SUSE Linux dostępny w Oracle Cloud

October 30, 2019


Udostępnienie systemów operacyjnych SUSE Enterprise Linux w chmurze Oracle Cloud ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania klientów na uruchamianie usług w chmurze publicznej. Teraz mogą oni szybciej reagować na zmiany na runku, obniżać koszty operacyjne, a także sprawniej wdrażać aplikacje biznesowe.

NORYMBERGA, Niemcy

Firma SUSE, członek Oracle PartnerNetwork (OPN) na poziomie złotym, ogłosiła dzisiaj dostępność systemów SUSE Linux Enterprise w chmurze Oracle Cloud. Jednocześnie poinformowano o przystąpieniu firmy Oracle do programu partnerskiego SUSE dla dostawców usług w chmurze – SUSE Partner Program for Cloud Service Providers.

Systemy SUSE Linux Enterprise Server oraz SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, od lat sprawdzone i świetnie działające w środowisku chmury, są już dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure. To kolejna publiczna chmura istotna z punktu widzenia użytkowników biznesowych, w której są oferowane systemy SUSE. Jej użytkownicy mają do dyspozycji zarówno wysokowydajne maszyny wirtualne jak i instalacje systemów SUSE bezpośrednio na sprzęcie (bare metal). W obu przypadkach zapewniony jest korzystny stosunek ceny do wydajności typowy dla wdrożeń opartych na systemie Linux. Ponadto uruchamiając aplikacje na serwerze SUSE Linux Enterprise Server w infrastrukturze Oracle Cloud klienci mogą szybciej reagować na zmiany na runku, obniżać koszty operacyjne, a także sprawniej wdrażać aplikacje biznesowe.

Z kolei dzięki programowi przenoszenia subskrypcji do chmury (Bring-Your-Own-Subscription), użytkownicy systemów SUSE mogą przenieść zakupione już subskrypcje na system SUSE Linux do infrastruktury Oracle Cloud, by wykorzystać je do obsługi w chmurze Oracle nowych aplikacji lub do przeniesienia do chmury aplikacji działających obecnie w ich centrach danych. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami i można też korzystać z dotychczasowych poziomów wsparcia technicznego od SUSE.

Ekspansja rozwiązań SUSE na środowiska chmury publicznej odzwierciedla otwartość i zdolność adaptacyjną firmy do zapewnienia swoim klientom korzyści oferowanych przez chmury hybrydowe oraz środowiska wielochmurowe (multi-cloud), czego z kolei domaga się współczesny biznes.

Systemy SUSE Linux Enterprise są już dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Więcej informacji o SUSE i Oracle Cloud Infrastructure można znaleźć na stronie suse.com/partners/alliance/oracle

 

W skrócie o SUSE

SUSE, największy na świecie niezależny dostawca oprogramowania open source, wspiera procesy cyfrowej transformacji dostarczając elastyczne, przygotowane do potrzeb biznesu rozwiązania open source, obsługujące infrastrukturę podstawową, brzegową i chmurową. Współpracując z partnerami, społecznością open source oraz użytkownikami, SUSE opracowuje i zapewnia wsparcie techniczne dla systemów Linux klasy korporacyjnej, zdefiniowanej programowo infrastruktury i rozwiązań do dostarczania aplikacji wykorzystywanych do tworzenia, wdrażania i zarządzania obciążeniem serwerowymi w dowolnym miejscu - we własnej infrastrukturze, w chmurze hybrydowej i środowiskach wielochmurowych. Ofertę SUSE cechują najwyżej jakości usługi, wartość i elastyczność. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.

# # #

Copyright 2019 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle lub jej oddziałów.

 

Kontakt:

Rafał Kruschewski

SUSE Polska

tel. +48 22 537 5020

rafal.kruschewski@suse.com