Dzięki platformie SUSE CaaS (kontener jako usługa) klienci mogą łatwo uruchamiać aplikacje w kontenerach

June 20, 2017


Nowy produkt SUSE to część rosnącej oferty rozwiązań typu „infrastruktura jako usługa”, która integruje różne technologie open source, aby stymulować tworzenie przełomowych innowacji istotnych dla klientów

Pekin (LinuxCon+ContainerCon+CloudOpen China)

Firma SUSE wprowadziła na rynek SUSE CaaS Platform (kontener jako usługa) — platformę programistyczno-hostingową dla usług i aplikacji opartych na kontenerach (zobacz: suse.com/products/caas-platform). Nowy produkt SUSE stanowi istotne uzupełnienie rosnącej oferty  do budowy infrastruktury definiowanej programowo (Software-defined), która integruje technologie open source, aby stymulować tworzenie przełomowych innowacji istotnych dla klientów. SUSE Container as a Service (CaaS) Platform wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za operacje informatyczne i deweloperów, gdyż dzięki niej mogą udostępniać i skalować aplikacje i usługi oparte na kontenerach oraz zarządzać nimi tak, aby szybciej osiągać cele biznesowe.

Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć elastyczność biznesową, wdrażają infrastrukturę definiowaną programowo wspierającą konteneryzację ich aplikacji. Większość firm konteneryzuje używane już aplikacje – albo bezpośrednio, albo za pomocą nowoczesnej architektury mikrousług. Platforma SUSE CaaS wspiera obie te taktyki.

„Kontenery usprawniają opracowywanie i uruchamianie aplikacji, ale firmy nie chcą samodzielnie tworzyć i utrzymywać złożonej i odpowiednio zabezpieczonej infrastruktury potrzebnej do tego celu” — powiedział Thomas Di Giacomo, CTO firmy SUSE. „Chcą się skupić na tworzeniu aplikacji, które przynoszą im korzyści. Dlatego też firma SUSE udostępniła łatwe w obsłudze rozwiązanie w zakresie infrastruktury kontenerowej, które pomaga im wdrażać nowe aplikacje kontenerowe w sposób naturalny przygotowane do działania w chmurze oraz dokonać stopniowej migracji posiadanych już, tradycyjnych aplikacji”.

Platforma SUSE CaaS składa się z trzech komponentów — modułu koordynacji opartego na rozwiązaniu Kubernetes, systemu operacyjnego stworzonego specjalnie z myślą o tej platformie (SUSE MicroOS) do obsługi mikrousług i kontenerów (suse.com/solutions/containers) oraz modułu do obsługi konfiguracji.

Komponenty te zapewniają klientom i partnerom następujące korzyści:

  • Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki gotowym do użycia funkcjom platformy do orkiestracji (Kubernetes), elastycznego wdrażania  usług kontenerowych, uzyskiwania maksymalnej przenoszalności aplikacji oraz tworzenia bezpiecznego środowiska przetwarzania.

  • Większa efektywność operacyjna dzięki automatyzacji wszystkich zadań związanych wdrożeniem oraz obsługą kontenerów w ciągu całego cyklu życia aplikacji. Służy temu wbudowany zestaw narzędzi przeznaczonych dla kontenerów. Rozwiązanie SUSE umożliwia m.in. zarządzanie rejestrem lokalnym (on-premise registry), tworzenie obrazów kontenerów i bezpieczne wprowadzanie poprawek do gotowych już obrazów, bezpieczną współpracę oraz wykorzystywanie bezpiecznych obrazów pobieranych z rejestru SUSE Registry.

  • Wsparcie procesów DevOps i zapewnienie sprawnego zarządzania cyklem życia aplikacji. Rozwiązanie SUSE stanowi pomost dla działów tworzących oprogramowanie w firmie oraz odpowiedzialnych za operacje. Mają oni do dyspozycji jedną, ujednoliconą platformę do obsługi kontenerów, która ułatwia wdrażanie mikrousług i umożliwia współistnienie konfiguracji i kodu.

„SUSE przewiduje kilka kluczowych zastosowań dla swojej platformy CaaS. Między innymi umożliwi ona wdrażanie środowisk programistycznych i mikrousługowych, które pozwolą na szybsze i bardziej zautomatyzowane wprowadzanie aplikacji w różnych infrastrukturach” — powiedział Jay Lyman, główny analityk w dziedzinie kontenerów i zarządzania chmurą w firmie 451 Research. „Z platformy SUSE CaaS prawdopodobnie skorzystają w pierwszej kolejności przedsiębiorstwa zainteresowane bezpieczeństwem, niezawodnością i skalowalnością możliwą do uzyskania dzięki kontenerom”.

Więcej informacji o SUSE CaaS Platform można znaleźć na stronie

suse.com/products/caas-platform.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.

Kontakt:

Rafał Kruschewski

SUSE Polska

tel. +48 22 537 5001

rkruschewski@suse.com