SUSE przedstawia SUSE OpenStack Cloud Monitoring - nowy produkt upraszczający wdrażanie chmury OpenStack i zarządzanie nią

May 15, 2017


Oprogramowanie SUSE OpenStack Cloud Monitoring jest oparte na projekcie open source Monasca, zwiększa opłacalność wdrożenia i niezawodność działania chmur prywatnych oraz ułatwia zarządzanie nimi

Warszawa

Firma SUSE przedstawiła SUSE OpenStack Cloud Monitoring ( suse.com/products/suse-openstack-cloud/openstack-cloud-monitoring )― oprogramowanie open source, które ułatwia monitorowanie stanu i wydajności pracy chmury OpenStack oraz przetwarzanych w niej obciążeń (workloads), a także zarządzanie środowiskiem chmury i obciążeniami. Nowy produkt w ofercie SUSE zwiększa niezawodność działania i wydajność chmur OpenStack oraz zapewnia wysoki poziom ich obsługi. Obniża również koszty używania chmury dzięki uproszczeniu, automatyzacji i wstępnej konfiguracji funkcji monitorowania chmury oraz zarządzania nią.

Najważniejsze funkcje rozwiązania SUSE OpenStack Cloud Monitoring to:

· Jedna wydajna konsola, która umożliwia śledzenie, monitorowanie i optymalizowanie złożonych, rozproszonych środowisk chmury publicznej opartej na OpenStack oraz zarządzanie nimi.

· Szybkie wykrywanie problemów dzięki złożonym funkcjom przetwarzania zdarzeń, informacji z logów oraz wyników pomiarów środowiska OpenStack, a także funkcjom zaawansowanego wyszukiwania graficznego i analizy danych historycznych.

· Zmniejszenie kosztów i zwiększenie elastyczności dzięki rozwiązaniu, które jest w całości oparte na otwartym kodzie źródłowym (klient nie ryzykuje uzależnienia od jednego dostawcy, co często ma miejsce w przypadku rozwiązań zamkniętych).

W ramach projektu open source Monasca dostępne jest skalowalne, działające w chmurze rozwiązanie do monitorowania przeznaczone dla środowisk OpenStack. Więcej informacji o rozwiązaniu SUSE OpenStack Cloud Monitoring zbudowanym na projekcie Monasca można znaleźć na stronie

suse.com/products/suse-openstack-cloud/openstack-cloud-monitoring .

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.