokud je budou neustále inspirovat inovativními řešeními.

Stáhněte si našeho nového průvodce finančními službami a zjistěte, jak si banky a pojišťovny mohou v budoucnu udržet konkurenceschopnost. V dokumentu se také dočtete, proč přední poskytovatelé finančních služeb, jako jsou WWK, Fitch Ratings a Cardano, spoléhají na technologie od společnosti SUSE.

Share
(Visited 3 times, 1 visits today)
Avatar photo
984 views