SUSE ulepsza platformę CaaS pomagając klientom czerpać korzyści z technologii Kubernetes do zarządzania kontenerami

June 19, 2018


Oprogramowanie SUSE przyspiesza proces dostarczania aplikacji, pomagając użytkownikom sprostać wymogom gospodarki cyfrowej

Norymberga, Niemcy

Firma SUSE zaprezentowała dzisiaj oprogramowanie SUSE CaaS Platform 3, które w świecie gospodarki cyfrowej przyspiesza dostarczanie nowoczesnych aplikacji. Platforma SUSE CaaS stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania kontenerami i wykorzystuje do tego innowacje technologii Kubernetes. Z pomocą SUSE CaaS działy zajmujące się rozwijaniem aplikacji oraz DevOps mogą znacznie łatwiej wdrażać, zarządzać i skalować aplikacje oraz usługi oparte na kontenerach.

Tworząc oprogramowanie CaaS Platform firma SUSE koncentrowała się na zapewnieniu wyjątkowej wygody w jego obsłudze. Wykorzystała do tego posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie infrastruktury, systemów, integracji procesów, bezpieczeństwa platform, zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz świadczenia usług wsparcia technicznego. W efekcie działy IT dysponując SUSE CaaS Platform 3 mogą szybko, sprawnie i bezpiecznie dostarczyć innowacje Kubernetes do swoich użytkowników.

SUSE CaaS Platform 3 rozszerza opcje optymalizacji klastrów kontenerów, zapewnia wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów oraz upraszcza wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów:

  • Optymalizacja konfiguracji klastra dzięki rozszerzonym funkcjom do integracji w centrum danych i opcjom rekonfiguracji klastra: uproszenie konfiguracji środowiska Kubernetes osiągnięto poprzez lepszą integrację pamięci masowej dostępnej w chmurze prywatnej lub publicznej oraz automatycznemu wdrożeniu oprogramowania do równoważenia obciążeń Kubernetes. Nowy moduł dostarczania narzędzi SUSE pozwala dostosować system operacyjny MicroOS obsługujący kontenery w celu korzystania z konfiguracji niestandardowych. Opcje rekonfiguracji klastra pomagają przekształcić bazowy klaster w skalowalne i wysoce dostępne środowisko.
  • Wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów za pomocą lokalnego rejestru kontenerów: użytkownicy mogą pobrać jednorazowo obraz kontenera z rejestru zewnętrznego, a następnie zapisać kopię w lokalnym rejestrze w celu udostępnienia jej wszystkim węzłom w klastrze. Możliwość łączenia się z wewnętrznym serwerem proxy zamiast z zewnętrznym rejestrem i pobierania z lokalnej pamięci podręcznej zamiast ze zdalnego serwera poprawia bezpieczeństwo i wydajność pracy za każdym razem, gdy węzeł klastra pobiera sprawdzony obraz oprogramowania z lokalnego rejestru. Ponadto do platformy SUSE CaaS 3 wprowadzono lekkie środowisko CRI-O do uruchomienia kontenerów zaprojektowane specjalnie dla rozwiązania Kubernetes.
  • Uproszczone wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów za pomocą interfejsu Kubernetes Apps Workloads API: API ułatwia orkiestrację (samonaprawianie, skalowanie, aktualizacje, wyłączanie) typowych obciążeń serwerowych.

Więcej informacji o platformie SUSE CaaS można znaleźć na stronie suse.com/caas.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnej infrastruktury sterowanej oprogramowaniem (SDI, Software-Defined Infrastructure) oraz rozwiązań służących do dostarczania aplikacji, zapewniając przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 25lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.

###

Copyright 2018 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Kontakt:

Rafał Kruschewski

SUSE Polska

tel. +48 22 537 5020

rkruschewski@suse.com