Raport z badań: 70 procent firm na świecie coraz bardziej niepokoi się o koszty, wydajność i złożoność tradycyjnych rozwiązań do przechowywania danych

March 7, 2017


Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje przejście w ciągu najbliższego roku na sterowane oprogramowaniem rozwiązania pamięci masowej (Software Defined Storage)

Norymberga

Tradycyjne podejście do pamięci masowej może nie dotrzymywać kroku olbrzymiemu wzrostowi liczby danych w przedsiębiorstwach. Jest to obecnie przedmiotem szczegółowej oceny w 70% działów informatycznych. Takie wnioski wynikają z badania zleconego i przeprowadzonego przez firmę SUSE, dostawcy rozwiązań open source do obsługi infrastruktury IT.

Według badania przez ostatni rok znacząca większość firm zmieniła podejście do pamięci masowej z powodu obaw związanych z kosztami, wydajnością i złożonością pamięci masowej, a także fragmentacją istniejących rozwiązań. Większość tych firm poszukuje rozwiązań sterowanych oprogramowaniem (Software Defined), aby wypełnić powstałą lukę.

Sześćdziesiąt procent z nich uważa, że wydatki na pamięć masową są przedmiotem wzmożonego zainteresowania ze strony działów innych niż IT. Przeważająca większość firm (95%) jest zainteresowana skalowalnością i wydajnością oferowaną przez systemy pamięci masowej sterowane oprogramowaniem. Sześćdziesiąt trzy procent firm deklaruje wdrożenie rozwiązań klasy Software-Defined już w przyszłym roku.

Większość respondentów korzysta obecnie z lokalnych rozwiązań hybrydowych obejmujących pamięć flash i tradycyjne dyski (62%) lub systemów opartych tylko na dyskach (61%), borykając się z następującymi problemami:

    • Wysokie koszty: 80 procent wszystkich respondentów niepokoi się kosztami posiadanego systemu pamięci masowej, a 92 procent z nich obawia się wysokich kosztów zarządzania pamięcią masową w miarę wzrostu wymagań w zakresie jej pojemności. Ogólnie rzecz biorąc, średnio 7 procent wydatków na systemy informatyczne przeznacza się na przechowywanie danych — we wszystkich badanych krajach.

 

    • Problem z wydajnością: Prawie trzy czwarte (73 procent) personelu informatycznego wyższego szczebla sygnalizuje niezadowolenie z wydajności istniejących rozwiązań pamięci masowej. 92 procent z nich niepokoi się, że pamięć masowa spowolni proces transformacji cyfrowej w firmie z powodu wzrostu ilości danych.

 

  • Rosnąca złożoność i fragmentacja: 71 procent respondentów uważa, że systemy pamięci masowej są złożone i mocno rozproszone. W efekcie najczęściej zgłaszanym przez firmy priorytetem na następny rok jest uproszczenie systemów pamięci masowej.

„We współczesnym święcie wszystkie przedsiębiorstwa zajmują się głównie przechowywaniem danych” — powiedział Joseph George, wiceprezes ds. strategii rozwiązań w firmie SUSE. „Firmy te archiwizują wiadomości poczty elektronicznej czy udostępniają duże pliki wideo. Obecnie muszą przechowywać nawet petabajty danych i to często przez wiele lat — zgodnie z polityką przechowywania dokumentacji i wymaganiami w zakresie zgodności z przepisami. Dla rozwiązań pamięci masowej nadszedł moment przełomowy, w którym tradycyjne podejście do pamięci masowej zostanie ponownie poddane ocenie w związku z rosnącą ilością danych i dostępnością innych rozwiązań — skalowalnych i ekonomicznych. Dobra wiadomość jest taka, że społeczność open source stale dostarcza nowe, innowacyjne rozwiązania, które rozwiązują problemy przedsiębiorstw z kosztami i wdrożeniami. Wyniki badania uzmysławiają konieczność szukania przez firmy bardziej elastycznych i ekonomicznych rozwiązań, które spełnią rosnące wciąż wymagania w zakresie przechowywania danych”.

Firma SUSE bierze udział w pracach nad projektem open source Ceph, aby móc dostarczać klientom inteligentne, skalowalne i ekonomiczne technologie pamięci masowej. Więcej informacji o sterowanych oprogramowaniem rozwiązaniach pamięci masowej dla klientów korporacyjnych można znaleźć na stronie suse.com/storage .

Informacje o badaniu

Podczas niezależnych badań rynku przeprowadzonych przez firmę Loudhouse przeankietowano ponad 1.200 pracowników wyższego szczebla podejmujących decyzje w kwestiach informatycznych z 11 krajów i z firm działających w wielu branżach. Wszyscy respondenci pracowali w firmach i instytucjach zatrudniających więcej niż 250 pracowników, a 56% z nich reprezentowało firmy zatrudniające więcej niż 1.000 pracowników. Wyniki badania można znaleźć pod adresem suse.com/stateofstorage.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com/.