SUSE Manager 3.1 upraszcza zarządzanie środowiskami DevOps i kontenerami w infrastrukturze definiowanej programowo

July 20, 2017


Nowa wersja oprogramowania SUSE optymalizuje funkcjonowanie środowisk DevOps i pracę działów IT, udostępniając im pojedyncze, zintegrowane narzędzie do zarządzania szablonami oprogramowania i utrzymania zgodności w infrastrukturach informatycznych opartych na chmurze hybrydowej i kontenerach

Norymberga

Firma SUSE zaprezentowała SUSE Manager 3.1 (suse.com/products/suse-manager ). To najnowsza wersja w pełni otwartego oprogramowania open source do zarządzania infrastrukturą IT. Zwiększa ono wydajność pracy w środowiskach DevOps, ułatwia firmom wdrażanie kontenerów oraz administrowanie nimi. Narzędzie SUSE Manager jest kluczowym elementem rodziny rozwiązań SUSE do budowy infrastruktury definiowanej programowo (Software-Defined), pomocnym w dostosowaniu środowiska informatycznego do wymogów gospodarki cyfrowej i szybkim reagowaniu na potrzeby klientów.

SUSE Manager 3.1 usprawnia funkcjonowanie środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps), ponieważ optymalizuje zarządzanie szablonami oprogramowania oraz zgodnością w środowiskach informatycznych opartych na chmurze hybrydowej i kontenerach. Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi stało się teraz łatwiejsze, gdyż użytkownicy mogą w tym celu korzystać z narzędzia, którego używają już do kontroli systemów infrastruktury i maszyn wirtualnych.

„Działy informatyczne zmieniają się zgodnie z potrzebami cyfrowej działalności przedsiębiorstw, muszą więc działać sprawniej i szybko dostosowywać się do zmian rynkowych i technologicznych” — powiedział Gerald Pfeifer, wiceprezes SUSE ds. produktów i technologii. „SUSE Manager pozwala im zoptymalizować funkcjonowanie informatyki i działać elastycznie. Informatycy otrzymują do rąk zintegrowane narzędzie do zarządzania infrastrukturą, które pomaga im sprostać złożoności korporacyjnych środowiskach DevOps, poprawia przejrzystość i daje większą kontrolę nad zasobami IT”.

SUSE Manager 3.1 to kluczowy element infrastruktury definiowanej programowo. Zapewnia trzy ważne korzyści:

  • Większa wydajność środowisk programistyczno-operacyjnych (DevOps) dzięki zintegrowaniu w jednym narzędziu funkcji do konfigurowania infrastruktury kontenerów i zarządzania nimi. Informatycy mogą szybko tworzyć i dostarczać obrazy kontenerów korzystając z repozytoriów rozwiązania SUSE Manager, a także zautomatyzować zarządzanie obrazami kontenerów w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych zgodnie z modelem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
  • Zapewnienie zgodności kontenerów i maszyn wirtualnych w chmurze ze zdefiniowanymi profilami/szablonami we wszystkich środowiskach programistyczno-operacyjnych w oparciu o własne, wewnętrzne zasady bezpieczeństwa klienta. Użytkownicy mogą zadbać o zgodność obciążeń wdrażanych na potrzeby programowania, testowania i produkcji w hybrydowych infrastrukturach obejmujących chmurę i kontenery z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i standardami zgodności.
  • Mniejsza złożoność środowiska IT i odzyskana kontrola nad jego zasobami dzięki uzyskaniu większej przejrzystości systemów jak i wdrożeń infrastruktury. Zoptymalizowana wizualizacja systemów informatycznych i ich relacji pozwala lepiej zrozumieć zależności w infrastrukturze i określić kondycję systemu.

„Nowe funkcje narzędzia SUSE Manager służące do zarządzania kontenerami i zapewniania zgodności pomogą klientom w zautomatyzowaniu koordynacji i udostępniania usług opartych na kontenerach. Jednocześnie zapewnią zgodność kontenerów z obowiązującymi zasadami, a wszystko to z poziomu narzędzia używanego już przez nich wcześniej do zarządzania infrastrukturą systemu Linux” — powiedziała Mary Johnston Turner, wiceprezes ds. badań w dziale oprogramowania do zarządzania systemami w firmie IDC. „Dodatkowe funkcje wizualizacji i interfejsu użytkownika poprawiają przejrzystość i łatwość obsługi. Pomagają też w szybkim zrozumieniu zależności w infrastrukturze oraz identyfikowanie i rozwiązywanie problemów. Funkcjonalność rozwiązania SUSE Manager 3.1 jest nieprzerwanie rozszerzana pod kątem potrzeb współczesnych działów IT i zespołów DevOps, a te opracowują i wdrażają usługi oraz zarządzają nimi w coraz bardziej złożonych infrastrukturach”.

Więcej informacji o rozwiązaniu SUSE Manager 3.1, w tym ceny i dostępność, znajduje się pod adresem suse.com/susemanager. Rozwiązanie jest też dostępne na platformach Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.