Fölül a GAIA, alul az adatok árja | SUSE Communities

Fölül a GAIA, alul az adatok árja

Share
Share

A SUSE is csatlakozott a GAIA-X projekthez, amelynek célja egy biztonságos és átlátható digitális ökoszisztéma kialakítása és fenntartása Európában, illetve egy közös követelményrendszer kidolgozása az Európában használható adatinfrastruktúrákhoz.

A részvételünk lehetőséget biztosít arra, hogy közvetítsük a nyílt forráskódú szoftverek előnyeit az európai adatkezelési folyamatok kialakításában. Ezenfelül az adatszuverenitás fogalmát is népszerűsíthetjük a felhőszolgáltatások felhasználói körében, amely szerint az adatokra azon országok törvényi előírásai vonatkoznak, amelyekben gyűjtötték őket.

Az adatszuverenitás fontos szerepet játszik az adatstratégiában, amelyet tavaly tett közzé az Európai Bizottság, és olyan kihívások leküzdését célozza, mint például az unión belül keletkezett és gyűjtött adatok hozzáférhetőségével kapcsolatos problémák, az interoperabilitás hiánya és az adatok minőségével kapcsolatos gondok, illetve az EU technológiai függősége.

Ezt segíti elő a GAIA-X projekt azon keresztül, hogy kidolgozza egy közös, az európai értékekre épülő, egységesített és nyílt adat-infrastruktúra alapjait. A kezdeményezés összekapcsolja a központosított és a decentralizált infrastruktúrákat, hogy egy homogén, felhasználóbarát rendszer alakulhasson ki. Az így létrehozott infrastruktúra elősegíti, hogy biztonságosan lehessen elérni és megosztani az adatokat. A résztvevők számára ez nagyobb szabadságot biztosít a szolgáltatások igénybevétele és adott esetben a szolgáltatások vagy szolgáltatók közötti váltás kapcsán. Egyúttal olyan standardizált elvárások, követelmények lehetővé teszik a szolgáltatók közötti átjárhatóságot is.

A törekvések összhangban állnak a SUSE által képviselt értékekkel. A GAIA-X közösséggel közös célunk a nyitottság, az innováció és a biztonság. Nagyvállalati megoldásaink száz százalékban nyílt forráskódúak, és biztosítják az ügyfelek számára a választás szabadságát, akik számos olyan szoftver közül válogathatnak, amelyek együttműködnek a mi open source technológiáinkkal. Felhasználóink így egyszerűen hozzáférnek a legújabb, nyílt forráskódú innovációkhoz.

Örülünk neki, hogy hamarosan elérhető lesz egy megfelelőségi címke, amellyel a GAIA-X specifikációknak megfelelő szolgáltatásokat jelölik. Ennek köszönhetően az európai ügyfelek egyszerűbben választhatnak olyan felhőszolgáltatót, amely elkötelezett a GAIA-X interoperábilis és átlátható alapelvei mellett.

Share
Avatar photo
989 views