SUSE dołącza do Cloud Foundry Foundation

November 3, 2015


Firma SUSE rozpoczyna współpracę z SAP nad interfejsem OpenStack CPI, by uprościć wdrażanie aplikacji w infrastrukturze chmurowej opartej na OpenStack

Warszawa

Firma SUSE dołączyła do Cloud Foundry Foundation, by skuteczniej wspierać rozwój wiodących rozwiązań open source oraz otwartych standardów tworzenia aplikacji i systemów zarządzania przeznaczonych dla środowisk chmurowych. Firma SUSE poinformowała również o rozpoczęciu współpracy z SAP nad rozwijanym przez Cloud Foundry Foundation projektem BOSH OpenStack Cloud Provider Interface (CPI), który ułatwi użytkownikom Cloud Foundry wdrażanie i eksploatację aplikacji w chmurach publicznych i prywatnych.

Cloud Foundry Foundation to niezależna organizacja non-profit, której celem jest wspieranie rozwoju, promocji i wdrażania technologii Cloud Foundry jako globalnego branżowego standardu otwartych rozwiązań PaaS (platform-as-a-service). Cloud Foundry pozwala szybciej i łatwiej budować, testować, wdrażać i skalować aplikacje dla środowisk chmurowych. Firma SAP, będąca platynowym członkiem Cloud Foundry Foundation, intensywnie działa na rzecz uczynienia Cloud Foundry korporacyjną platformą chmurową umożliwiającą tworzenie i eksploatację aplikacji nowej generacji.

Dyrektor CEO Cloud Foundry Sam Ramji stwierdził: - "Firma SUSE zyskała rangę najważniejszego gracza społeczności rozwiązań chmurowych i jest naszym głównym partnerem jako dostawca infrastruktury prywatnych chmur opartych na OpenStack. Wkład SUSE będzie bezcenny dla szerokiego upowszechnienia Cloud Foundry."

SUSE rozpoczyna współpracę z SAP nad rozwojem OpenStack Cloud Provider Interface

Rozwijany pod kierunkiem SAP projekt Cloud Foundry OpenStack CPI ma na celu usprawnienie komunikacji Cloud Foundry z infrastrukturą OpenStack zarówno w chmurach publicznych, jak i prywatnych, co uprości testowanie i wdrażanie aplikacji użytkowników. SUSE będzie ściśle współdziałać z SAP, by zagwarantować zgodność interfejsu z infrastrukturą OpenStack.

- "Jako wieloletni partnerzy, SAP i SUSE współpracują nad skierowanymi do firm produktami dla środowiska systemu Linux, czego przykładem mogą być rozwiązania takie jak SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications" - mówi Björn Goerke, wiceprezes SAP Product & Innovation Technology, SAP SE. - "Wobec nieustannego wzrostu popularności technologii chmurowych wśród klientów, wiążemy wielkie nadzieje ze współpracą z SUSE nad ścisłą integracją Cloud Foundry z OpenStack."

Więcej informacji na temat SUSE OpenStack Cloud można znaleźć pod adresem suse.com/cloud.

###

Copyright 2015 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SUSE LLC w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.