SUSE Linux Enterprise 12 już dostępny

November 11, 2014


Nowa wersja zapewnia radykalnie zwiększoną niezawodność działania i efektywność operacyjną oraz szereg innowacji. Nowy portal SUSE Customer Center upraszcza kontakty producenta z klientami

Warszawa

Firma SUSE udostępniła SUSE Linux Enterprise 12 - najnowszą wersję niezawodnej, skalowalnej i bezpiecznej platformy linuksowej. Służy ona do ekonomicznego wdrażania, obsługi i zarządzania wyróżniających się wysoką dostępnością usług informatycznych klasy korporacyjnej w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze. Wprowadzone w SUSE Linux Enterprise 12 usprawnienia pozwalają ograniczyć przestoje i zwiększyć efektywność działania, a także sprzyjają innowacji. Stanowiąc fundament wszystkich systemów operacyjnych SUSE dla centrów danych i ich rozszerzeń, SUSE Linux Enterprise spełnia wymagania stawiane przez heterogeniczne centra danych - pomaga w zmniejszeniu wpływu starzenia się infrastruktury i uzależnienia od dostawców.

Wraz z nową wersją systemu, SUSE wprowadza również unowocześniony portal SUSE Customer Center, pozwalający klientom łatwiej zarządzać abonamentami, pobierać aktualizacje i kontaktować się z konsultantami SUSE.

- "Dążenie do konkurencyjności i redukcji kosztów stwarza konieczność szybkiej adaptacji informatyki do zmian potrzeb biznesowych i korzystania w tym celu z innowacji" - mówi Nils Brauckmann, prezes i dyrektor generalny SUSE. - "SUSE Linux Enterprise 12 pomaga przedsiębiorstwom zachować sprawność działania, obniżać koszty i lepiej konkurować na rynku dzisiaj i w przyszłości."

Al Gillen, wiceprezes IDC ds. serwerów i oprogramowania systemowego, mówi: - "Obserwujemy nasilającą się tendencję do przenoszenia newralgicznych obciążeń do środowisk systemu Linux i spodziewamy się, że jest to trwały trend. Modułowa architektura SUSE Linux Enterprise 12 oraz inne ważne cechy, takie jak funkcje full system rollback czy live kernel patching, są odpowiedzią na kluczowe potrzeby klientów i będą sprzyjać szybszemu upowszechnianiu systemu Linux w tym segmencie rynku."

Do nowych systemów operacyjnych i rozszerzeń opartych na SUSE Linux Enterprise 12 należą:

  • SUSE Linux Enterprise Server dla platform sprzętowych x86_64, IBM Power Systems i IBM System z - są to wszechstronne serwerowe systemy operacyjne, umożliwiające obsługę newralgicznych usług informatycznych w różnorodnych środowiskach: fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze. Nowe funkcje, takie jak pełne przewracanie systemu (full system rollback) i uaktualnianie jądra bez restartu systemu (live kernel patching) oraz modułowość oprogramowania pozwalają eliminować przestoje, zwiększają efektywność działania i przyspieszają wdrażanie nowatorskich rozwiązań open source. SUSE Linux Enterprise Server 12 w pełni obsługuje wirtualizację opartą na kontenerach (Linux Containers) i jego integralną częścią stała się technologia Docker. SUSE Linux Enterprise Server uwzględnia rozwiązania zoptymalizowane pod kątem pracy na sprzęcie z procesorami IBM POWER8, w tym obsługę linuksowych aplikacji little-endian działających w środowiskach równoległej wielowątkowości (SMT8) i PowerKVM. SUSE Linux Enterprise Server for System z pozwala uzyskać większą wydajność dzięki pełnemu wykorzystaniu  zestawów instrukcji dla dwóch najnowszych generacji procesorów IBM System z, dopracowanej obsłudze akceleratorów kryptograficznych i związanego z nimi oprogramowania, a także usprawnieniom eksploatacyjnym, takim jak szybsze formatowanie DASD za pomocą dasdfmt czy zwielokrotnione interfejsy point-to-point NETIUCV między instancjami systemu Linux w System z i z/VM.
  • SUSE Linux Enterprise High Availability Extension i Geo Clustering for SUSE Linux Enterprise High Availability Extension - oprogramowanie klastrowe umożliwiające zwiększenie dostępności usług w lokalnych i globalnych środowiskach fizycznych i wirtualnych. Nowa konsola obsługiwana za pomocą przeglądarki internetowej, usprawniona obsługa systemów plików OCFS2 i GFS2 oraz najnowsze aktualizacje mechanizmu przywracania sprawności po awariach ReaR radykalnie upraszczają zapewnianie bezpiecznego funkcjonowania newralgicznych usług.
  • SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack - zwiększa wydajność działania maszyn wirtualnych Windows uruchomionych w środowiskach Linux. Obecnie obsługuje więcej wersji systemu operacyjnego Windows, w tym Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.
  • SUSE Linux Enterprise Desktop i SUSE Linux Enterprise Workstation Extension - zapewniają większą produktywność pracy z komputerami osobistymi przy niższych kosztach i większym bezpieczeństwie w porównaniu do innych systemów. Umożliwiają zamianę systemów serwerowych w pełnowartościowe, wysoce funkcjonalne środowiska programistyczne lub stanowiska pracy administratorów.

Partnerzy o SUSE Linux Enterprise 12

Duncan Campbell, wiceprezes HP EG Marketing Alliances: - "Szybki postęp techniczny zmusza przedsiębiorstwa do lepszego wykorzystania potencjału posiadanej infrastruktury przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dyspozycyjności. Podczas prac nad SUSE Linux Enterprise Server 12 firma HP współdziałała z SUSE nad zwiększającymi wydajność usprawnieniami jądra systemu, umożliwiającymi najbardziej wymagającym aplikacjom dla dużych systemów osiąganie rekordowych wyników w newralgicznych zastosowaniach informatycznych." Więcej: suse.com/partners/alliance-partners/hp

Doug Balog, dyrektor generalny IBM Power Systems: - "Obsługa oprogramowania little-endian dla Power Systems przez SUSE Linux Enterprise Server 12 umożliwia wielu aplikacjom pełne wykorzystanie szybkości  i przepustowości procesorów POWER8, czyniąc z maszyn Power Systems doskonałe rozwiązanie do wymagających zastosowań, takich jak analityka. Owocem długoletniej współpracy SUSE i IBM oraz działań społeczności takich jak fundacja OpenPOWER jest ogromny wzrost liczby aplikacji open source klasy korporacyjnej dla środowiska SUSE Linux Enterprise Server na maszynach IBM Power Systems." Więcej: suse.com/partners/alliance-partners/ibm

Mauri Whalen, wiceprezes Intel Software and Services Group i dyrektor działu oprogramowania systemowego w Open Source Technology Center: - "Od niemal dwóch dekad Intel i SUSE ściśle współdziałają nad tworzeniem niezawodnych, efektywnych i wysokowydajnych rozwiązań do newralgicznych zastosowań dla systemów z procesorami Intel Xeon. Intel współpracował z SUSE w ramach partnerskiego programu SUSE SolidDriver, by zapewnić klientom możliwość pełnego wykorzystania najnowszych produktów Intela." Więcej: suse.com/partners/alliance-partners/intel

Mike Gebele, wiceprezes Lenovo Server Systems and Marketing, Enterprise Business Group: - "Dzięki naciskowi położonemu przy tworzeniu SUSE Linux Enterprise Server 12 na eliminację przestojów, system ten stanowi świetną platformę dla newralgicznych, wysokowydajnych baz danych operujących w pamięci i dla aplikacji analitycznych. Wyróżniająca się zaawansowanymi rozwiązaniami pamięci architektura Lenovo x6 w połączeniu z SUSE Linux Enterprise Server 12 optymalizuje wydajność baz danych operujących w pamięci i aplikacji analitycznych. Takie połączenie platform zapewnia również doskonałą ekonomikę skali dla obciążeń chmurowych OpenStack dzięki możliwości obsługi większej liczby maszyn wirtualnych na węzeł i zwiększa efektywność chmur, obsługując większą liczbę wirtualnych gości na każdej maszynie."

Rob Cashman, wiceprezes Unisys Mission-Critical Servers and Solutions: - "Unisys i SUSE mają wspólny cel, jakim jest dostarczanie wysokodostępnych i skalowalnych środowisk dla nowoczesnych newralgicznych rozwiązań, które spełniają kluczowe potrzeby informatyczne klientów. SUSE Linux Enterprise Server 12 pomaga realizować ów cel dzięki nowatorskim cechom, zapewniającym większą efektywność heterogenicznych aplikacji działających na nowatorskiej korporacyjnej platformie informatycznej Forward! by Unisys." Więcej: suse.com/partners/alliance-partners/unisys

Sanjay Katyal, wiceprezes VMware Global Strategic Alliances and OEMs: - "Mieliśmy zaszczyt współpracować z SUSE nad optymalizacją SUSE Linux Enterprise Server 12 dla VMware vSphere, wiodącej serwerowej platformy wirtualizacyjnej. Dzięki obsłudze open-vm-tools, wspólni klienci VMware i SUSE zyskują możliwość elastycznego definiowania centrum danych w oparciu o oprogramowanie ze wszystkimi korzyściami, jakie z tego płyną." Więcej: suse.com/partners/alliance-partners/vmware

Dan Elder, Linux Services manager w Novacoast: - "Nowy portal SUSE Customer Center stanowi wielki krok naprzód, oferując jednolity obraz posiadanych subskrypcji dla oprogramowania SUSE, informacji systemowych, aktualizacji oprogramowania i pomocy technicznej. Naszym klientom spodoba się uproszczony interfejs użytkownika, zapewniający dostęp do wszystkich istotnych informacji z jednego miejsca."

Więcej informacji oraz ceny

Więcej informacji o SUSE Linux Enterprise 12 można znaleźć pod adresem suse.com/promo/sle12.html. Szczegóły na temat cen SUSE Linux Enterprise Server 12 - flagowego rozwiązania rodziny SUSE Linux Enterprise - można znaleźć pod adresem suse.com/products/server/how-to-buy.  Obrazy systemów SUSE Linux Enterprise Server 12 - wraz z opcjonalnymi rozszerzeniami - są także dostępne w chmurach Amazon Web Services, Google Compute Engine i Microsoft Azure.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.

# # #

Copyright 2014 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SUSE LLC w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

VMware i VMware vSphere są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy VMware, Inc. w USA i innych krajach. Słowo "partner" lub "współpraca" nie implikuje stosunku prawnego między VMware i daną firmą.