Nowy SUSE OpenStack Cloud 8 przyspieszy przechodzenie na infrastrukturę SDI

May 7, 2018


Oprogramowanie SUSE OpenStack Cloud 8, oparte na kodzie projektu OpenStack Pike, zapewnia większą interoperacyjność, skalowalność i elastyczność chmury. Wspomaga transformację IT i osiąganie celów biznesowych.

WARSZAWA

Firma SUSE zaprezentowała SUSE OpenStack Cloud 8, najnowszą wersję oprogramowania OpenStack Cloud przystosowaną do wymagań przedsiębiorstw. Wykorzystano w nim kod projektu OpenStack Pike. Ósma wersja SUSE OpenStack Cloud jest jednocześnie pierwszą, która integruje najlepsze technologie platformy SUSE OpenStack Cloud oraz oprogramowania HPE OpenStack przejętego przez SUSE od HPE w zeszłym roku. Przyspieszy ona przechodzenie klientów na infrastrukturę IT definiowaną przez oprogramowanie (Software-defined Infrastructure, SDI). SUSE OpenStack Cloud 8 zapewnia większą interoperacyjność, skalowalność i elastyczność chmury. Wspomaga transformację IT, by klienci mogli sprostać dzisiejszym wyzwaniom rynkowym i biznesowym.

Oprogramowanie SUSE OpenStack Cloud 8 dołączyło do portfolio rozwiązań SUSE, które zostały opracowywane we współpracy z klientami, partnerami i społecznością open source. Ma to na celu wykorzystanie w nim sprawdzonych innowacji, upraszczających transformację IT i pomagających obniżyć koszty.

"Przez ostatnie 25 lat działania SUSE na rynku open source nauczyliśmy się stale dostosowywać nasze oprogramowanie do wymagań klientów, partnerów i rynku", powiedział Gerald Pfeifer, wiceprezes ds. produktów i programów technologicznych w SUSE. "Nasze doświadczenie i know-how wykorzystaliśmy do budowy oprogramowania SUSE OpenStack Cloud 8, którego nowe i usprawnione funkcje ugruntowują jego reputację jako chmury open source dla przedsiębiorstw. Zdaniem klientów to co wyróżnia SUSE OpenStack Cloud jest szybkość, łatwość i elastyczność wdrożenia. Do tego szeroki zakres certyfikacji sprzętu i obsługi mechanizmów wirtualizacji. To sprawia, że SUSE OpenStack Cloud jest niedościgniony na rynku zapewniając klientom większą swobodę wyboru, w jaki sposób chcą wdrażać infrastrukturę IT definiowaną przez oprogramowanie".

Gary Chen, kierownik badań IDC w dziale Software Defined Compute, powiedział: "Działy IT wdrażające oprogramowanie pracują pod znaczną presją, gdyż upowszechniają się kolejne nowoczesne modele chmury obliczeniowej i obsługi aplikacji. Wraz z przechodzeniem coraz większej liczby organizacji na infrastrukturę definiowaną przez oprogramowanie, taką jak OpenStack, kluczem do sukcesu staje się usprawnienie operacji poprzez uproszczenie procesów konserwacji i aktualizacji oprogramowania, co z kolei pomaga w zmniejszeniu złożoności IT i radzeniu sobie z rosnącą luką w umiejętnościach".

Firma SUSE wprowadziła ostatnio nowe usługi SUSE Select Services. Mają one ułatwić szybsze wdrażanie chmury SUSE OpenStack Cloud oraz radzenie sobie z brakiem odpowiednich umiejętności. Ich cena jest stała i obejmuje usługi konsultingowe, serwisowe oraz transfer wiedzy. Dzięki nowym usługom SUSE klienci są w stanie szybciej osiągnąć zwrot z inwestycji w chmurę prywatną.

Udoskonalenia w oprogramowaniu SUSE OpenStack Cloud 8 obejmują:

  • Większa elastyczność - pełna obsługa OpenStack Ironic, a tym samym szybkiego i łatwego wdrażania obrazów oprogramowania bezpośrednio na serwerze (bare metal) zamiast w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem któregoś z hipernadzorców
  • Rozszerzona interoperacyjność - obsługa VMware NSX-V i sieci zdefiniowanych programowo (SDN)
  • Zwiększona skalowalność - wsparcie dla bardzo dużych wdrożeń
  • Obsługa OpenStack Freezer służącego do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowiska po awarii (funkcja DRaaS)
  • Dwa do wyboru narzędzia do wdrażania, konserwacji i modernizacji środowiska OpenStack, w tym dotychczasowe narzędzie Crowbar oraz nowe narzędzie Cloud Lifecycle Management do zarządzania cyklem życia chmury oparte na projekcie Ardana
  • Przedłużone, trzyletnie wsparcie dla każdej wersji oprogramowania w celu dostosowania się do wymogów klientów oczekujących dłuższych okresów konserwacji i wprowadzania na rynek nowych wersji
  • Wstępnie zintegrowane, w pełni skalowalne rozwiązanie do monitorowania, które upraszcza monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury SUSE OpenStack Cloud i uruchomionymi w niej procesami.

Więcej informacji o oprogramowaniu SUSE OpenStack Cloud można znaleźć na stronie suse.com/cloud.