Spotkania Linux & Security Days 2015 w Polsce

February 20, 2015


Tematem wiodącym sześciu spotkań w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania całego środowiska IT - "od serwera do usera"

Warszawa

SUSE, NetIQ i Novell zapraszają na konferencje "Linux & Security Days 2015". Spotkania zaplanowano w dniach 17-26 marca w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Odbędą się na nich pokazy nowej wersji serwerów SUSE Linux Enterprise 12 i systemów klastrowych, stosowania wirtualizacji do backupu i disaster recovery, narzędzi do kontroli konfiguracji urządzeń użytkowników i mobilnego dostępu do danych, systemów monitorowania bezpieczeństwa, w tym dostępu do aplikacji i plików.

Tematem wiodącym konferencji jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania całego środowiska IT - "od serwera do usera". Zaczynie się ona od pokazów nowej wersji systemu SUSE Linux Enterprise 12, w której dodano funkcje znacznie poprawiające ciągłość działania systemów IT w środowiskach fizycznych i zwirtualizowanych. Uzupełnieniem tej części spotkania będzie pokaz zabezpiecza dowolnych serwerów w środowisku wirtualnym (backup i distaster recovery).

W ramach Linux & Security Days 2015 odbędą się pokazy technologii partnerów SUSE. Inżynierowie z Novella pokażą, jak trzymać pliki i urządzenia pracowników pod kontrolą za pomocą narzędzi Novell Filr i ZENworks. Z kolei przedstawiciele firmy NetIQ zademonstrują zabezpieczanie dostępu użytkowników do aplikacji i systemów oparte na zarządzaniu tożsamością i różnych metodach uwierzytelniania. Pokazywane będzie m.in. narzędzie NetIQ Sentinel do monitorowania na bieżąco wszystkich zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w celu identyfikacji zagrożeń.

Wśród tematów omawianych na Linux & Security Days 2015 znalazły się m.in.:

  • Pokaz możliwości SUSE Linux Enterprise Server 12 i pracy w klastrze,
  • Prezentacja SUSE Enterprise Storage (nowość) - opartego na Ceph samonaprawiającego się i samozarządzanego oprogramowania rozproszonej pamięci masowej,
  • Pokaz urządzeń NetIQ PlateSpin Forge do backupu w środowisku wirtualnym i odtwarzania po awarii,
  • Bezpieczne udostępnianie i kontrolowane współdzielenie plików w firmie i poza nią za pomocą Novell Filr,
  • Wykorzystanie ZENworks do zdalnego konfigurowania urządzeń użytkowników, aktualizacji oprogramowania i ustawiania parametrów decydujących o bezpieczeństwie punktów końcowych,
  • Kontrola i zabezpieczanie dostępu pracowników do aplikacji z wykorzystaniem zarządzania tożsamością i różnych metod uwierzytelniania.
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń związanych z bezpieczeństwem i wykrywanie anomalii za pomocą NetIQ Sentinel,
  • Nadzorowanie działań uprzywilejowanych użytkowników aplikacji i systemów (root/admin).


Konferencje Linux & Security Days 2015 są bezpłatne i skierowane do osób zawodowo zajmujących się tematyką IT. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.linuxexpertdays.pl