Przegląd zastosowań kontenerów w Europie Środkowej

Raport oparty na badaniach własnych przeprowadzonych przez IDG Connect na zlecenie SUSE i Hewlett Packard Enterprise

Rola oprogramowania kontenerowego stale rośnie od momentu pojawienia się tej technologii na rynku blisko 10 lat temu. Dzieje się tak, ponieważ konteneryzacja zapewnia lekki sposób na wirtualizowanie obciążeń w postaci skonteneryzowanych aplikacji. Oferuje niespotykaną wcześniej elastyczność i szybkość wprowadzania zmian, czego wymagają obecnie organizacje.

Jak bardzo jesteśmy zaawansowani w stosowaniu kontenerów i co decyduje o ich atrakcyjności z punktu widzenia użytkowników rozwiązań IT w Polsce, Czechach i na Słowacji? Aby się o tym przekonać, Hewlett Packard Enterprise i SUSE zleciły firmie IDG Connect zbadanie stopnia dojrzałości rynków oraz przeprowadzenie analizy powodów stosowania kontenerów w Europie Środkowej, występujących jeszcze obaw, a także roli, jaką kontenery odgrywają przy tworzeniu strategicznych planów IT.

HPE

Zapoznaj się z naszym raportem specjalnym i dowiedz się więcej.

Stosowanie kontenerów w Europie Środkowej

Zarejestruj się, aby pobrać raport