SUSE udostępnia bezpłatnie swój system operacyjny i technologie kontenerowe wszystkim producentom urządzeń medycznych wykorzystywanych do walki z wirusem COVID-19

March 26, 2020


SUSE będzie świadczyć bezpłatnie usługi wsparcia dla swojego systemu operacyjnego i technologii kontenerowych, by pomóc producentom urządzeń medycznych w szybszym wprowadzania ich produktów na rynek. Klienci z branży farmaceutycznej, badawczej i laboratoryjnej już wykorzystują technologie SUSE w walce z COVID-19

PLANETA ZIEMIA

SUSE, największa na świecie niezależna firma zajmująca się oprogramowaniem open source, zobowiązała się pomóc wszystkim organizacjom produkującym urządzenia medyczne w walce z COVID-19. W tym celu SUSE oferuje im bezpłatne usługi wsparcia technicznego oraz utrzymania dla swojego systemu operacyjnego i technologii kontenerowych, które będą wbudowane w te urządzenia medyczne i zarządzać nimi. Rozwiązania SUSE są dostępne natychmiast, by przyspieszyć czas wprowadzania tych urządzeń na rynek przez ich producentów.

„Obecna globalna pandemia wymaga od nas czegoś więcej niż tylko próby przetrwania jako firmy i troski o samego siebie”, powiedziała Melissa Di Donato, prezes SUSE. „Jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać innym, jak tylko możemy, robiąc to, co robimy najlepiej. Dysponujemy najnowocześniejszą technologią open source i know-how, które mogą pomóc innym w walce o ratowanie życia. Będziemy się tym dzielić natychmiast i bez opłat. Nasi klienci, partnerzy i społeczność open source znają już i podzielają nasze zaangażowanie na rzecz wprowadzania zmian - i teraz dotyczy to również naszych sąsiadów i wszystkich ludzi na całym świecie”.

SUSE Linux Enterprise jest systemem operacyjnym, który może być wbudowany w różnego rodzaju urządzenia i sprzęty, pomagając w ich uruchomieniu i obsłudze. Jego specjalizowana wersja – SUSE Embedded Linux – to zoptymalizowany system operacyjny dla specyficznych produktów, w tym urządzeń medycznych.

Rozwiązania kontenerowe SUSE obejmują SUSE CaaS Platform, która umożliwia firmom wykorzystanie technologii Kubernetes do łatwiejszego wdrażania i zarządzania aplikacjami oraz usługami opartymi na kontenerach. Drugie rozwiązanie to SUSE Cloud Application Platform, które pomaga programistom wykorzystać Kubernetes i szybciej opracowywać aplikacje uruchomianych na urządzeniach oraz w chmurze. Oba rozwiązania SUSE zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność działania każdemu urządzeniu, na którym pracują lub którym zarządzają.

Klienci SUSE z branży farmacutycznej i badawczej oraz państwowe laboratoria na całym świecie używają już superkomputerów z systemem SUSE Linux Enterprise w celu znalezienia rozwiązań problemów stwarzanych przez wirus COVID-19, a także sposobów na leczenie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Wszystkie organizacje zainteresowane skorzystaniem z pomocy SUSE w walce z COVID-19 proszone są o kontakt z nami pod adresem CCO@suse.com.

W skrócie o SUSE

SUSE, największy na świecie niezależny dostawca oprogramowania open source, wspiera procesy cyfrowej transformacji dostarczając elastyczne, przygotowane do potrzeb biznesu rozwiązania open source, obsługujące infrastrukturę podstawową, brzegową i chmurową. Współpracując z partnerami, społecznością open source oraz użytkownikami, SUSE opracowuje i zapewnia wsparcie techniczne dla systemów Linux klasy korporacyjnej, zdefiniowanej programowo infrastruktury i rozwiązań do dostarczania aplikacji wykorzystywanych do tworzenia, wdrażania i zarządzania obciążeniem serwerowymi w dowolnym miejscu - we własnej infrastrukturze, w chmurze hybrydowej i środowiskach wielochmurowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com