SUSE dokončilo cestu k samostatnosti a nezávislosti. Potvrzuje tím svůj závazek vůči zákazníkům, partnerům a open source komunitě a pokračuje jako největší nezávislá open source společnost v oboru

March 15, 2019


SUSE upravuje organizační strukturu topmanagementu, aby si zajistilo další růst a vývoj jako přední poskytovatel firemních open source řešení pro provoz a správu infrastruktury hybridních a multi-cloudových aplikací.

Norinberg, Německo

Společnost SUSE® oznamuje, že skupina EQT dokončila akvizici SUSE a odkoupila tuto největší nezávislou open source společnost od firmy Micro Focus.Díky přetrvávajícímu rychlému vývoji, rozšiřování portfolia a stabilním výkonům na trhu je nyní SUSE jako samostatná firma v ještě lepší pozici, jež společnosti umožňuje soustředit se na potřeby zákazníků a partnerů. Jako přední poskytovatel firemní infrastruktury s open source softwarem a řešeními pro nasazování aplikací, které mohou být provozovány kdekoli – on-premise, v rámci hybridního řešení a v cloudu – představuje SUSE firmu s výjimečnými službami, přidanou hodnotou a flexibilitou.

V novém nezávislém postavení SUSE rozšiřuje svoje vedení a zřizuje nové funkce v topmanagementu, které obsadí zkušenými lídry. Zajistí si tak kontinuální vývoj a využije této skutečnosti k dalšímu posunu firmy. Nově zřízeného postu finanční ředitelky (CFO) se ujímá Enrica Angelone, novým provozním ředitelem (COO) je Sander Huyts a dosavadní technický ředitel (CTO) Thomas Di Giacomo se stává viceprezidentem pro vývoj, produkty a inovace. Všichni tři spadají přímo pod generálního ředitele SUSE Nilse Brauckmanna.

„Současné trendy v oblasti IT jasně naznačují, že open source je v podnikání důležitější než kdy předtím,“ říká Nils Brauckmann. „Věříme, že náš nový status skutečně nezávislé společnosti zaměřené na vývoj open source řešení je důležitější než kdykoli dříve. Naše skutečně otevřená, open source řešení, flexibilní obchodní praktiky, nenucení zákazníků setrvat u určité technologie a výjimečné služby jsou pro naše klienty a partnery klíčovější a naše nezávislost se jasně pojí s naším záměrem poskytovat to nejlepší. Naše schopnost důsledně naplňovat tyto požadavky trhu vede ke koloběhu úspěchu, flexibility a růstu, který umožňuje SUSE pokračovat ve vytváření inovací, jež zákazníci potřebují k lepšímu dosahování svých cílů v oblasti digitální transformace. Rovněž i k tomu, že k řízení svých projektů využívají hybridní a multi-cloudová prostředí, která potřebují k realizaci svých vlastních inovací, lepší konkurenceschopnosti a zajištění dalšího růstu.“

Přechod SUSE pod nového investora proběhl v pravý čas. V době, kdy kontejnery umožňují nové úrovně agility a roste potřeba digitální transformace založené na softwarově-definované infrastruktuře s otevřeným zdrojovým kódem a technologií pro nasazování aplikací. Zázemí SUSE v open source softwaru, silné značce a řadě inovativních řešení založených na open source technologiích, včetně kontejnerových řešení, staví SUSE do ideálního postavení, aby je využila na dynamickém trhu a vytvářela tak obrovskou hodnotu pro zákazníky a partnery. Podpora EQT a nezávislý status SUSE umožní pokračovat expanzi společnosti, neboť pokročilé inovace podporují růst hlavní činnosti SUSE i nových technologií, a to jak přirozeně, tak prostřednictvím akvizic.

Al Gillen, viceprezident skupiny, Softwarového vývoje a Open Source, IDC, říká: „Návrat SUSE do role nezávislé open source společnosti je klíčovou událostí v tomto odvětví. Open source software je v dnešní době preferovaný způsob tvorby nových řešení a je nenahraditelný jako základ většiny veřejných cloudových služeb. Nezávislost SUSE jako jedné z největších společností s čistě open source zaměřením v tomto odvětví bude přínosem pro zákazníky, protože společnost staví na svém dědictví technické excelence, partnerství založených na hodnotách a angažovanosti komunity, tak, aby na trh dodala aktuální technologická řešení.”

Rozšířený tým vedení společnosti SUSE pod taktovkou generálního ředitele Brauckmanna bude stavět na rychlém růstu posledních osmi let, kdy společnost pokračovala v dodávkách a inovacích na základě současných i budoucích požadavků trhu. Firma SUSE je již více než 25 let odhodlána rozvíjet vývojový a obchodní model na open source technologiích a aktivně se podílet v komunitách a na projektech, aby přinesla společnostem inovace v open source jako vysoce kvalitní, spolehlivá a použitelná řešení. Tento skutečně otevřený open source model odkazuje na flexibilitu a svobodu volby poskytovanou zákazníkům a partnerům při vytváření nejlepších řešení, která kombinují technologie SUSE s ostatními produkty a technologiemi v jejich IT prostředí prostřednictvím otevřených standardů a na různých úrovních jejich architektury, bez fixních závazků. Toto zaměření na otevřenost je zakotveno v kultuře SUSE, odlišuje ji na trhu a je klíčem k jejímu úspěchu.

Johannes Reichel, partner z EQT, konstatuje: “Tržní podíl SUSE, silné vedení, zaměření na úspěch zákazníků a schopnost úspěšného partnerství bylo a i v budoucnu bude klíčové, SUSE vstupuje do nové fáze své evoluce. Tento krok přichází v pravou chvíli na pravém místě se správnými zdroji, které napomohou k transformaci způsobu, jakým společnosti na celém světě obchodují.”

Jako nezávislý a důvěryhodný partner pro digitální transformaci firem, dodává SUSE softwarová řešení, podporu a služby prostřednictvím nadnárodní organizace a aktivního, kvalifikovaného partnerského ekosystému založeného na bezpečných technologiích vysoké kvality. Společnost SUSE je v současné době zapojena do více než 100 open source projektů vedených zaměstnanci po celém světě. Společnost nadále roste jako nezávislý dodavatel softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, protože pomáhá organizacím všech druhů transformovat se a konkurovat v dnešním podnikatelském prostředí. Pro více informací navštivte suse.com.

O společnosti SUSE

Společnost SUSE, průkopník v oblasti open source software, poskytuje spolehlivou, softwarově definovanou infrastrukturu a aplikace, které dávají každé firmě velkou flexibilitu a kontrolu nad vlastním IT. Více než 25 let vývoje špičkových technologií, nadstandardních služeb a spolupráce s kvalitními partnery vytváří certifikované a podporované produkty, které našim klientům umožňují zjednodušovat složité systémy, snižovat náklady a poskytovat klíčové služby pro chod firmy. Dlouhotrvající obchodní vztahy, které kolem sebe budujeme, přinášejí zajímavé inovace, které jsou základem úspěchu. Pro více informací navštivte stránky: suse.com.

About EQT

EQT is a leading investment firm with more than EUR 61 billion in raised capital across 29 funds and around EUR 40 billion in assets under management. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

More information: www.eqtpartners.com

 

Copyright 2019 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of SUSE LLC in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.